Карнегиева фондация за международен мир
ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н

ЧЕРНА ГОРА

Разходи за войната 1912-1913 г.
(във франкове)

1. Издръжка на армията

(а) Храна за армията, мобилизирана в Черна гора в санджака

в Беран и Ипек, както и за доброволците ...................................................... 27 839 500

Коне и мулета, реквизирани и предадени към армията.............................. 4 505 600

Помощи в пари и брашно, дадени на бедните семейства през

време на войната след мобилизирането на трудоспособните мъже,

без възрастово ограничение..................................................................................... 5 000 000

(б) Заплати на офицери, включително обезщетения при започването

на военните действия и допълнително военновременно заплащане .....5 500 000

2. Екипировка за армията

(а) Облекло за действащата армия..............................................................................? 250 000

(б) Екипировка за действащата армия .......................................................................4 350 000

3. Оръжие и боеприпаси

Артилерия

Батареи от товарни оръдия, батареи от полски оръдия и батареи
от обсадни оръдия със съответните им боеприпаси.

Пехота

Скорострелни картечници, патрони, сандъчета и пушки.
Разход за боеприпаси, за загуба, износване на горното оръжие.

Инженерно-технически части

Загуба на преносими съоръжения и артилерийски паркове;

закупуване на материал за построяване на временни мостове.
Експлозиви, постройка и поправка на пътища през време на
войната. Износване на телеграфна и друга свързочна апаратура,
както и на прожектори.Казарми, наемане на къщи, обори, складове и
прочие и обезщетение за нанесени повреди.

Обща сума за артилерия, пехота и инженерни войски................. 25 436 000

Закупуване, наемане, износване и поддържане на

мотори, каруци и коли .........................................................................................................2 800 000

Санитарна служба

Временни войнишки помещения, санитарни съоръжения,
закупени в страната и в чужбина, лекарства, болнични
инсталации и болнични линейки .....................................................................................4 300 000

4. Разходи за транспорт, реквизиции и военни коне

(а) Транспорт по железници, по вода и по суша.................................................... 2 900 000

(б) Реквизиране на животни, каруци и други транспортни средства............ 4 100 000

(в) Различни попълнения, коне и мулета..................................................................... 300 000


376  

5. Разходи за поддържането на болни и ранени

Болнични съоръжения за болни и за ранени, стационари и
походни амбулатории.................................................................................................. 4 350 000

6. Разни

Обезщетения за опожарени селища; други загуби и повред.................. 2 000 000

Общо:............................................................................................................... 100631 100

Този разчет не включва обезщетения, които трябва да се платят на семействата
на загинали войници, както и на инвалиди, нито разходите за военнопленниците.

[Previous] [Next]
[Back to Index]