Славянска библиотека под общата редакция на Емил Ив. Димитров

 

 

Константин Костенечки. Съчинения

Скaзaние за буквите. Житие на Стефан Лазаревич

 

Изданието е подготвено от Анна-Мария Тотоманова (преводач)

 

ЕТ Славика, София 1993

 

Сканове в .pdf формат (25 Мб)

 

Съдържание

Скaзaние за буквите

    Глави 1-40  (10. Знакът ы́; 11. За началните и негосподствуващи, а покорителни букви, които имат дасия и апостроф; 12. За останалите господствуващи; 13. За титлата; 15. За тоноса. За ударенията; 16. За апострофа, дасията и останалите знаци; 18. За обучението на децата, защото чрез тях беше покварено всичко. И пак чрез тях трябва да го изцелим с правото учение; 19. Как да учим думите; 28. За съборите на светите отци; 31. Общо ще кажем кої израз според буквите или според ударенията къде ще се сложи; 34. Които са у Иоан)
 

Житие на Стефан Лазаревич

 

 

- Бележки

- Послеслов

 

[Back to Main Page]