Словени у југословенском Подунављу

Милица и Ђорђе Јанковић

 

ХРОНОЛОШКА ТАБЕЛА

 

 

Т. I. — Преглед најважнијих врста археолошког материјала и историјских догагађаја (однос накита према осталим предметима 1 : 5).

 

140

 

 

T. II. — Преглед врсти станишта (укопи без пећи, издуженх укопи, укопи са земљаним пећима, укопане куће са каменим пећима, дашчаре и камене куће) и начина сахрањивања (спаљивање и сахрањивање покојника).

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]