Васил Левски (1837-1873)
Васил Левски. Биография

Н. Кондарев  (Издателство на Бълг. Работническа Партия (Комунисти), София, 1946)

 

     Предговор

1. КАРЛОВО — 6 ЮЛИ 1837 ГОДИНА
  Родният Балкан   —   Ролята на баба Яна   —   Влиянието на революционните движения   —   Левски иска да се учи   —   Левски облечен в расо   —   Раковски - будна революционна съвест   —   Еднаквата участ на дякон Игнатий и дякон Генадий

2. СЛЕД РАЗТУРВАНЕ НА ЛЕГИЯТА
  С Иля войвода в Крагуевац

3. ЗАВРЪЩАНЕ, ЗАПИРАНЕ, УЧИТЕЛСТВУВАНЕ
  Разстригване   —   Аз преставам да нося калугерска шапка   —   Дядо Петър ризказва за учителствуването на Левски   —   Учител в село Еникьой   —   Момък с чекърести очи   —   За пръв път името Левски   —   Пъргав и решителен като лъв   —   Във Втората българска легия   —   Левски боледува през 1868 год.   —   Михаил Греков за боледуването и лекуването на Левски   —   Печеля за цял народ   —   Левски сломява разочарованието

4. НА ПЪТ ЗА ВЛАШКО
  Левски и Христо Иванов Книговезецът   —   Левски не заминава с четата на Хаджи Димитър. Причините   —   Левски не е агент на ТЦК   —   Дойдох да ви представя народното мнение   —   Каравелов отговаря на в. „Отечество”   —   Левски напуща Влашко

5. БЪЛГАРСКИ ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ В ЛОВЕЧ
  Времето е в нас и ние сме във времето   —   Роля и значение на главатарите. Мястото им между народа   —   По висшегласието на всички членове   —   Вярност към революционната дисциплина   —   Творчески патриотизъм   —   Своевременно посочване на грешките. Творческа критика и самокритика   —   Правилно отношение към четническото движение   —   Строга организационна тайна   —   Демократичен централизъм   —   Бележита честност. Комитетска пара. Значението й   —   Пълно доверие в народните сили   —   Скромност

  Необходимостта от революционен устав   —   Панайот Хитов против израза „Демократична република”   —   Кой е авторът на устава   —   Ангел Кънчев се самоубива

  Левски порицава Димитър Общи   —   Димитър Общи своеволничи   —   Сега се купува по-голям живот   —   Д. Общи предател

6. ПРЕДАТЕЛСТВО
  Безспорни данни за предателството на поп Кръстю   —   Величка Хашнова   —   Поп Кръстю официален шпионин

7. ЛЕВСКИ ПРЕД ТУРСКИТЕ ВЛАСТИ И СЪДА
  Съобразителност и твърдост пред съда

ПРИЛОЖЕНИЯ:
  Автобиографски разказ в стихове
  Програма на БРЦК от 1870 год.
  Уставопроект


[Back to Main Page]