Спомени

 

Крум Георгиев Радонов

 

 

Държавно военно издателство

София 1973

 

Сканове в .pdf формат (49 Мб) 

 

Съдържание

Галерия

        (Увод)

    __А_ : (1-40)

Първи спомени  —  Незаличими спомени  —  Първата нелегална работа  —  Двойна фашистка диктатура  —  Първи наченки на съзнателен политически живот  —  В педагогическото училище в Неврокоп  —  Дядо Коле - Даскала  —  Кризата  —  Първо учителствуване  —  Първи прояви, ръководени от партията  —  Първи май година — героична проява на банскалии  —  Протестът на 26-те учители  —  Неволята учи  —  Червена София  —  В Школата за запасни офицери  —  Голямата блокада в София  —  Комунистическа конспирация в ШЗО  —  Деветнадесетомайският преврат 1934 година  —  Първа среща  —  По следите на четата, която пазела Симеон Кавракиров  —  Народен съд в Градево  —  Отново учител  —  Иван Козарев  —  Начало на организиран партиен живот  —  На връх Налбант  —  Неочакван арест  —  Опит да се утвърди една традиция  —  Село Елешница  —  Провал в Разложко  —  Опит да се създаде ОК на партията  —  Горска ТПК „Пчела“  —  Училището  —  Най-добрият ми другар в Елешница  —  Състояние на партийната организация в с. Елешница  —  Популярната банка в Банско  —  Защита на непосредствените интереси  —  Акцията за козите  —  Първите общински и парламентарни избори  —  Избори за Народно събрание  —  Никола Вапцаров

 

    __Б_ : (41-80)

Борба за знания  —  Никола Калъпчиев (Ванчо)  —  Гражданската война в Испания  —  На път за Чехословакия  —  В Бърно  —  В Братислава  —  „Колхоза“  —  Кратко за обстановката  —  Към София  —  22 юни 1941 година  —  Гузен негонен бяга  —  Заминаване  —  Начало на революционната ми дейност в България  —  Първа среща с Иван Козарев  —  Създаване на първия партизански отряд  —  Среща с Никола Парапунов  —  Мерки за въоръжаване  —  На вълка в устата  —  Спане като заек в снега  —  Вярата в Русия  —  Провал в партийната организация в гр. Разлог  —  У бай Манаил Скабрин  —  У дядо Георги Рахов  —  Отново заедно  —  Червен сняг  —  Среща с Никола Парапунов —  Кратко за обстановката  —  „Жъти колчета“  —  „Нашата партия“  —  Нова чета в Разложкия партизански отряд  —  Отечествен фронт  —  За „журналистическия дневник“  —  Страшна вест  —  Среща с баба Елена  —  Стремеж към бойни акции  —  „Само да не ме запишете в тефтера“  —  Спомен, който ме кара да изтръпвам  —  Зимуване през 1942—1943 година  —  Гостенин  —  „По парапуновски“  —  У дядо Ланко Хаджирадонов

 

    __В_ : (81-119)

„Черните роти“  —  Партийна конференция в местността „Столоватец“  —  По неволя доктор  —  Нови партизани от с. Кремен  —  Опит на фашистката власт да разложи партизанското движение в Разложко  —  На „Червения площад“  —  Унищожаване на полицейската засада в местността „Св. Никола“  —  Боят в с. Кремен  —  Борба за живот  —  При отшелника дядо Цветинчев  —  Ново решение  —  В ръцете на верни хора  —  В „болницата“  —  Литературни упражнения —  Отново на крака  —  Изгонване на смоларите  —  Нов верен другар  —  Отново тревоги  —  Среща с чепинци  —  Извеждане брат ми от казармата  —  Много и всякакви приятели  —  Отново в отряда  —  Запасяване на отряда чрез изземване на храни и добитък от представители на фашистката власт  —  Боят при „Лидо Венеция“  —  Кратко за обстановката  —  Случайна среща  —  В защита на народа  —  Последна среща с Никола Парапунов  —  По покана на помаците  —  Зазимяване на Банската чета  —  Чудно лекарство  —  Наказване на предател  —  Отново при помаците  —  Пак доктор  —  Неизмерима загуба  —  Зимуване у Странджата  —  Нов другар  —  Едно пълно с премеждия пътуване  —  На гости у Сюлейман Сульов

 

    __Г_ (120-154)

1 януари 1944 година  —  Кратко за обстановката  —  В защита на народа  —  Нова чудесна проява на майка ми  —  Накъде?  —  Като нас  —  Най-после  —  В Усевата колиба  —  Неповторима красота  —  Кратко за обстановката  —  Изграждането на първия комитет на Отечествения фронт в Банско  —  Мобилизацията на 39-и пехотен полк  —  В с. Борово  —  С голяма кошница  —  Създаване на Неврокопския партизански отряд  —  Първото завладяно от партизаните село  —  Учебна тревога  —  Боят при „Равен“  —  За полагане на клетва  —  „Атаката“ на височината над „Влашка нива“  —  В долината на спасението  —  Тежък удар  —  Боят на I Софийска партизанска бригада при с. Добърско  —  Трагичният случай с двете”деца - овчарчетата от с. Белица Васил и Савко Кокарешкови  —  При Белишко-Якорудския батальон  —  Завземането на с. Бабяк  —  Кратко за обстановката  —  Опит за унищожаване на жандармерията  —  Сняг на 12 юли  —  Нова тежка загуба  —  Смелчак  —  Подготовка за нападение срещу германците в долината на р. Рилска  —  Нощ пред боя (28. 8. 1944 г., записано на светлината на електрическо фенерче)  —  Нападението  —  Грижи за утрешния ден

 

[Back to Main Page]