Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ
Петко Пѣевъ

 

СПИСЪКЪ на всички офицери и офицерски кандидати взели участие въ войната съ 57 п. полкъ.

 

 

1. Подполковникъ Дим. Икономовъ — 1. Назначенъ к-ръ на полка и се явилъ на 15 септемврий 1915 г. ; 2. Назначенъ к-ръ 1/5 бригада и напусналъ полка на 9 юлий 1918 г.

 

2. Подполковникъ Н. Ивановъ — 1. Назначенъ к-ръ на полка и се явилъ на 16 юлий 1918 г.

 

3. Майоръ Н. Цончевъ — 1. Явилъ се въ полка и назначенъ к-ръ 1 др. на 11 септемврий 1915 г. ; 2. вр. к-ръ на полка отъ 27 юлий — 21 октомврий 1917 г.; 3. Назначенъ к-ръ 32 доп. др. и напустналъ полка на 23. юлий 1918 г.

 

4. Майоръ Христо Георгиевъ. — 1. Явилъ се въ полка и назначенъ к-ръ 2 др. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Командированъ Военното училище отъ 22. ноемврий 1916 г. — 3. декемврий 1917 г. ; 3. Назначенъ к-ръ 3 др. на 3 декемврий 1917 г.

 

5. Майоръ Спасъ Ангеловъ — 1. Явилъ се въ полка и назначенъ к-ръ на 2 др. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Командированъ Одринската школа 25. ноемврий 1916 — 10. май 1917 г. ; 3. Назначенъ к-ръ 17 п. полкъ и напусналъ полка на 1. юлий 1917 г-

 

6. Майоръ отъ генералния щабъ Тодоръ Георгиевъ — 1. Явилъ се въ полка и назначенъ к-ръ 2 др. на 1. януарий 1917 г. ; 2. Назначенъ отново н-къ щаба 3/9 бригада и напусналъ полка на 28. май 1917 г.

 

7. Капитанъ Георги Тановски — 1. Явилъ се въ полка и назначенъ к-ръ 1 др. на 23. юлий 1918 г.

 

8. Поручикъ Крумъ Поповъ — 1. Явилъ се въ полка и назначенъ адютантъ на полка на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Назначенъ к-ръ 12 р. — 22 септемврий 1915 г. ; 3. Командированъ въ 4 доп. др. 11. мартъ — 24. априлъ 1916 г. : 4. Преведенъ въ щаба 9 див. и напусналъ полка на 10. януарий 1917 г.

 

9. Поручикъ Янаки Калчевъ — 1. Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 1 р. на II. септемврий 1915 г.; 2. Назначенъ домакинъ на полка на 11. февруарий 1918 г. ; 3. Назначенъ к-ръ 1 р. на 18. юний 1918 г.

 

10. Поручикъ Александъръ Радевъ — Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 2 р. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Преведенъ въ 30 п. полкъ на 15. януарий 1917 г.

 

 

210

 

11. Поручикъ Петю Колевъ — 1. Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 3 р. на 11 септемврий 1915 г.

 

12. Подпоручикъ Борисъ Стояновъ — 1. Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 4 р. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Назн. к-ръ 11 р. на z5. юлий 1916 г. ; 3. Преведенъ въ 67 п. полкъ на 11 юлий 1918 г.

 

13. Подпоручикъ Христо Наковъ — 1. Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 5 р. на 11. септемврцй 1915 г. ; 2. Назначенъ взводенъ к-ръ въ 9 р. на 5. януарий 1916 г. ; 3. Назначенъ к-ръ 5 р. на 25. априлъ 1916 г. ; 4. Преведенъ въ щаба на 9 див. на 21. юлий 1918 г.

 

14. Капитанъ Дим. Саковъ — 1 Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 6 р. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Назн. к-ръ нестр. рота и домакинъ на полка на 20. септемврий 1915 г. ; 3. Преведенъ и назн. пом. интендантъ 9 див. на 7 мартъ 19.7 година.

 

15. Капитанъ Иванъ Ванковъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к-ръ 7 р. на 11. септемврий 1915 г.; 2. Командированъ 17 доп. др. 11. мартъ — 24 априлъ 1916 г. ; 3. вр. к-ръ 3 др. —21. октомврий 1917 г. : 4. К-ръ 7. р. — 26. декемврий 1917 г. ; 5. Преведенъ за н-къ щаба на 2-й бригаденъ окупационенъ районъ въ Моравската область.

 

16. Запас. поручикъ Крумъ Тополски — 1. Явилъ се въ полка и назн. к-ръ 8 р. на 11. септемврий 1915 г.

 

17. Капитанъ Захари Дипчиковъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к-ръ 9 р. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. вр. к-ръ 1 др. — 10. октомврий 1915 г.; 3. К-ръ 9 р. — 13. ноемврий 1915 г. ; 4. Командированъ 17 доп. др. 3 мартъ — 24. априлъ 1916 г., 5. Назн. домакинъ на полка — 7. мартъ 1917 г.; 6. Назн. к-ръ 2 ; р. на 28. май 1917 г.

 

18. Запас поручикъ Христо Нечевъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к ръ 10 р. на 12 септемврий 1915 г. ; раненъ на 2. октомврий г 915 г. ; 3. Преведенъ за домакинъ на болница на 10. януарий 1917 г.

 

19. Поручикъ Конст. Лукашъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к-ръ 11 р. на 11 септемврий 1915 г. ; 2. Преведенъ въ 16 п. полкъ — 26. октомврий 1916 г.

 

20. Поручикъ Петко Пѣевъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к-ръ 12 р. на 11. септемврий 1915 г. ; 2. Назн. адютантъ на полка на 22. септемврий 1915 г. ; 3. К-ръ на 4 р. 25. априлъ 1916 г. ; 4. Командированъ въ Одринската школа 26. ноемврий 1916 г. — 10. май 1917 г. : командированъ щаба 9 див, за к-ръ сбор. школна рота 10. май— 21 юний 1917 г. ; 6. Назн. к-ръ 9 р. — 21. юний 1917 г. ; 7. Вр. к-ръ .. др. — 17. юлий 1917 г.; 8. Командированъ Австро-италиянския фронтъ на р. Изонцо — 29. юлий 1917 г. ; 9. Назн. к-ръ 9 р. — 21. октомврий 1917 г. ; 10. Вр. к-ръ 3 др. — 21. ноемврий 1917 г. ;

 

 

211

 

11. К-ръ 9 р. — 6. декемврий 1917 г.; 12. Вр. к-ръ 1 др. — 20. юний 1918 г. ; 17. к-ръ 9 р. — 11. юлий 1918 г.

 

21. Поручикъ Борись Мишевъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к-ръ карт. р. на 12. септемврий 1915 г.; 2. Назн. вр. к-ръ 1 др. — 27. юлий 1917 г. ; 3. к-ръ 1 карт. р. — 21. октомврий 1917 г.; 4. Вр. к-ръ 1 др. — 23. юлий 1918 г. ; 5. К-ръ на 1 карт. р, — 6. августъ 1918 г.

 

22. Запас. поручикъ Андрея Петковъ — 1. Яв. се въ полка и назн. к-ръ нестр. р. 11. септемврий 1915 г. ; к-ръ 6 р. — 20. септемврий 1915 г. ; 3. Назн. взв. к-ръ въ 2 р, — 7. априлъ 1917 г.; 4, Назн. к-ръ 2 р. — 28. май 1917 година.

 

23. Зап. подпор. Бл. Маноловъ — Яв. се въ полка и назн. ад. 1 др. — 12. септемврий 1915 г. ; 2. взв. к-ръ 12 р. — 10. септемврий 1916 г. ; 3. Н-къ телеф. ком. —16. априлъ 1917 г. ; А. К-ръ 4 р. — 21. юний 1917 г.; 5. Взв. к-ръ 8 р. — 10. юлий 1917 г. ; 6. К-ръ 7 р. — 1. септемврий 1927 г. ; 7. Взв. к-ръ 8 р. — 23. септемврий 1917 г.; 8. К-ръ 6 р. — 5 декемврий 1917 г.; 9. Взв. к-ръ 8 р. — 16. януарий 1918 г.; 10. Взв. к-ръ 10 р. — 16. мартъ 1918 г. ; 11. взв. к-ръ 2 карт. р. — 1. май 1918 г.

 

24. Запас. поручикъ Поповъ Петъръ Ненчевъ — 1. Яв. се въ полка и назн. взв. к-ръ 1 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. К-ръ 11 р. — 2. ноемврий 1915. г.; 3. Взв. к-ръ 11 р. — 20. ноемврий 1915 г. : 4. Взв. к-ръ 1 р. 25. априлъ 1916 г. ; 5. Преведенъ въ 3 планински пех. полкъ— 20. януарий 1917 г.

 

25. Запас. подпор. Танчевъ Атанасъ Илиевъ — 1. Яв. се въ полка и назн. взв. к-ръ 1 р. — 11. септемврий 1915 година.

 

26. Зап. подпор. Поповъ Тодоръ Жековъ — 1. Яв. ce и назн. взв к-ръ 2 р. — 12. септемврий 1915 г. ; 2. Прев. 17 доп. др. 10. декемврий 1916 г.

 

27. Зап. подпор. Георги Спировъ— 1. Яв. се и назн. взв. к ръ 1. р. — 11 септемврий 1915 г.; прев. 17 доп др.— 6. януарий 1918 г.

 

28. Зап. подпор. Манушевъ Н. Константиновъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 3 р. — 11. септемврий 1915 г. ; убитъ — 2. октомврий 1915 г.

 

29. Зап. подпор. Добревъ Ив. Янакиевъ — 1. Яв. се и назн. взв. командиръ 4 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Убитъ 2. октомврий 1915 г.

 

30. Подпор. Петъръ Поповски — 1. Яв. се и назн. ад. 2 др. — 11. септемврий 1915 г. ; взв. к-ръ 6 р. — 25. априлъ 1916 г. ; 3. Взв. к-ръ 1 р. — 1. февруарий 1918 г.

 

31. Зап. подпор. Ганю Мънговъ — 1. Явилъ се

 

 

212

 

и назн. взв. к-ръ 5 р. — 12. септемврий 1915 г. ; 2. Зав. прехр. — 10. декемврий 1916 г.

 

32. Зап. пор. Денчевъ Ял. Цвѣтковъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 6 р. — 12. септемврий 1915 г.; 2. взв. к-ръ 8 р. — 22. юлий 1916 г.; 3. Прев. въ 55 п. — 15. януарий 1917 година.

 

33. Подпор. Дим. Цековъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 6 р. — 11. септемврий 1915 г. ; 2. К-ръ 7 р — 11. мартъ 1916 г. ; 3. Взв. к-ръ 8 рота — 25. априлъ 1916 г.; 4. к-ръ 4 р. — 10. 1 августъ 1917 г.

 

34. Зап. пор. Сава Печеняковъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 7 р. — 12. септемврий 1915 г. ; 2. к-ръ 9 р. — 1. май 1817 г.; 3. Взв. к-ръ 7 р. — 21. юний 1917 г.; 4. к-ръ 4 р. — 10. юлий 1917 г. ; 5. К-ръ 9 р. — 10. августъ 1917 г.; 6. Взв, к-ръ 11 р. — 5. септемврий 1917 г. 7. к-ръ 3 р. — 16. ноемврий 1917 г.; 8. К-ръ 10 р. — 16. мартъ 1918 г.

 

35. Зап. подпор. Илиевъ Ат. Ликата — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 7 р. — 12. септемврий 1915 г. ; 2. Преведенъ домакинъ болница — 1. май 1916 г.

 

36. Подпор. Денчо Бойчиновъ — 1. Яв. се и назн. ад. 3 др. — 11 септемврий 1915 г.; 2. Взв к-ръ 11 р. — 30. априлъ 1916 г. ; 3. Адют. полка — 1. септемврий 1916 год.

 

37. Зап. подпор. Катакашевъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 9 р. — 13. септемврий 1915 г. ; 2. Превед. 17 доп. др. — 10. декемврий 1916 г.

 

38. Зап. подпор. Ст. Митовски — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 9 р. — 30. септември 1915 г. ; 2. Преведенъ въ Макед. инсп. воен. область — 14. юлий 1916 г.

 

39. Зап. подпор. Ст. Димовъ — Яв. се и назн. взв. к-ръ 10 р. — 12. септемврий 1915 г.; 2. К-ръ 10 р. — 2. октомврий 1915 г. ; 3. Взв. к-ръ 10 р. — 25. априлъ 1916 г. ; 4. Взв. к-ръ 3 карт. р. — 10. юний 1917 г.

 

40. Зап. подп. Семчевъ Георги Ганчевъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 11 р. — 12 септемврий 1915 г. ; 2. Взв. к-ръ 6 р. — 22. юлий 1916 г.

 

41. Зап. подпор. Асень Цанковъ — 1. Яв. се и назн. взв. к-ръ 11 р. — 24 септемврий. 1915 г. ; 2. Прев. щаба 3/9 бр. — 30. септемврий 1915 г.

 

42. Зап. пор. Ал. Иванчевъ — 1. Назн. взв.к-ръ 12 р. — 11 септемврий 1915 г.; 2. к-ръ 12 р. — 2 октомврий 1915 г.; 3. к-ръ 5. р. — 5 януарий 1916 г.; 4. взв. к-ръ 12 р. — 25 априлъ 1916 г.; к-ръ 7 р. — 10 януарий 1917 г.

 

43. Зап. подпор. Минко Габровски — 1. Назн. взв. к-ръ 12 р. — 13. септемврий 1915 г.; 2. прев. управл. Плѣв. гарн. — 1 октомврий 1915 г.

 

44. Подпор. Георги Велковъ — 1. Назн. взв. к-ръ карт. р. — 11 септемврий 1915 г.: 2. ад. пол. — 25. априлъ 1916 г.; к-ръ 7 р. — 1. септемврий 1916 г.; 4. К-ръ 2 карт. р. 10. януарий 1917 г.

 

 

213

 

45. Зап. пор. Данаиловъ Т. Христовъ — Назн. зав. прехр. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Взв. к-ръ 4 р. — 25. априлъ 1915 г.; 3. Прев. 54 п. — 1. септемврий 1916 г.

 

46. Зап. подпор Аспарухъ Върбеновъ — 1. Назн. н-къ телеф. ком. — 11. септемврий 191 з г.; 2. Офицеръ газова отбрана — 15. януарий 1917 г.; 3. Командиров. 4. Доп. др. — 16. априлъ 1917 г.; 4. Взв. к-ръ 1 р. — 16. септемврий 1917 г.; 5. Прев. щ. 9 див.

 

47. Подпор. Вас. Бейковъ —1. Явилъ се въ полка и прев. щаба на 3/9 бр. — 13. септемврий 1915 г.; 2. Явилъ се въ полка и назн. взв. к-ръ 9 р. — 18. юлий 1916 г.; 3. К-ръ 10 р. — 1. августъ 19i6 г.; 4. к-ръ 4. карт. р. — 25. мартъ 1918 г.

 

48. Зап. подпор. Петъръ Главошки — 1. Назн. взв. к-ръ 12 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Превед. 17 доп. др. — 26. юний 1917 г.

 

49. Зап. пор. Радославъ х. Костовъ — 1. Назн. к-ръ 10 р.—12. октомврий 915 г., 2. взв. к-ръ 10 р. — 25. априлъ 1916 г.; 3. взв. к-ръ 7 р. — 2 юний. 1916 г.

 

50. Зап. подпор. Ганчевъ Н. Денковъ — 1. Назн. взв. к-ръ 10 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Прев. 4. доп. др. — 6. януарий 1918 г.

 

51. Зап. подпор. Ивановъ Цани Вълковъ — 1. Назн. взв. к ръ 9 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. к-ръ 9 р. 2 юли — 10. августъ 1917 г. 5 септемврий — 21. октомврий 1917 г.; и отъ 20 юний — 11. юлий 1918 г.

 

52. Зап. пор. Георги Стояновъ — 1. Назн. взв. к-ръ 8 р. — 26 декемврий 1915 г. 2. Зав. прехр. — 25 априлъ 1916 г.; 3. К-ръ 12 р. 25. януарий 1917 г.; 4. Домак. полка — 18. юний 1918 г.

 

53. Зап. пор. Ал. Пиронковъ — 1. Назн. взв. к-ръ 5 р. — 26. дек. 1915 г. ; 2. Адют. 2. др. — 25. априлъ 1916 г. ; 3. превед. 17 доп. др. — 10. декемврий 1916 г.

 

54. Зап. подпор. Мариновъ Д. Николовъ — 1. Назн. взв. к-ръ 6 р. — 1. февруарий 1916 г.; 2 взв. к-ръ 3 р. — 30. априлъ 1916 г.; 3. Самоубилъ се — 21. септемврий 1917 г.

 

55. Подпор. Долмовъ Цвѣтанъ — 1. Назн. взв. к-ръ 5 р. — 10. мартъ 1916 г. ; 2. К-ръ гранатохв. взв. — 10. мартъ 1913 г.; 3. Взв. к-ръ 2 карт. р. 18. априлъ 1918 г.

 

56. Подпор. Петровъ Парашкевъ Рѫжановъ — 1. Назн. взв. к-ръ 4 р. — 10. мартъ 1916 г. ; 2 взв. к-ръ 3. р. — 26 октомврий 1917 г.

 

57. Подпор. Хр. Петашевъ — 1. Назн. взв. к-ръ 1 р. — 11. септемврий 1915 г. ; 2. Взв. к-ръ 5 р. — 30 априлъ 1916 година.

 

 

214

 

58. Зап. подпор. Стояновъ Г. Тодоровъ — 1. Назн. взв. к-ръ 2 р. — 11. септемврий 1915 г. ; 2. взв. к-ръ 10 р. — 16 ноемврий 1917 г.

 

59. Зап. подпор. Василевъ Ясенъ Петровъ — 1. Назн. взв. к-ръ 2 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Взв. к-ръ 12 р. —16. ноемврий 1917 г.; 3. взв. 8 р. — 6. августъ 1918 г.

 

60. Зап подпор. Никола Лишевъ — 1. Назн. взв. к-ръ 3 р. — 10. септемврий 1915 г.; 2. Прев 30 полкъ—15. януарий 1917 г.

 

61. Подпор. Янко Бошнаковъ — 1. Назн. взв. к-ръ 5 р. — 10. септемврий 1915 г.; 2. взв. к-ръ 4 р. — 25. априлъ 1916 година.

 

62. Зап. подпор. Люб. Казаски — 1. Назн. взв. к-ръ 4. р. — 12. септемврий 1915 г.; 2. взв. к-ръ 10 р. — 30. априлъ 1916 г. ; 3. взв. к-ръ 9 р.— 21. юний 1917 г.; 4. взв. к-ръ 3 р. — 10. юлий 1917 г.; 5. к-ръ гранатохв. взв. — 13. юлий 1918 г.

 

63. Зап. подпор. Поповъ Вас. Тодоровъ — 1. Назн. взв. к-ръ 2 р. — 11. септемврий 1915 г. ; 2. взв. к-ръ 1 р. — 30. априлъ 1916 г. ; 3. Ад. 1 др. — 10. септемврий 1916 г. 4. Взв. к-ръ 2 р. — 11. май 1918 г.

 

64. Зап. Подпор. Костовъ Пан. Стефановъ — 1. Назн. взв. к-ръ 8 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Взв. к-ръ 10 р. — 10 юлий 1917 г. ; 3. к-ръ окол. арт. взв. — 1. августъ 1918 година.

 

65. Зап, подпор. Христовъ Дочо Николовъ — 1. Назн. взв. к-ръ 9 р. — 11. септемврий 1915 г.; 2. Ад. 3 др. — 30 априлъ 1916 г. ; 3. Взв. к-ръ 12 р. — 21. септемврий 1917 година.

 

66. Подпор. Петъръ Кременски — 1. Назн. взв. к-ръ 10 р. — 14. септемврий 1915 г. ; 2. Взв к-ръ 11. р. — 25. априлъ 1916 г.; 3. Взв. к-ръ 1 карт. р. — 24. октомврий 1916 г. ; 4. Взв. к-ръ 3 карт. р. — 20. юний 1917 г. ; 5. Прев. пех. подоф. Школа Нишъ — 11. юлий 1918 г.

 

67. Зап. подпор. Пан. Кръстевъ — 1. Назн. взв. к-ръ 12 р.—11. септемврий 1915 г.; 2. Взв. к-ръ 4 р. — 30. априлъ 1916 година.

 

68. Подпор. Борисъ Константиновъ — 1. Назн. взв. к-ръ 4 р. — 14. септемврий 1915 г.; 2. Взв. к-ръ карт. р. — 25. априлъ 1916 г. ; 3. Взв. к-ръ 11. р. — 6. декемврий 1917 год. ; 4. К-ръ гранатохв. взв. — 1. януарий 1918 г. ; к-ръ 5 р. — 13. юлий 1918 г.

 

69. Зап. подпор. Якимъ Балевски — 1. Назн. взв. к-ръ карт. р. — 11 септемврий 1915 г.

 

70. Зап. подпор Славовъ Илчо Вълчовъ— 1. Назн. взв. к-ръ 4 р. — 7. септемврий 1916 г. ; 2. К-ръ 1 р. — 6. априлъ 1917 г. ; 3. к-ръ 12 р. — 18. юний 1918 г.

 

 

215

 

71. Капитанъ Боянъ Станчевъ — 1. Назн. к-ръ 2 р.; 2. Домакинъ на полка 28. май 1917 г. ; 3. Прев. 30 полкъ — 1. февруарий 1918 г.

 

72. Зап. подпор. Христовъ Панайотъ — 1. Назн. взв. к-ръ 8 р. — 5. априлъ 1917 г. ; 2 Превед. Санит. часть Щаба Армията — 1. октомврий 1917 г.

 

73. Зап. пор. Начо Цановъ — 1. Назн. взв. к-ръ 1 р. — 23. септемврий 1917 г.; 2. к-ръ 6 р. — 1. февруарий 1918 г.

 

74. Зап. пор. Ламби Ячевъ — 1. Назн. взв. к-ръ 5 р. — 24. октомврий 1917 г.

 

75. Зап. подпор Поповъ Сава Христовъ — 1. Назн. взв. к-ръ 5 р. — 11. септемврий 1916 г. ; Прев. щурм. др. — 2. ноемврий 1917 г.

 

76. Офиц. кандидатъ Краевъ Борисъ Рафаиловъ — Взв. к-ръ 6 р. — 13. септемврий 1916 г.

 

77. Оф. к-тъ Ангеловъ Ив. Петковъ — Взв. к-ръ 9 р. — 13. септемврий 1916 г.

 

78. Оф. к-тъ Поповъ Дошо Василевъ — Взв. к-ръ 5 р. — 11. септемврий 1916 г.

 

79. Оф. к-тъ Лаловъ Ив. Цаковъ — Взв. к-ръ 7 р. — 11 септемврий 1916 г.

 

80. Оф. к-тъ Ангеловъ Маринъ Димитровъ — Взв. к-ръ 11 р. — 11. септемврий 1916 г.

 

81. Оф к-тъ Поповски Илия Попъ Върбановъ — Взв. к-ръ 2 р. — 11. септемврий 1916 г.

 

82. Оф. к-тъ Ангеловъ Василъ Величковъ — Ад. 2 др. — 11. септемврий 1916 г.

 

83. Оф. к-тъ Печеняковъ Дим. Ангеловъ — Взв. к-ръ 1 р. — 11. септемврий 1916 г.

 

84. Оф. к-тъ Тузузовъ Христо Тодоровъ — 1. Взв. к-ръ 1 р. — 13. септемврий 1916 г. ; 2. Прев. въ флота — 1. юлий 1917 г.

 

85. Оф. к-тъ Пѣевъ Василъ Христовъ — Взв. к-ръ — 22 септемврий 1916 г.

 

86. Оф. к-тъ Бойчиновъ Мих. Стефановъ — Взв. к-ръ 12 р. — 19. септемврий 1916 г.

 

87. Оф. к-тъ Геровъ Дим. Николовъ — Взв к-ръ 10 р — 19. септемврий 1916 г.

 

88. Оф. к-тъ Хаджиевъ Иванъ Мойсеевъ — Взв. к-ръ 1 карт. р. — 19 септемврий 1916 г.

 

89. Оф. к-тъ Евстатиевъ Вл. Григоровъ — 1. Взв. к-ръ 1 р. — 22 септемврий 1916 г.; 2. убитъ — 18 септемврий 1918 година.

 

90. Оф. к-тъ Славовъ Ив. Николовъ — Взв. к-ръ 2 р. — 18. февруарий 1917 г.

 

91. Оф. к-тъ Василевъ Вас. Ивановъ — Взв. к-ръ 1 р. — 25. априлъ 1917 г.

 

 

216

 

92. Оф. к-тъ Станевъ Цвѣтанъ Неновъ — Взв. к-ръ 3 р. — 23. априлъ 1917 г.

 

93. Оф. к-тъ Харалановъ Денчо Поповъ — Взв. к-ръ 4 р. — 27. май 1917 г.

 

94. Оф. к-тъ Манчевъ Харал. Юрдановъ — Взв. к-ръ 5 р. — 25. априлъ 1917 г.

 

95. Оф. к-тъ Влаевъ Мануилъ Тодоровъ — Взв. к-ръ 6 р. — 26. мартъ 1917 г.

 

96. Оф. к-тъ Спасовъ Ник. Василевъ — Взв. к-ръ 8 р. — 25. априлъ 1917 г.

 

97. Оф. к-тъ Одрннски Георги Маринчевъ — Взв. к-ръ 9 р. — 27. мартъ 1917 г.

 

98. Оф. к-тъ Бабето Стеф. Стояновъ — Взв. к-ръ 10 р. — 27. априлъ 1917 г.

 

99. Оф. к-тъ Димитровъ Ал. Александровъ — 1. Взв. к-ръ 12 р. — 26. априлъ 1917 г. ; 2. Прев. карт. у-ще щ. арм. — 1 априлъ 1918 г.

 

100. Оф. к-тъ Колевъ Вен. Петевъ — Взв. к-ръ 12 р. — 26. априлъ 1917 г.

 

101. Оф. к-тъ Априловъ Коста Николовъ — Взв. к-ръ 2 карт. р. — 25. априлъ 1917 г.

 

102. Оф. к-тъ Савковъ Коста Цаневъ — Взв. к-ръ; 2 карт. р. — 25. априлъ 1917 г.

 

103. Оф. к-ръ Капитановъ Флори Мариновъ — Взв. к-ръ 2 карт. р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

104. Оф. к-тъ Алексиевъ Тодоръ Христовъ — Взв. к-ръ 3 р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

105. Оф. к-тъ Тодоровъ Тодоръ Борисовъ — Взв. к-ръ 6 р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

106. Оф. к-тъ Петковъ Никола Антоновъ — Взв. к-ръ 7 р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

107. Оф к-тъ Поповски Цв. Василевъ — Взв. к-ръ 9 р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

108. Оф, к-тъ Ивановъ Цанко Кръстевъ — Взв. к-ръ 10 р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

109. Оф. н-тъ Нейковъ Ив. Цочевъ — Взв. к-ръ 11 р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

110. Оф. к-тъ Бедановски Стефанъ Беновъ — Взв. к-ръ 2 карт. р. — 14. ноемврий 1917 г.

 

111. Оф. к-тъ Мариновъ Маринъ Георгиевъ — Взв. к-ръ 3 карт. рота — 14 ноемврий 1917 г.

 

112. Оф к-тъ Войниковъ Тодоръ Георгиевъ — Взв. к-ръ 10 р. — 23. май 1918 г.

 

113. Оф. к-тъ Койновъ Стоянъ Христовъ — Взв. к-ръ 1 р. — 24 май 1918 г.

 

114. Оф. к-тъ Колевски Ив. Тодоровъ — Взв. к-ръ 3 р. — 22. май 1918 г.

 

 

217

 

115. Оф. к-тъ Наумовъ Хр. Яневъ — Взв. к-ръ 3 р. — 23. май 1918 г.

 

116. Оф. к-тъ Ценковъ Найденъ Ивановъ — Взв. к-ръ 4 р. — 23. май 1917 г.

 

117. Оф. к-тъ Герговъ Петъръ Николовъ — Взв. к-ръ 6 р. 23. май 1918 г.

 

118. Оф. к-тъ Кѫтинъ Първанъ Димитровъ — Взв. к-ръ 10 р. — 23. май 1918 г.

 

119. Гергушки Трифонъ Тошевъ — Пом. зав. прехр. — 24 май 1919 г.

 

120. Санит. капит. Д-ръ Ив. Цвѣтковъ — 1. Ст. полк. лѣкарь — 13. септемврий 1915 г. ; 2. Преведенъ 1 макед. полкъ — 26. мартъ 1917 г.

 

121. Сан. пор. Д-ръ Л. Биндеръ — Ст. полк. лѣкарь — 3. априлъ 1917 г.

 

122. Сан. пор. Д-ръ Н. Ганевъ — 1. Друж. лѣкаръ — 13. септемврий 1915 г. ; 2. Превед. въ поправ. др. — 11. ноемврий 1917 г.

 

123. Сан. подпор. Д-ръ Д. Лѣсичковъ — 1. Друж. лѣк. — 16. августъ 1916 г. ; 2. Прев. 4 див. лазаретъ — 11. ноемврий 1916 г.

 

124. Сан. Оф. к-тъ Д-ръ Ивановъ Стефанъ Брусевъ — Др. лѣк. — 1. октомврий 1917 г.

 

125. Сан. подпор. Николовъ Наумъ Булевъ— Полк. зѫболѣкарь — 12. октомврий 1915 г.

 

126. Илия Поповъ — Ковчежникъ — 12. септемврий 1915 година.

 

[Previous]

[Back to Index]