Покръстването на русите и България
Изследвания

 

Асен Чилингиров

 

Издателство „Алфаграф“, София 2011

(Любезно предоставено от автора)

 

Сборникът като .pdf файл (38.7 Мб)

 

    Предисловие . . . . . . . 3-35

Агиографията на Борис и Глеб и проблемът за йерархичното подчинение на Руската църква преди 1039 година
(Доклад пред Международния симпозиум на Комисията за изследване на славянските култури в средновековието и на Отдела за история на СССР, организиран от Националния комитет на славистите в ГДР и Университет Мартин Лутер в Хале, ГДР, 13-15 ІІ 1979 година) . . . . . . . 37-99

Покръстването на Русия и България (Доклад пред Междудисциплинарния и икуменски Симпозиум „Хиляда години от покръстването на Русия – Русия в Европа“, 13-16 април 1988 година в Хале, ГДР) . . . . . . . 101-131

    Бележки към илюстрациите . . . . . . 133-141

    Илюстрации: Таблици І-LXII
 

[Back to Main Page]