Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(6. Възпоминателни надписи, №№ 59—71)

 

Образи:

149. 59, естампаж

150. 59, факсимиле

151. 60, факсимиле

152. 61, естампаж

153. 62, факсимиле на К. Шкорпил

154. 63, естампаж

155. 64, естампаж

156. 65

157. 65, естампаж

158. 65, факсимиле

159. 66

160. 67, лява половина

161. 67, дясна половина

162. 68

163. 69

164. 69, естампаж

165. 70

166. 71

 

 


 

 

149. 59, естампаж

 

 

150. 59, факсимиле

 

 

151. 60, факсимиле

 

 

152. 61, естампаж

 

 

153. 62, факсимиле на К. Шкорпил

 

 

154. 63, естампаж

 

 

155. 64, естампаж

 

 

156. 65

 

 

157. 65, естампаж

 

 

158. 65, факсимиле

 

 

159. 66

 

 

160. 67, лява половина

 

 

161. 67, дясна половина

 

 

162. 68

 

 

163. 69

164. 69, естампаж

 

 

165. 70

 

 

166. 71

 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]