Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(8. Надписи върху предмети, №№ 80—90)

 

Образи:

176. 80, печат на Мавър

177. 81, печат на Тервел

178. 82а, печат на Телериг

179. 82b, печат на Телериг

180. 83, печат на Баян

181. 84, печат на Хумир

182. 85, печат на Йоан, багатур кан

183. 85. печат на Йоан, багатур кан, обратна страна

184. 86а, медальон на Омуртаг

185. 86а, медальон на Омуртаг, рисунка

186. 86b, медальон на Омуртаг, рисунка на К. Шкорпил

187. 87, надписът но сребърната чаша на великия жупан Сивин

188. 88, надпис на пръстен

189. 89

190. 89, рисунка на Ст. Ваклинов

191. 90, рисунки на Д. Овчаров

 

 


 

 

176. 80, печат на Мавър

 

 

177. 81, печат на Тервел

 

 

178. 82а, печат на Телериг

 

 

179. 82b, печат на Телериг

 

 

180. 83, печат на Баян

 

 

181. 84, печат на Хумир

 

 

182. 85, печат на Йоан, багатур кан

 

 

183. 85. печат на Йоан, багатур кан, обратна страна

 

 

184. 86а, медальон на Омуртаг

 

 

185. 86а, медальон на Омуртаг, рисунка

 

 

186. 86b, медальон на Омуртаг, рисунка на К. Шкорпил

 

 

187. 87, надписът но сребърната чаша на великия жупан Сивин

 

 

188. 88, надпис на пръстен

 

 

189. 89

 

 

190. 89, рисунка на Ст. Ваклинов

 

 

191. 90, рисунки на Д. Овчаров

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]