Кореспондентът на "Таймс"
съобщава от СофияСофия Прес, 1983 г.

Предговор

1902-1903

1908

1912-1913

1915

1919-1920[back to index]