Спомени от Македония, Артър Смит

ПРЕДГОВОР

Тази книга не е история на политически събития. Тя е само опит да представи един период от нашия ХХ век, непознат за повечето от нас. Ехото на балканските конфликти от време на време достигаше до Америка посредством телеграфа, но той бе толкова скъп, че подробностите бяха невъзможни. В Европа следяха борбата на македонските въстаници по-отблизо, но дори и там, на няколко стотици километри от театъра на бойните действия, съществуваше учудващо невежество за тази борба и нейната същност. Знаеше се, че някъде в европейската част на Турция се води партизанска борба от един народ, за който съществуваше смътна представа като за полуразбойници, полупрестъпници. И това беше всичко.

Мисля, че борбата на македонските българи за свобода бе интересна не само поради влиянието й върху съвременната история, но и поради екзотиката на района, в който се сливат варварският колорит на Изтока с по-умерените тонове на Запада. Македония е в сянката на Ориента. Там все още могат да се видят страстите, омразата, силната любов и предразсъдъците, типични за Изтока и Стария Запад.

В Македония човек вижда живота в неговите първични проявления. Маската на условностите е захвърлена. Хората се ценят според заслугите им. Братството на четниците не би търпяло дълго един страхливец, даже да е влиятелен човек. За да бъде приет от тях, мъжът наистина трябва да е мъж. Животът в тези условия не винаги е приятен. Появяват се и грозни неща, които не съм спестил. Целта ми бе да нарисувам една правдива и точна картина. Нека това бъде моето извинение, ако по някакъв начин съм засегнал по-чувствителните читатели.

В следващите страници съм обрисувал Македония такава, каквато я видях. Опитал съм се да предам чувствата, с които е изпълнен животът на четниците - живот на силни емоции, напрегнат и изморителен. Опитал съм се да обрисувам и бързо преминаващото шествие от колоритни личности, които срещнах – смели жени, турски аскери, четници, свещеници, доктори, адвокати, селяни, планинци в бели фустанели и войводи – всеки един от тях притежава необикновена и силно изразена индивидуалност. Стремял съм се също да опиша и земята, която бе сцена на действието – нейните сурови, извисяващи се планини, тъмните пропасти и потоците, които стремително преминават през тях.

През изминалите няколко месеца след моето завръщане обстановката в Македония в известна степен се промени [1], но никой не би могъл да каже какво ще стане за в бъдеще. Внезапните промени са нещо обичайно за Балканите.

Някои от следващите глави бяха първоначално отпечатани в нюйоркския вестник "Ивнинг пост". Използувам случая, за да благодаря на любезността, с която ми бе позволено да ги използувам отново.

Бруклин, Ню Йорк, ноември 1908 г.
     А. Д. Х. С.
 
[Previous] [Next]
[Back to Index]
 


1. Авторът има пред вид извършването на Младотурската революция през юли 1908 г., в резултат на която се премахва абсолютната власт на султана и се установява конституционно управление. За известно време наистина настъпва промяна в положението на потиснатите народн в империята. Нелегалната революционна борба се преустановява, създават се политически партии и организации. Не след дълго обаче младотурските управници възобновяват гнета и преследванията срещу нетурските и немюсюлманските народи, което довежда до ново засилване на революционната борба.