Словени у југословенском Подунављу

 

Милица и Ђорђе Јанковић

 

Музеј града Београда. Kаталог изложбe — 36

Београд 1990

 

Scans in .pdf format (16.0 Mb), courtesy of Θεόδωρος
Additional scans: dp.rastko.net

 

Садржај Слики Google map..

    Предговор

    Увод

I. Јужни Словени

1. Јужни Словени пред римским границама

2. Словени и Византија

3. Освајање Балканског полуострва

4. Друштво и култура подунавских Словена до VIII столећа  (Стан  —  Привреда  —  Погребни обичаји)

 

II. Словени на Дунаву

1. Досељавање Бугара и расељавање Словена

2. Бугари и Словени у Панонији и средњем Подунављу

3. Велика Морава

4. Слом Бугарске

5. Друштво и култура Словена од VIII до XI столећа  (Стан и привреда  —  Грнчарство  — Накит  — Хришћанство и обичаји при сахрањивању)

6. Бијелобрдска култура

 

III. Словени под Византијом и Мађарском

1. Доба Комнина

2. Археологија Панонског басена

3. Десна обала Дунава пред монголску најезду

 

    Закључак

 

Каталог  (1-112)

 

Литература  —  Хронолошка табела

Les Slaves du bassin danubien Yougoslave

 

[Back to Main Page]