Словени у југословенском Подунављу

Милица и Ђорђе Јанковић

 

Словени у југословенском Подунављу

 

Милица и Ђорће Јанковић

 

Музеј града Београда

Kаталог изложбe — 36

 

Београд 1990.

 

Садржај

 

Предговор . . . . . . . 7

 

УВОД . . . . . . . 9

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ . . . . . . . 12

Јужни Словени пред римским границама . . . . . . . 12

Словени и Византија . . . . . . . 15

Освајање Балканског полуострва . . . . . . . 16

Друштво и култура подунавских Словена до VIII столећа . . . . . . . 20

Стан . . . . . . . 21

Привреда . . . . . . . 22

Погребни обичаји . . . . . . . 24

 

СЛОВЕНИ НА ДУНАВУ . . . . . . . 27

Досељавање Бугара и расељавање Словена . . . . . . . 27

Бугари и Словени у Панонији и средњем Подунављу . . . . . . . 30

Велика Морава . . . . . . . 34

Слом Бугарске . . . . . . . 36

Друштво и култура Словена од VIII до XI столећа . . . . . . . 41

Стан и привреда . . . . . . . 43

Грнчарство . . . . . . . 44

Накит . . . . . . . 46

Хришћанство и обичаји при сахрањивању . . . . . . . 49

Бијелобрдска култура . . . . . . . 53

 

СЛОВЕНИ ПОД ВИЗАНТИЈОМ И МАЂАРСКОМ . . . . . . . 56

Доба Комнина . . . . . . . 57

Археологија Панонског басена . . . . . . . 61

Десна обала Дунава пред монголску најезду . . . . . . . 63

 

ЗАКЉУЧАК . . . . . . . 66

 

КАТАЛОГ . . . . . . . 69

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . 121

ХРОНОЛОШКА ТАБЕЛА . . . . . . . 139

 

LES SLAVES DU BASSIN DANUBIEN YUOGOSLAVE . . . . . . . 143

 

[Back to Index]