Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
Васил Кънчов
 

Б. Битолско, Преспа и Охридско
 

IV. От Ресен до езерото

Местността. — Цари двор. — Ливадите. Цар и везир. — Дърмени. — С. Перово. — Шурленци.


Разстоянието от Ресен до езерото е около 10 километра. Местността прилича на една градина. През най топлите летни месеци тук тревата си е зелена. Всеки ъгъл е обработен. Полето е посеяно с жито, ечмен, овес, тук-таме има и кукуруз. Вода се среща начесто. Голяма Река шава спокойно между буйните ниви. Пътят отива паралелно с нея. На 5 километра разстояние лежи селото Цари двор. То е едно прекрасно селце всред това хубаво поле. Отдалеч изглежда потънало; в дървета, и градини. Има около 150 къщи българи, от които половината са помаци. През летните дни селото изглежда като пусто. Мъжете са по вън, а жените — на работа, само някой помак лежи под дебелите сенки в селото или ленивият циганин се протяга пред ковачницата си. Християните са си съградили една. хубава нова църквица. Имат българско училище, което през 1886/1887 учебна година е броило 20 ученици, а през 1888/1889 учеб. год. 32 ученици. Наблизо до селото има остатки от голяма стара църква и до нея две красиви ливади. Едната се казва Цар, а другата Везир. Преданието казва, че кога царят и везирът, които живеели на Град (в езерото), си отивали дома, тук почивали. Твърде е възможно, че в тези красиви места е имало в старо време някоя лятна царска къща. До старата църква има извор, водата на който се почита като лековита.

На два километра от. Цари двор е селото Дърмени. Тук пътят върви по Корчанското шосе. Селото има около 100 къщи.


407

3/4 са българи християни и 1/4 помаци. Не отстъпва на Цари двор по красотата си. Има също нова хубава църквица. Имало е българско училище, което през 1886/1887 година е броило 20 ученици. Миналата година е било закрито.

Оттук до Перово е 3 километра. Забелязва се приближаването до блатистия бряг на езерото. Тук брегът е нисък и една голяма част земя е блатиста. От две-три години насам водата на езерото се увеличила и е покрила голяма част от нивите на Перово. Даже половина от селото стои дълго време през годината във водата. Гниенето в блатата причинява лошава треска. През лятото рядко остава човек да го не тресе. Има хубави градини наоколо. Зеленчукът оттук се продава в Ресен.

Тук живеят чисти българи; има около 80 къщи. По-напред Перово е било между малото и голямото езеро. Там и сега има място, което се казва Старо Перово. Кога се е изселило тук, не се знае. В Перово има една фамилия, която носи прякор Царьовете. Никакви предания няма за старото потекло на тези Царьове. Тук има българско училище, което лани броеше 18 ученици, а през 1886/1887 учеб. год. са били 25.

Пътникът, който иска да обиколи езерото, ще потърси тук лодка, но навярно ще се принуди да отиде в Шурленци за тази цел. В Перово има доста лодки, но те са толкова малки, щото е опасно надалеч да се пътува с тях. На запад от Перово на 3—4 километра разстояние са Шурленските ханове. Покрай тях върви Корчанското шосе. Тук стоят рибари от охридските села, които имат хубав чун, с койтсможе безопасно да се плува навътре.

Шурленци е едно малко селце над пътя в планината. Над него има останки от укрепления. Селяните разказват, че там «Цара» стоял 3 години, заобиколен от турците, и юнашки се борил. Най-сетне, кога му надделили, побягнал с «лисата» си кобила през езерото и се спрял на отсрещния полуостров, дето съградил църква, от която сега има развалини. От лисата му кобила това място било наречено Лиса.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]