МЕХМЕД НЕШРИ
ОГЛЕДАЛО НА СВЕТА. История на османския двор
 
КНИГА ЗА ИСТОРИЯТА НА ОСМАНСКИЯ ДВОР
 

Да бъде светлина над гробовете им!

Да отдадем безгранична слава и безкрайна благодарност на създателя и твореца, който създаде Човека, показа му света на духовния живот и мечтите, създаде красотата на небесната хармония и величието на земния покров, украси земята с растения и животни, дари на човека словото и сетне се обърна към него и му рече: „От днес нататък ще ме славиш, Човече!" [1]

Да отправим молитви и хвалебствия към покриващия света пророк Мохамед Ага — водач на всичко съществуващо, който издигна света от седмата степен на грехопадението до блаженството на райските градини и от мрачината на пустините до правите пътища на големите градове.

Аллах да благослови владетелите и господарите, които ръководят държавните дела по правия път и осветяват тъмнината.

Очевидно е за умния, че науката, животът и битието са безусловно благословени. Ясно е, че невежеството, смъртта и недоимъкът са лошо нещо. При това животът поражда наука. Но и науката поражда живот. Така и казват:

Тялото, лишено от живот, наричат мъртво,
ала истинската смърт дошла е, щом в него разум няма!

Науката е най-уважавана, а знанията най-бляскави, когато те се опират на небесните листове [2] и божествени книги. [3] Освен на тях, те се основават на още три неща: на науката, която доказва единството на божеството, на науката за мюсюлманските религиозни правни начала и на науката "История". Най-благородните хора са също три вида: пророците, владетелите и учените-богослови. Славата на пророците е в тяхното възвестител-

19
 

ско призвание; славата на богословите е науката и култът, а славата на султаните е справедливото управление. Пророците са събирали трите степени на свещените заповеди и книги, а най-великите богослови и най-добродетелните големци са им посветили живота си... Ала тези книги са нужни и на султаните при тяхното властване, а в тази насока използуването им е ограничено и недостатъчно. А когато някой от славните господари и велики султани изучи мюсюлманския религиозен закон, историческите събития и управлението на предишните владетели, в сърцето му блясва божествен лъч и неговите заповеди придобиват пророческа сила. Защото пророците възвестяват божествените заповеди, а султаните ги прилагат в управлението и политиката. И затова, се казва, че султанът е сянка на Аллах на земята. Тези са правилата на политиката и в тях се крие тайната на владичеството. Пророчеството и царуването са като два пръстена на един пръст, като два елмаза в един рудник. Двустишие:

Тъй както два пръстена на пръст един блестят,

тъй трона украсяват царска мощ и мъдрост на пророк.

И така, без светлината на пророчеството, разумът, разпръснат в мрака на заблудата, нямаше да поеме пътя на правата вяра. Ако не бяха делата на политиката, пожарът на бедите щеше да изхвърли слабите и беззащитните из прозореца на света.

Като говорих цял живот за този величествен смисъл [на знанието], аз имах също силното желание да съставя една книга на турски език из историята на човечеството, а, ако бъде възможно, да опиша и живота, на всички минали владетели. Ала видях, че книгите върху различните други науки са подредени и достатъчни, а тези за науката история намерих объркани и разпръснати — особено що се отнася до книгите на турски език. Тогава описах, доколкото беше възможно, събитията от сътворението на света до днешно време. Поради това, че дава познание за целия свят, нарекох книгата си "Огледало на света". Благодарение помощта на Аллах, тя стана голяма като море и хвърля, светлина върху арабски и персийски владетели — сен-

20
 

ки на Аллах на земята, - а стига до дните на султан Мехмед син на Мурад Хан Гази, син на Мехмед Хан Гази — епоха на покровителство на справедливостта.

След това отделих в отделна, шеста част на книгата "Огледало на света", историята на османските дворове, предшестващи султан Баязид Хан Гази — нека Аллах да запази вечно неговата държава — започвайки от времето на Огуз Хан. Дай боже и тази книга да бъде завършена успешно и с добро! Шестата част съдържа начина на живот и постиженията на турските наследници на Огуз Хан. Тя има три раздела. Раздел първи разяснява произхода на Огузхановите наследници. Раздел втори описва румските селджушки султани. Раздел трети хвърля светлина върху живота на султаните от свещения османски род.


[Previous] [Next]
[Back to Index]


БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЕКСТА

1. Цитат от Корана, II сура, 111 стих и III сура, 42 и 52 стих.

2. Стоте заповеди, които според мюсюлманската религия Аллах е изпратил на някои от пророците чрез архангел Гавраил.

3. 3а божествени книги мюсюлманската религия приема Петокнижието на Мойсей, Псалмите на Давид, Новия завет и Корана.