Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(1. Други Res Gestae, №№ 2—15)

 

Образи:

41. 2, горна част

42. 2, средна част

43. 2, долна част

44. 2, препис-факсимиле

45. 3а

46. 3b, част от средата

47. 3b

48. 3c

49. 4

50. 5, лява половина

51. 5, дясна половина

52. 5, естампаж

53. 5, препис на К. Шкорпил от 1896

54. 6, лява половина

55. 6, дясна половина

56. 6, естампаж на лявата половина

57. 6, естампаж на дясната половина

58. 7a

59. 7b

60. 8

61. 9

62. 10

63. 11

64. 12

65. 13

66. 13 естампаж

67. 14, началото на надписа in situ

68. 14, началото на надписа без откъслека

69. 14, част от горния ляв край

70. 14, началото на надписа с откъслек in situ

71. 14, началото на надписа с откъслека

72. 14. откъслек от средата на надписа

73. 14, откъслек от средата на надписа

74. 14, откъслек от средата на надписа

75. 14, краят на надписа in situ

76. 14, краят на надписа

77. 14, левият ъгъл на края на надписа

78. 15, препис-факсимиле

 


 

41. 2, горна част

 

 

42. 2, средна част

 

 

43. 2, долна част

 

 

44. 2, препис-факсимиле

 

 

45. 3а

 

 

46. 3b, част от средата

 

 

47. 3b

 

 

48. 3c

 

 

49. 4

 

 

50. 5, лява половина

51. 5, дясна половина

 

 

52. 5, естампаж

 

 

53. 5, препис на К. Шкорпил от 1896

 

 

54. 6, лява половина

55. 6, дясна половина

 

 

56. 6, естампаж на лявата половина

57. 6, естампаж на дясната половина

 

 

58. 7a

 

 

59. 7b

 

 

60. 8

 

 

61. 9

 

 

62. 10

 

 

63. 11

 

 

64. 12

 

 

65. 13

 

 

66. 13 естампаж

 

 

67. 14, началото на надписа in situ

 

 

68. 14, началото на надписа без откъслека

 

 

69. 14, част от горния ляв край

 

 

70. 14, началото на надписа с откъслек in situ

 

 

71. 14, началото на надписа с откъслека

 

 

72. 14. откъслек от средата на надписа

 

 

73. 14, откъслек от средата на надписа

 

 

74. 14, откъслек от средата на надписа

 

 

75. 14, краят на надписа in situ

 

  

76. 14, краят на надписа

 

 

77. 14, левият ъгъл на края на надписа

 

 

78. 15, препис-факсимиле

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]