КОНСТАНТИН КИРИЛ
Денница на славянския род

Донка Петканова (Държ. Издателство “Народна Просвета”, София, 1983 г.)
 
 

Галерия...

 1. Европа през девети век
 2. Извори за делото на Константин-Кирил
 3. Детство, учение, първи успехи
 4. При сарацини и хазари
 5. Новите букви и книги
 6. Кирил и триезичниците
 7. Триумфът в Рим
 8. Писателят Константин-Кирил
 9. Константин-Кирил през погледа на своите съвременници
 10. Константин-Кирил и българите през Средновековието
 11. Кирил и методий и българското Възраждане
 12. Епилог
Препоръчителна библиография


[Back to Main Page]