Васил Н. Златарски
История на Първото българско Царство. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018)
 

ПРИТУРКИ
 

13. ЗА СМЪРТТА НА ЦАР ГАВРИЛ РАДОМИР В ЧУДЕСАТА НА СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
(Към стр. 711)
 

В известния панегирик на Владислав Граматик с дата 1479 г., който доскоро се пазеше в библиотеката на Рилския манастир [1], № 4/8 (60) на л. 215об до л. 236об се помещава статия (на брой 96) под наслов:

Предхождана от един увод, в който авторът, солунският дякон и хартофилакт Иван Ставракий [2] говори за значението на св. Димитър и ползата от знанието на чудесата, извършени от него тая статия съдържа 28 чудеса, от които 9, 11, 17, 19, 20 и 27 се отнасят право или косвено към българската история Нашето чудо е 18-то на л. 228об — 229, част от което, и то по-голямата, още Лъв Аляций бе издал на гръцки в обясненията на Георги Акрополит. [3] Славянският превод, който ни дава споменатата тук статия, е направен дотолкова рабски буквален, че едвам може да се разбере смисълът на разказа, а нейде и съвсем не се разбира. Затова появяването на гръцкото му издание се явява необходимо и значително ще облекчи разбирането на славянския превод.

Това най-добре ще покаже и самият текст на 18-то чудо което тук за пръв път издаваме с известната негова гръцка част.


 

1. Според описа на Е. Спространов, София, 1902, стр. 104.

2. За автора и неговия труд вж. нашите бележки в История на българската държава, т. I, ч. 1, стр. 400—402 и бел. към тях.

3. Вж. Бонското издание, стр. 236—237.


818


819


820


 

[Previous] [Next]
[Back to Index]