ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ

"ВМРО е национална организация; включва в себе си всички класи и съсловия, поради което невъзможно е тя да стане класова или партийна. Тя има определена цел и не може да се заеме с глобални проблеми - да създава световна революция."

Те живяха достойно (Мария Александрова)

Трибун на свободата (Петър Константинов)

Рицар на българската национална революция (Дечо Добринов)

От народните корени до народната легенда (Кирила Възвъзова)

Как се стигна до Голготата на 31 август (Добрин Мичев)

Дружбата между Яворов и Тодор Александров (Милка Марковска)

Тодор Александров в народните песни (Илия Манолов)

Иван Михайлов за убийците на Тодор Александров (из "Спомени". т.III)

Връзки на Тодор Александров със солунските атентатори (Коста Църнушанов)

ВМРО не може да се занимава с партизански и класови борби (Тодор Александров)

Чуждият печат за убийството на Тодор Александров (Цочо В. Билярски)

Делото на Т. Александров и бълг. емиграция в САЩ и Канада (Трендафил Митев)

Репресиран, защото е бил член на ВМРО (Георги Лаплев)Тази страница представлява извадка статии от възпоминателния брой на в-к "Македония" (бр. 34 (201), 30 август 1994 г.), посветен на 70-годишнината от убийството на Тодор Александров.

[Back to 'Makedonija' Page]