Христо Златаров и Теофана Златарова (1847–1927)
 Теофана Златарова. Цената на свободата.
Един възрожденски род в спомените на Теофана Златарова
 

Съставителство, редакция, археографска обработка и бележки Величка Филипова, Светозар Златаров
(Издателство на Отечествения фронт, София, 1988)


 
Посвещава се на 110-годишнината от освободителната Руско-турска война
1877/1878 г. и освобождението на гр. Хасково
     Предговор
СПОМЕНИ НА ТЕОФАНА ЗЛАТАРОВА
     1. Един мил спомен от детинска Коледа
     2. Моят скъп и мил другар Христо Стойчев Златаров
     3. Хасковското приключение
     4. На десетата година
     5. После взеха да настават грозни дни
     6. Дойде време, та се почна войната Турско-руска
     7. Дохождането на руските войски в Хасково
     8. Завръщането на заточениците
     9. И тъй кръстихме го Иван-Асен
   10. Да се пази човек от дългове
   11. Подновявам моите преживявания
   12. Женева, 1906 г., март 4-ти
   13. 1907 год.
   14. Въгларево, 1908 г., август
   15. Завещание
   16. 1910 г. м. октомври 10, писано в голямо душевно вълнение
   17. Спомен на Теофана Златарова за брат й Георги МинчевПРИЛОЖЕНИЯ:
СПОМЕНИ
   1. Из спомените на георги Ив. Минчев за заточението в Диарбекир
   2. На аудиенция при Антим I — 1876

ПИСМА

Песен на хасковските патриоти, заточеници в Диарбекир
Из книгата на Георги Стоилов „Освобождението на Хасково”
Родословни справки

Бележки  [Бележките са вкарани в текста, В.К.]

Библиография

[Back to Main Page]