26. Съдебни процеси срещу проявени местни дейци на българщината

Б) Първите процеси срещу най-изтъкнатите национални дейци
 
 
В глава 22 обстойно разгледахме дейността на националните сили срещу македонизма през Втората световна война. Там пролича голямото родолюбие на тия сили, начело на които стояха споменатите многократно дейци д-р Димитър Гюзелов, доктор по философия от Дойран, Димитър Чкатров от Прилеп, инженер, и видният скопски общественик и икономист Спиро Китинчев от Скопйе, женевски възпитаник.

На 28 май започна и трая до 2 юни 1945 г. съдебен процес срещу тримата патриоти и техните съратници под шаблонното обвинение "соработници на окупаторот". Тъй като в гл. 19 и 22 подробно се запознахме с тяхната дейност през сюблимните дни на разгрома на кралска Югославия и през следвашите три и половина години на българското управление в Македония, тук ще отбележим само, че за цялото си народностно дело получиха смъртни присъди. И не само те.

За да се получи по-пълна представа за тях като български патриоти и за мащаба на тяхното жертвоприношение пред олтара на българщината, ще дадем кратки биографичии бележки за всекиго от тях.
 

  1.  Димитър Гюзелов
  2.  Димитър Чкатров
  3.  Спиро Китинчев
  4.  Стефан Янакиев Стефанов
  5.  Илия Коцарев
  6.  Велко Спанчев
  7.  Никола Павлов - Бутика
  8.  Роза Койзеклиева
[Previous] [Next]
[Back to Index]