Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(4. Военни надписи, №№ 47—54)

 

Образи:

122. 47, горна част

123. 47, средна част

124. 47, долна част

125. 47, средна и долна част

126. 47, препис-факсимиле

127. 48, естампаж

128. 49, естампаж

129. 50

130. 50, естампаж

131. 51

132. 51, естампаж

133. 52

134. 53, естампаж

135. 53, препис-факсимиле на Ив. Венедиков

136. 54, лява половина

137. 54, дясна половина

 


 

 

122. 47, горна част

 

 

123. 47, средна част

 

 

124. 47, долна част

 

 

125. 47, средна и долна част

 

 

126. 47, препис-факсимиле

 

 

127. 48, естампаж

 

 

128. 49, естампаж

 

 

129. 50

 

 

130. 50, естампаж

 

 

131. 51

 

 

132. 51, естампаж

 

 

133. 52

 

 

134. 53, естампаж

 

 

135. 53, препис-факсимиле на Ив. Венедиков

 

 

136. 54, лява половина

 

 

137. 54, дясна половина

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]