ВМРО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ПАРТИЗАНСКИ И КЛАСОВИ БОРБИ

Подготвил Димитър Тюлеков

Panihida za T. Aleksandrov, Sofija
Панихида - 40 дни от убийството на Тодор Александров

-------------------------------------------------------------------------
Писма на Тодор Александров във връзка с т.нар. Майски манифест


 
Вчера ти телеграфирах с Ангела (псевдоним на генерал Протогеров - б.м.), че нито имаме общо с в. "Федерасион Балканик", нито можем да се солидаризираме с безумното товрение "Манифест" на Харлаков и Данилов (псевдоним на Димитър Влахов - б.м.).

ВМРО не може и няма никога да бъде нито болшевишка, нито сговористка, тя не може да се занимава с партизански и класови борби, а ще върив неотклонно по досегашния свой път на национална революционна организация.

Кажи на Мишел Герджиков горното и го поздрави още един път за доблестното му държание като не желае да стане платено болшевишко оръдие, каквито са жалост: Харлаковци...

Много и сърдечни поздрави на тебе и Мишела!

Богдан
ЦДА - София, ф. 1933, оп.2, а.е. 29

Писмо на Т. Александров до неизвестен деец на ВМРО в Цариград с данни за политическата позиция на организацията спрямо преговорите във Виена, "Майския манифест", партиите в България и задачите пред революционното движение.

АЗ НЕ СЪМ СЛАГАЛ ПОДПИС ПОД ПОДОБЕН ПРЕСТЪПЕН МАНИФЕСТ
 

16 август 1924 г.
Драги Пенчо,
 ... Вярно е, че водихме извънредни разговори във Виебна, опитахме се да получим помощ, подкрепа за народноосвободителното дело, като мислехме, че славянската велика страна ще ни съдействува както това стори на турците с Мустафа Кемал паша начело, без да иска да превръща нашата национална организация в комунистическа и в оръдие на Москва и нез да настояват ВМРО да им съдействува да правят нови мережи в България за докарване на власт работническо-селски правителства, да се борим против европейския империализъм и прочии дивотии...

Ако някога даже бих бил подписал манифест с подобни щури и непосилни за ВМРО цели в момент на слабост, увлечение или заблуда, щом разкрия исринските намерения на авторите му предател бих бил, ако не съзная грешката си, не се откажех публично от стореното, че не се възвърнех в изпитания прав път.

Аз обаче не съм слагал подпис под подобен партизански и престъпен манифест. Във всички срещи иразговори съм се изказвал против комунизиране на ВМРО и нагърбването й с не нейни и непосилни за ръста й цели и като го прочетох възмутих се от дън душа за извършеното мошеничество от Харлаков-Данилов и в съгласие с другаря Ангел решихме да турнем край на тая й игра с ВМРО и с нас...

Бичувал съм грешките на Сговор и сговористи и нямам нищо общо с тях, а мякои съм удостоил с презрението си. Държа за съществуванието на Независима България, а не за сговор, лиги, партии и прочие...

ЦДА. София, ф. 1933, оп. 2, а.е. 29. л. 29-30. Оригинал, ръкопис.
[Previous] [Next]

[Back to Todor Aleksandrov Page]