Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(9. Неясни надписи, №№ 91—94)

 

Образи:

192. 91a

193. 91b

194. 91c

195. 92

196. 93

197. 94

198. Първобългарски знак от Плиска

199. Оброчен хляб от с. Борина

200. Блок със заклинателни знаци от с. Бяла, Варненско

201. Надпис от Василика — естампаж

202. Надпис от Василика — копие от естампажа

203. Надпис с дата

204. Факсимиле

205. Надпис с дата

 

 


 

 

192. 91a

 

 

193. 91b

 

 

194. 91c

 

 

195. 92

 

 

196. 93

 

 

197. 94

 

 

198. Първобългарски знак от Плиска

 

 

199. Оброчен хляб от с. Борина

 

 

200. Блок със заклинателни знаци от с. Бяла, Варненско

 

 

201. Надпис от Василика — естампаж

 

 

202. Надпис от Василика — копие от естампажа

 

 

203. Надпис с дата

204. Факсимиле

 

 

205. Надпис с дата

 

 

 

[Previous]

[Back to Index]