Карнегиева фондация за международен мир

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

ПРЕДГОВОР

Обстоятелствата, които съпътстваха балканските войни от 1912 и 1913 г., бяха такива, че приковаха върху себе си вниманието на цивилизования свят. Противоречивите сведения относно това, което действително се бе случило преди и по време на тези войни, заедно с упоритите слухове, поддържани често пъти с конкретни и подробни изявления относно нарушените закони на войната по вина на няколкото воюващи държави, наложиха да бъде извършено безпристрастно и пълно разследване на целия този епизод в съвременната история. Целта на такова безпристрастно проучване от един независим орган бе да се информира общественото мнение и да се изясни какво представлява една международна война, водена при съвременни условия. Ако умовете на хората могат да се отклонят макар и за кратко време от съществуващите страсти, от националните антагонизми и от идеите за национално величие и да се насочат към преценка на загубите, понесени от отделния човек и от нациите като последица от войната, ако може вниманието на хората да се обърне към потресаващите ужаси на съвременните войни, то ще считаме, че при уреждането на международните спорове сме успели да направим една стъпка - и то в никакъв случай не малка - към подменянето на силата със справедливостта.

Това беше подтикът и целта, за която Отделът за общуване и образование към фондация „Карнеги" за международен мир създаде през месец юли 1913 г. една международна комисия.Тя трябваше да проучи последните балкански войни и да посети действителните райони на битките и опустошените територии.
Председателството на комисията бе възложено на барон д'Естурнел дьо Констан, сенатор от франция, който е представлявал своята страна на Първата и Втората конференция в Хага през 1899 и 1907 г. и който като президент-основател на „Международно помирение" бе работил дълго и резултатно за включването на различните нации по света в една система на по-толерантни отношения. Барон д'Естурнел дьо Констан бе свързан с най-видни личности, представители на различни националности, които вложиха своя голям опит и отзивчивостта си в тази важна инициатива.

Резултатите от работата на международната комисия се съдържат в представения тук доклад. Той бе съставен безпристрастно и без всякакви предразсъдъци и се ползва с уважението на правителствата, на народите и на печата на цивилизования свят. фондация „Карнеги" изразява дълбока благодарност на всички, които като членове на международната комисия участваха активно в изготвянето на този доклад.

Николас Мърей Бътлър
и.д. директор
22 февруари 1914 г.

[Previous] [Next]
[Back to Index]