Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Надписи около Мадарския конник)

 

- Карта на местата, където са намерени надписите

 

Образи:

  1. Общ изглед на Мадарския конник и надписите

  2. 1, Iа при изкуствено осветление

  3. 1, част от Iа при изкуствено осветление

  4. 1, част от Iа при изкуствено осветление

  5. 1, част от надпис под десния заден на коня

  6. 1, Iа — б, препис на К. Шкорлил от 1855

  7. 1, Iа — б, препис на Г. Фехер от 1924

  8. 1, Iа — б, препис на К. Шкорпил от 1932

  9. 1, Iа — б, препис на В. Бешевлиев

10. 1, Iс при изкуствено осветление

11. 1, Iс, горната част при изкуствено осветление

12. 1, Iс, горната част при изкуствено осветление

13. 1, Iс, средната част при изкуствено осветление

14. 1, Iс, долната част при изкуствено осветление

15. 1, Iс, част от средната част при изкуствено осветление

16. 1, Iс името Тервел при изкуствено осветление

17. 1, Iс, долната част при слънчево осветление

18. 1, Iс, препис на К. Шкорпил от 1895

19. 1, Iс, препис на Г. Фехер от 1924

20. 1, Iс, препис на К. Шкорпил от 1932

21. 1, Iс, препис на В. Бешевлиев

22. 1, Iа, б, и с, препис на Р. Егер от 1935

23. 1, II при изкуствено осветление

24. 1, II, лявата част при изкуствено осветление

25. 1, II, дясната част при изкуствено осветление

26 1, II, средната част пои изкуствено осветление

27. 1, II, кръстовиден знак под надписа

28. 1, II, лявата част, препис на К. Шкорпил от 1895

29. 1, II, препис на дясната част заедно с III на К. Шкорпил от 1895

30. 1, II и III, препис на Г. Фехер от 1924

31. 1, II, препис от лявата част от Р. Егер в 1935

32. 1, II, препис от лявата част от К. Шкорпил в 1932

33. 1, II, препис на средната част от К. Шкорпил  в 1932

34. 1, III, препис на К. Шкорпил от 1932

35. 1, II, препис на лявата част от В. Бешевлиев

36. 1, II, препис на дясната част от В. Бешевлиев

37. 1, III при слънчево осветление

38. 1, III, препис на Г. Фехер от 1924

39. 1, III, препис на Р. Етер от 1935

40. 1, III, препис на В. Бешевлиев

 


 

 

Карта на местата, където са намерени надписите

Цифрите показват № на надписа.

 

Белоградец 86b;

Блъсково, Илия 27;

Варна 85;

Войвода 55;

Върбяне 64;

Димитриево, Радко 32, 33, 69;

Длъжко 52;

Избул 30;

Калугерица 67;

Мадара 1, 6, 50;

Маламировo, 2, 47;

Михайловски, Стоян 25;

Могила 63;

Плиска 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 35 , 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 61, 62, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 88, 89, 91;

Попина 90;

Преслав 49, 51, 53, 71, 87, 90;

Провадия 59, 60;

Сечище 41;

Силистра 3, 89, 92;

Сини вир 43;

Търговище 42;

В. Търново 22, 56, 86а;

Цар Крум 54, 57;

Шабла 48;

Шумен 13, 58, 70.

 


 

 

1. Общ изглед на Мадарския конник и надписите

 

 

2. 1, Iа при изкуствено осветление

3. 1, част от Iа при изкуствено осветление

 

 

4. 1, част от Iа при изкуствено осветление

5. 1, част от надпис под десния заден на коня

 

6. 1, Iа — б, препис на К. Шкорпил от 1855

7. 1, Iа — б, препис на Г. Фехер от 1924

 

 

8. 1, Iа — б, препис на К. Шкорпил от 1932

9. 1, Iа — б, препис на В. Бешевлиев

 

 

 

10. 1, Iс при изкуствено осветление

 

 

11. 1, Iс, горната част при изкуствено осветление

 

 

 

12. 1, Iс, горната част при изкуствено осветление

 

 

 

13. 1, Iс, средната част при изкуствено осветление

14. 1, Iс, долната част при изкуствено осветление

 

 

15. 1, Iс, част от средната част при изкуствено осветление

 

 

 

16. 1, Iс името Тервел при изкуствено осветление

 

 

 

17. 1, Iс, долната част при слънчево осветление

 

 

18. 1, Iс, препис на К. Шкорпил от 1895

 

 

19. 1, Iс, препис на Г. Фехер от 1924

 

 

20. 1, Iс, препис на К. Шкорпил от 1932

21. 1, Iс, препис на В. Бешевлиев

 

 

22. 1, Iа, б, и с, препис на Р. Егер от 1935

 

 

 

23. 1, II при изкуствено осветление

 

 

24. 1, II, лявата част при изкуствено осветление

25. 1, II, дясната част при изкуствено осветление

 

 

26 1, II, средната част пои изкуствено осветление

27. 1, II, кръстовиден знак под надписа

 

 

28. 1, II, лявата част, препис на К. Шкорпил от 1895

 

 

29. 1, II, препис на дясната част заедно с III на К. Шкорпил от 1895

 

 

30. 1, II и III, препис на Г. Фехер от 1924

 

 

31. 1, II, препис от лявата част от Р. Егер в 1935

 

 

32. 1, II, препис от лявата част от К. Шкорпил в 1932

33. 1, II, препис на средната част от К. Шкорпил  в 1932

 

 

34. 1, III, препис на К. Шкорпил от 1932

 

 

35. 1, II, препис на лявата част от В. Бешевлиев

 

 

36. 1, II, препис на дясната част от В. Бешевлиев

 

 

37. 1, III при слънчево осветление

 

 

38. 1, III, препис на Г. Фехер от 1924

 

 

39. 1, III, препис на Р. Етер от 1935

40. 1, III, препис на В. Бешевлиев

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]