Словени у југословенском Подунављу

Милица и Ђорђе Јанковић

 

(Слики)

 

Сл. 1. — Матично подручје Словена почетком нове ере
Сл. 2. — Словенске области око средине VI века
Сл. 3. — Насељавање Словена на Балкан
Сл. 4. — Запон из српског Подунавља (1) и Нових Бановаца (2)
Сл. 5. — Померање становништва око 680. године
Сл. 6. — Грнчарија из Батковића
Сл. 7. — Средње Подунавље око 800. године
Сл. 8. — Карта налазишта од IX до почетха XI столећа
Сл. 9. — Средње Подунавље око 900. године
Сл. 10. — Југословенско Подунавље у доба цара Самуила
Сл. 11. — Основе цркава:
1. Мачванска Митровица; 2. Раковац; 3. Арача; 4. Гамзиград; 5. Бољетин; 6—7. Велики Градац; 8. Хајдучка воденица; 9. Рибница; 10. Петровчић
Сл. 12. — Карта налазишта XI — прве половине XIII столећа

 

 

 

Сл. 1. — Матично подручје Словена почетком нове ере.

 

 

Сл. 2. — Словенске области око средине VI века.

 

 

 

Сл. 3. — Насељавање Словена на Балкан.

 

 

 

Сл. 4. — Запон из српског Подунавља (1) и Нових Бановаца (2).

 

 

 

Сл. 5. — Померање становништва око 680. године.

 

 

 

Сл. 6. — Грнчарија из Батковића.

 

 

 

Сл. 7. — Средње Подунавље око 800. године.

 

 

 

Сл. 8. — Карта налазишта од IX до почетха XI столећа.

 

 

 

Сл. 9. — Средње Подунавље око 900. године.

 

 

 

Сл. 10. — Југословенско Подунавље у доба цара Самуила.

 

 

 

Сл. 11. — Основе цркава: 1. Мачванска Митровица; 2. Раковац; 3. Арача; 4. Гамзиград; 5. Бољетин; 6—7. Велики Градац; 8. Хајдучка воденица; 9. Рибница; 10. Петровчић.

 

 

 

Сл. 12. — Карта налазишта XI — прве половине XIII столећа.

 

 

[Back to Index]