.
Страници от българската история. Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес
.
Под редакцията на акад. Христо Христов. Съставител доц. Георги Янков  (Наука и изкуство, София, 1989)

Автори: Христо Ангелов Христов, Димитър Симеонов Ангелов, Страшимир Атанасов Димитров, Петър Христов Петров, Николай Михайлов Мизов, Орлин Тихомиров Загоров, Тодор Иванов Живков, Георги Георгиев Стоянов, Елена Александрова Грозданова, Георги Недев Янков, Емил Пейчев Боев, Цветана Борисова Георгиева, Георги Христов Христов; Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова, Евгени Радославов Радушев
 

Съдържание
   Предговор
I. Образуване и развитие на българската народност през средновековието (VII-XIV в.)
   1. Главни етнически компоненти, взели участие в образуването на българската народност
   2. Образуване на българската народност
   3. Политическа мощ и културен възход
   4. Българската народност през XIII-XIV в.

II. Ислямизационни и асимилационни процеси сред част от българското население през XV-XVIII в.
   1. Положението на българския народ под османска власт
   2. Асимилаторската политика на османските завоеватели
   3. Ислямизационният процес през XV-XVII в.
   4. Съпротивата на българите против асимилационната политика на завоевателите

III. Българската възрожденска нация и ислямизираното българско население
   1. Прерастване на българската народност в нация
   2. Българското възраждане и ислямизираните българи
   3. Дейците на Българското възраждане и ислямизираното българско население

IV. Ислямизираното българско население в условията на капиталистическа България
   1. Възстановяване на българската държавност и етнодемографски промени в българските земи по време и след Освободителната руско-турска война (1877-1878 г.)
   2. Тенденции към обособяване на българите мюсюлмани
   3. Политиката на България спрямо ислямизираните българи и прояви на включването им в обществено-политическия живот на страната
   4. Прояви на българско национално осъзнаване на помюсюлманчените българи

V. Развитието на националновъзродителния процес сред потомците на ислямизираните българи в условията на социализма
   1. Победата на социалистическата революция и развитието на потомците на ислямизираните българи
   2. Някои обособяващи фактори
   3. Обективната общност на българската социалистическа нация
   4. Националновъзродителният процес и развитието на българската социалистическа нация

VI. Културата на ислямизираните българи — неразделна част от общобългарската култура
   1. Резултати от археологически проучвания
   2. Традиционна народна култура
   3. Фолклор
   4. Език
   5. Топонимия

Заключение

Приложения:
  1. ДЕКЛАРАЦИЯ на група интелектуалци и общественици от средата на българите, възстановили българските си имена
  2. ДЕКЛАРАЦИЯ на български граждани, завърнали се от Република Турция в своята родина — Народна република България
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ на българските мюфтии до Българската телеграфна агенция


[Back to Main Page]