Град Велес. Учебното дело и революционните борби
.
Христо Чучков  (София, 1929 г. 44 стр.)

 


В памет на покойния ГЕОРГИ ПАЛАШЕВ, който с ръководството и
сътрудничеството си при събиране и подреждане на материалите по
„Историята на гр. Велес”, даде ценен примeр за служба към родината.
Авторът


 
   I. Уводни бележки
 II. Учебното дело през XVIII век
III. Учебното дело през първата половина на XIX век
IV. Учебното дело през втората половина на XIX век
 V. Заключителни бележки
VІ. Бележки


[Back to Main Page]   Предоставено от „Работно ателие за македонска история”