Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(7. Неопределени откъслеци, №№ 72—79)

 

Образи:

167. 72a

168. 72b

169. 73

170. 74

171. 75

172. 76

173. 77

174. 78

175. 79

 

 


 

 

167. 72a

 

 

168. 72b

 

 

169. 73

 

 

170. 74

 

 

171. 75

 

 

172. 76

 

 

173. 77

 

 

174. 78

 

 

175. 79

 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]