Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
Васил Кънчов
 

А. Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница
 

XXIV. Село Добринища

Местоположение. — Минералните води.


За да се допълни картината на Разлог, остая ни да споменем нещо за село Добринища, което лежи на изток от Банско, близо до пътя, който води от Неврокои.

Три недели след връщането ми от Белица отидох с един приятел в Добринища. Селото е далеч 1 1/2 часа от Банско. Пътят върви все покрай Пирин. Една ниска хълминка дели коритото на р. Глазна от онова на Добринишката река. Колкото се отива към север, толкова брежнината се уголемява и най-сетне до Места тя става на голям рид, за който споменахме,. че стои на изток от Баня като граница на Разлог.

Добринища има извънредно красиво местоположение. То е загнездено под самите върхове на Пиринската верига и прекрасните пирински гори достигат до самото село. От юг стои един клон от Пирин, който се нарича Безбог, а право над селото е връх Весилища, гдето има 3 планински езера, от които си води началото Добринишката река. От Безбог иде един поток, който се смесва с реката в самото село.

Къщите са наредени по извитата долина на реката и са заобиколени с градини, пълни с овощни дървета, а наоколо се


319

зеленеят гиздави ливади и бобови градини; даже между селските къщи от северната страна има големи ливади. На края на селото, откъм север, в речището се намират два минерални извора. Там заварихме няколко помаци, които се готвеха да се къпят. Над изворите са направени прости сгради, а вътре има по един широк водоем, обграден със зид. Водата отначало ми се видя, че има слаб мирис на симпур. Топлината на едната баня показва 32°R, а на другата — 34°R.

Между другите на баня беше дошъл и един помак от Баня, бивши кадия от Мехомия. Той хубаво се познаваше с другаря ми. Наченаха да говорят за едно, за друго и най-после разговорът се установи върху днешните чиновници. — Сега, казваше старият кадия, чиновниците мислят само как да откраднат, та било от царя или от народа, все едно. Всичко се върши днес с рушвет. Няма нито закон, нито управия. Който плати повече, той е прав. А това нещо ще съсипе народа, но не ще е добре и за царщината.

Аз се намесих в разговора и казах, че има много добри чиновници в Турция. Помакът ми отговори, че днес прав човек в конака не може да живее, защото другарите му, като го видят, че не взема рушвет, ще се съединят против него и ще го съсипят.

По ниските места в землището на Добринища вече може да узрява гроздето, но лозя има малко и гроздето им е киселичко. Тук става много хубав лен, който се продава главно в Неврокоп. Добринищани имат големи гори. На 4 чарка се режат дъски. Има няколко бъчварски дюкяни, които пригатвят съдове за целия Разлог.

По върховете на Пирин, около Добринища, има големи паши, от които част се дава под наем от общината на светогорските манастири, а друга част служи за селския добитък. Има десетина къщи с по 500 глави дребен добитък и доста много с по 50—100 глави. В селото се отгледват и добри мулета.

В Добринища има българско училище с четири отделения и малка църквица.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]