Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви
Елена Грозданова, Стефан Андреев
 
Книгата е замислена като увлекателен разказ за ежедневието на българите отпреди четири века. Вече десетилетия наред България е поробена земя. Оживяват действителни събития и човешки съдби, далечни прадеди ни посрещат с истинските си имена, с обикновените си делници и празници из многолюдните тържища и смълчаните дворове на някогашните села и градове, споделят радостите, грижите, страховете и надеждите си. Макар да съдържа множество подробности за живота на стотици хора, никой в тази книга не е измислен и нито ред в нея не е плод на авторова фантазия. В основата на изложението е използуван богат и непубликуван досега документален материал от наши и чужди архиви. който прави от книгата едновременно интересно четиво за най-широка читателска публика и необходим източник на автентични сведения за специалистите историци, етнографи, икономисти, географи, историци на правото, краеведи и др.
 
Съдържание

ПРЕДИ ЧЕТИРИ ВЕКА . . . . . . . . . . . 6
ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ . . . . . . . . . . . 14
      На път от Цариград към Одрин . . . . . . . . . . . 17
      През Свиленград и Харманли за Узунджово и Хасково . . . . . . . . . . . 44
      По пътищата на Пловдивския, Пазарджишкия и Смолянския край . . . . . . . . . . . 53
      Големият град Самоков . . . . . . . . . . . 74
      Дупнишко, Неврокопско, Джумайско, Петричко, Мелнишко . . . . . . . . . . . 80
      Кавала, Зъхна, Сяр, Сидерокапса, Демир хисар, Солун . . . . . . . . . . . 92
      Йенидже-и Вардар, Караферия, Флорина, Щип, Охрид, Скопие, Кратово . . . . . . . . . . . 107
      София, Златица, Берковица . . . . . . . . . . . 120
      Драгоман, Брезник, Пирот, Ниш, Чипровци, Видин, Лом . . . . . . . . . . . 134
      Оряхово, Никопол, Русе . . . . . . . . . . . 146
      Врачанско, Ловешко, Търновско, Разградско, Шуменско, Търговищко . . . . . . . . . . . 153
      Провадийско, Варненско, Балчишко . . . . . . . . . . . 160
      През Добрич и Силистра за Исакча и Тулча . . . . . . . . . . . 176
      Несебър, Поморие, Созопол, Ахтопол . . . . . . . . . . . 191
      Айтос, Карнобат, Русокастро, Ямбол, Елхово, Стара и Нова Загора, Казанлък . . . . . . . . . . . 200
НАРОД НЕПОК`ОРЕН . . . . . . . . . . . 215

Именен показалец . . . . . . . . . . . 228
Географски показалец . . . . . . . . . . . 263
Речник на чуждите, остарелите думи и термините . . . . . . . . . . . 292 
ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА СТЕФАН АНДРЕЕВ
БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XVI ВЕК

Първо издание
Рецензент проф. д-р Петър Петров
Редактор Анета Мечева
Художник Петър Добрев
Художествен редактор Пенчо Мутафчиев
Технически редактор Румяна Браянова
Коректор Юлия Стефанова
Дадена за набор април 1986 г.
Подписана за печат септември 1986 г.
Излязла от печат октомври 1986 г.
Печатни коли 19
Издателски коли 15,96
УИК 17,15
Формат 84/108/32
Тираж 7200
Код 27/9531472411/0624—27—86
Поръчка № 96
Цена 1,91 лв.
Издателство на Отечествения фронт
ДП „Димитър Найденов” — В. Търново


[Next]
[Back to Index]