СБОРНИК ТРАКИЯ
том IV

 

7. С ТРАКИЯ В ДУШАТА И В СЪРЦЕТО

 

 

Името на поета Ивайло Балабанов е отдавна известно не само сред многобройните любители на изящното слово, но и на широката културна общественост в България.

 

Той е роден на 28 август 1945 година в село Хухла, Ивайловградско. Гимназия завършва в Ивайловград, след което започва неговата пъстра биография като строителен работник в МК „Кремиковци", язовир „Ивайловград" и в „Пътни строежи"; като журналист в Хасково и редактор в литературния алманах „Юг"; като сътрудник на редица печатни издания. От почти двадесет години вече живее в Свиленград, където отбеляза върхови творчески постижения.

 

С особен интерес бяха посрещнати неговите стихосбирки „Да се загледаш във звезда", „Окова за щурец", „Религия" и „ Тракийски реквием", а за двутомника „Песни за старо вино", който излезе от печат през 2005 година, получи наградата на Съюза на българските писатели. Към нея, през 2005 година, се прибави и хасковската награда на името на книгоиздателя Александър Паскалев.

 

Можем да твърдим с пълно право, че поезията на Ивайло Балабанов черпи могъщи сокове от изконната българска съдба и най-вече от съдбата на Тракия, която - по обясними причини - е предимно трагична. Този пиетет блика и от сценариите, които той написа за вълнуващите възпоменателни събори на тракийските бежанци и техните потомци в Ивайловград и село Аврен, на Илиева нива и в град Маджарово. За цялостния му духовен принос към родния край Ивайло Балабанов беше удостоен последователно със званието почетен гражданин на Ивайловград и Свиленград и с почетния знак на град Маджарово.

 

Като оценява по достойнство непреходната значимост на четирите сценария редакционната колегия на „Сборник Тракия" ги предоставя на вниманието на нашите читатели.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]