Историческата съдба на македонските българи
Д. Райков
 
Показалец на личните имена
__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ъ_   —   __Ю_   —   __Я_


А.
Абдул Керим паша 239
Абедин бег 215
Августин, св. 252
Абрамий, охридски архиепископ 65
Авскентий Велешки 233
Аксаков, Иван Сергеевич 205
Александрел, молдавски воевода 55
Александър II, руски император 170
Александър Македонски (Александър Велики), цар на древна Македония (336-323 пр. н. е.) 7, 9 (снимка)
Александър Екзарх (Александър Стоилов) 164, 171
Алексей I Комнин, византийски император 32
Алексиев, Владислав П. 240, 247
Алексо, българин от Серес 20
Али паша (Мехмед Емин Али паша), турски държавник 236, 340
Али паша, Янински 24
Алусиан, син на българския цар Иван Владислав 86
Ами Буе 120—122, 123 (снимка), 124—126,128—135
Ана Комнина, византийска писателка, дъщеря на Алексей I Комнин 17, 32, 84, 85, 92
Анастасий Библиотекар (801-880), римски духовник и книжовник 17, 30
Анастасий I, византийски император 29
Ангел, светия от Битоля 80
Ангеларий, ученик на Кирил и Методий 39, 40
Ангелов, Боню 76, 82, 93
Ангелов, Димитър 29
Ангелов, Петър 12
Андонович, сръбски професор 339
Андроник II Палеолог, византийски император 21
Антим Видински (Атанас Михайлов Чалъков), от 16.II.1872 г. — Антим I, първи български екзарх. 233, 302
Антим (Антим Ризов), архимандрит, игумен на Зографския манастир 144, 224
Апостоли, художник, родом от Воден 97
Априлов, Васил 145, 155, 156
Ариф бей 218
Арнаудов, Михаил 76—82, 188— 189, 207—208, 210, 240, 242—244, 247, 260, 281, 285, 301—302, 341
Арон, брат на българския цар Самуил 11, 16, 18, 86, 92

349

Арсений, последен охридски архиепископ (до 1767 г.) 60
Асен и Петър, братя, ръководители на българското народно въстание в Търново против византийското робство през 1186 г. 48, 70
Асен I, български цар 48, 70, 84, 88
Аспарух, български хан 174
Атанасий, охридски архиепископ 65
Атанасов, П. 155

Б.
Балабанов, Марко Д. 156, 302
Балан, Ал. Теодоров 76, 82, 210, 219, 240, 243, 246, 259, 260
Балдуин Фландърски, латински император 68, 90
Баязид II, турски султан (1481—1512) 58
Безсонов, Петр 208, 242—243
Белич, Александър 333, 334, 338—341, 344
Беляев, Иван Дмитриевич 208, 242
Берков, П. Н. 76, 81, 82
Берон, Петър, д-р 213
Благоев, Димитър 280, 290, 291, 293, 300, 302, 303, 311, 312, 313 (снимка), 314, 316, 317
Богдан, български военоначалник 93
Богданов, Иван 12, 179
Богориди, Стефан 285
Богоров, Иван 110, 226, 243
Бодянски, Осип Максимович 158, 204, 207, 242
Боемунд Апулски 20
Божков, Атанас 31
Бончев, Нешо 207
Борис Давид 16
Борил, български цар 64
Борис I (Борис-Михаил), български хан и княз 7, 31, 36, 38, 39, 42, 61, 84, 168, 178, 180, 272, 273
Борис II, български цар, син на Петър 114, 24
Борис и Роман, български князе, синове на цар Петър 114
Ботев, Христо 222, 244, 312, 328, 330, 332, 346
Булвер, Хенри, английски посланик в Цариград 238
Бурмов, Т. Ст. 232

В.
Вазов, Иван 188, 222
Василий II (Василий Българоубиец, Василий Гръцки, Булгароотхон), византийски император 16, 24, 43, 46, 63, 85, 86, 88, 180
Василий, български архиепископ и патриарх 49
Василий Загорски, български архиепископ 48
Василий Македонски, византийски император 38
Васкидович, Емануил 322
Велчев, Велчо 46,82,83
Венедикт, пелагонийски митрополит 220, 223
Венелин, Юрий Иванович 112—115 (снимка), 116, 118, 119, 242
Веркович, Стефан Ив. 110, 111, 184, 185 (снимка), 187—189, 214, 218, 243, 277, 280, 281, 282, 288, 297,300—303, 320
Владимир, руски княз 24
Владимир, Свети — вж. Иван Владимир, сръбски крал
Волтер, псевдоним на Франсоа Мари Аруе (1694-1778) 240
Волф, Кристиан 240
Востоков, Александър Христофорович 210, 241, 242
Вулгарис, Евгений 200, 240
Вяземски, П. Н., руски княз 150

350

Г.
Гавриил, охридски архиепископ 60
Гавриил, светия, Лесновски 80
Гаврил Роман (Гаврил Радомир), български цар 15, 24, 86, 92
Гай, Людевит 326, 340
Гандев, Христо 102, 103, 138, 277
Генчев, Николай 196
Георги Акрополит, византийски хронист 17, 32, 64
Георги Войтех 16, 30
Георги Кедрин, византийски хронист 17, 30, 84, 88, 92
Георги Самуркаш 152
Георгиев, Емил 210, 240, 243
Георгиева, Цветана 65
Герасим, архимандрит, игумен на Хилендарския манастир 74
Герман, византийски пълководец 13
Герман, цариградски патриарх 51
Геров, Константин 207
Геров, Найден 243, 322
Гешов, Димитър Евст. 228
Гладстон, Уйлям 262, 266
Гого, баща на Теодосий Синаитски 146
Гого, Г., от Воден 308
Голубински, Евгений Евстигнеевич 50, 63
Горазд, ученик на Кирил и Методий 39, 179
Горски, Александър Василевич 242
Григорий, презвитер 179
Григоров, Бранимир 12
Григорович, Виктор 157—159 (снимка), 160—162, 164, 165, 168—171, 225, 230, 330
Гризебах, А. 142
Груев, Йоаким 322
Груев, Симеон Г. от Скопие 308

Д.
Давид, български княз, брат на цар Самуил 14, 18, 80
Давид, български патриарх 92, 93
Дамаскин, велешки владика 330
Данов, Христо Г. 322
Данчов, П. И. 214, 244
Дева Мария 15, 135
Делчев, Гоце 314
Денкоглу, Иван Николов 114, 118, 119
Державин, Николай Севастиянович 335, 339, 340, 342
Димитрий Хоматиан, охридски архиепископ 48, 63
Димитрова, Велислава 279
Димитър, българин от Воден 20
Димитър, българин от Скопие 21
Димитър Солунски, Св. 14, 90
Димитър Мокрянин 198
Димитър Филипович от Крива Паланка 141
Динеков, Петър 76, 82, 118, 188, 189, 210, 213, 240, 242—244, 247, 340
Динков, Георги Константинов (Динката) 277, 280—283 (снимка), 284, 285, 288—300
Динков, Киряк (Държиловец) 282
Динков, Константин 221, 222, 244, 282, 285
Динкова, Славка 285, 288, 289
Дионисий, митрополит охридски 65, 233
Дмитриевич, Иван 158
Добет, управител на Кутмичевица 39
Добровски, Йосиф 116, 118, 119
Доротей, скопски владика 308
Драгова, Надежда 83
Дринов, Марин 35, 36, 38, 59, 61, 63, 64, 68, 74, 81, 82, 93, 150, 152, 154—156
Дуйчев, Иван 12, 31,64, 76, 82, 83

551

Е.
Евка, годеница, а по-късно и съпруга на Георги Динков 299, 300
Евлия Челеби, турски пътешественик 22, 23, 32, 33
Евров, Иван 215
Евтимий Търновски, патриарх български 204, 318
Екатерина II, руска императрица 23—25 (снимка), 33, 106, 225
Елена, българска княгиня, дъщеря на цар Иван Асен II 64
Еников, Злати 244
Епископ Велички — вж. Климент Охридски
Епископ Иларион — вж. Иларион Макариополски
Епископ Константин — вж. Константин Преславски
Еужени Боре 191

Ж.
Жефарович, Христофор 319, 340
Жечев, Тончо 196
Жинзифов, Райко (Ксенофонт) 207, 208, 222, 232, 242, 244

З.
Заимов, Йордан 30
Златарски, Васил 30, 33, 61—63, 74, 76, 81, 183
Златарски, Георги 138
Зонара, Йоан, византийски хронист 17, 32, 84, 85, 88, 92, 172
Зосема, охридски епископ 35

И.
Иван Александър, български цар 31
Иван Асен — вж. Асен I, български цар
Иван Асен II, български цар 8, 50, 51, 64, 90
Иван Владислав, български цар 15, 24, 30, 86, 88, 92, 93
Иван Владимир, сръбски крал 84, 92, 374, 379
Иван Екзарх — вж. Йоан Екзарх Български
Иван Шишман, български цар 79, 212
Иванов, Големия Христо 326
Иванов, Йордан 12, 30—33, 48, 61, 63, 64, 74, 81, 82, 102, 103, 138, 155, 156, 196, 240, 246
Иванов, П. 91
Иванов, Юрдан (Ю. И.) 281, 284, 285, 290
Ивац, български воевода 88
Игнатий, цариградски патриарх 38
Икономов, Георги 91
Иларион, светия, мегленски епископ 80
Иларион Макариополски (Стоян Стоянов Михайловски), български митрополит 144, 158, 191, 192, 196, 228
Илчев, Иван 233
Ильо Войвода 326
Инокентий III, римски папа 49, 50, 64
Ираклий, византийски император 174
Иречек, Константин Йосиф 27, 34, 91, 93, 106, 110
Ирина, българка от Костур (№ 100) 20
Ирина, българка от Костур (№ 174) 21
Исак II, византийски император 70
Исай, монах 146
Исус Христос 270
Иширков, Атанас Тодоров 342

Й.
Йеремия, митрополит в Прилеп 65
Йеремия, митрополит в Солун 160
Йоаким, български архиепископ, през 1234 г. ръкоположен за български патриарх 51

352

Йоаким, светия, Сарандаполски 80
Йоан, български архиепископ в Охрид 43
Йоан Владислав — вж. Иван Владислав
Йоан Дука — вж. Йоан III Дука Ватаци
Йоан, Екзарх български 85, 179, 204, 242, 256
Йоан Ефески, византийски хронист 13
Йоан Ипсиланти, цариградски патриарх 59
Йоан Кантакузин, византийски император 17, 32
Йоан Скилица, византийски историк — вж. Скилица, Йоан
Йоаникий, Охридско-преспански митрополит 233
Йоан III Лука Ватаци, никейски император 18, 19, 50, 64
Йоан Цимисхий, византийски император 42, 62
Йоаникий, светия 80
Йованович, Йован 334, 341, 344
Йончев, Васил 31
Йосиф II, австрийски император 106
Йосиф I, Екзарх Йосиф (Лазар Йовчев), български екзарх 285

К.
Калайдович, Константин Фьодорович 241, 242
Калверт, Чарлс, английски консул в Битоля 238
Кали, българка от Дебол 21
Калиник, цариградски патриарх 59
Калокир, син на херсонски княз 61
Калоян, български цар 49, 50, 90
Камче, даскал 147
Каниц, Феликс, унгарски етнограф, археолог и географ 330
Капчев, Георги 216
Капчев, Иван 216
Кара Трифун, скопски книжар 141
Каравелов, Любен 110, 207, 214, 242, 244, 312, 326, 341
Каравелов, Петко 258
Карагюлев, К. 240, 247
Караджа, Стефан 326
Караджич, Вук Стефанович 104, 105, 107 (снимка), 108—110, 169, 243
Карамзин, Николай Михайлович 62
Карастоянов, Никола 150, 322
Кардам, български хан 174
Касабов, Иван 326
Катранов, Н.К. 242
Кедрин, Георги, византийски хронист 17, 30, 85
Кеппен, Петр Иванович 241
Кецкарови, братя 233
Кирил, български апостол — вж. Константин-Кирил философ
Кирил, български патриарх 190, 196, 232, 240, 246, 247, 273, 281, 302
Кирил и Методий, славянски равноапостоли 7, 36, 39, 68, 116, 119, 142, 162, 179, 252, 256, 272, 273, 275, 277, 296
Кирил, цариградски патриарх 228
Климент, йеромонах в Дойран 224
Климент Охридски 7, 8, 37 (снимка), 39, 40, 42, 47 (снимка), 48, 63, 80, 85, 168, 173, 179, 204, 256, 273
Ковачев, Михаил 244
Колар, Ян 253
Конев, Илия 341

353

Константин VII Багренородни (Порфирогенет), византийски император и историк 17, 30, 172, 182
Константин I Велики, византийски император 17
Константин, руски княз 108
Константин-Кирил философ 30, 40
Константин Манасий, византийски хронист 17, 31
Константин IV Погонат, византийски император 174
Константин Преславски 85, 179, 204
Копитар, Йерней 105
Кораи, Адамантис 200
Косара, дъщеря на цар Самуил 274
Косев, Димитър 34
Косев, Константин 310
Костенечки, Константин 318, 319
Костов, Ст., от Скопие 308
Крайков, Яков 141
Крали Марко, историческа и легендарна личност 318
Крониа, А. 83
Крум, български хан 30, 68, 174
Кръстевич, Гаврил 158, 228
Куберт, прабългарски племенен вожд 14, 29, 30
Кубрат (Кубрат), прабългарски хан 173, 174
Куев, Куйо 165, 169, 340
Кузинери, Еспри-Мари 94, 96, 97, 100—102
Кулаковски, Платон 110
Кулин, Иван 326
Кусевич, Тодор Ив. 308
Кънчов, Васил 12
Кърчовски, Йоаким 141
Кършовски, Иван 326

Л.
Лавров, Петр Алексеевич 336
Лайбниц, Готфрид Вилхелм 240
Лазар, сръбски княз 318
Левски, Васил 312, 326
Леже, Луи 189
Леков, Дочо 210, 240, 244, 247, 259
Ленин, В. И. 314
Леон (Лъв) I, Охридски архиепископ 48
Леон, римски кардинал 49
Лермонтов, Михаил Юриевич 208
Липранди, Иван Петрович, руски генерал и писател 330
Лобанов, Алексей Борисобич 228, 235, 236
Лок, Джон 240
Лоренцо Бернардо, венециански посланик 21
Людвиг Немски, германски крал 38, 61, 178
Лъв Граматик, византийски хронист 17, 30

М.
Маврикий, византийски император 30
Мавро Орбини (Маврубир), хърватски учен-богослов 67, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 91, 92
Мавър, прабългарски племенен вожд 14
Макензи, Джорджина 47, 261—263, 266, 267, 270—272, 274—279
Маноли Брашиано 20
Мануил, византийски император 78
Манчев, Д. В. 181, 183
Манчев, Михаил К., от Охрид 308
Манчеви, братя 233
Мариан, византийски военачалник 16
Мария, българка от Преспа 21
Мария, българска царица, съпруга на Иван Владислав 93

354

Мария, българка от Прилеп 20
Маркишка, Д. 171
Маркович, Светозар 236, 341
Марковски, Венко 222, 244
Матала, Атанас 288
Матей Преображенски-Миткалото 326
Махмуд II, турски султан (1808-1839), известен с реформаторската си дейност 68
Медакович, Данило, д-р 324, 325 (снимка)
Мелетий, Солунски митрополит 147
Мелетий, Охридско-преспански митрополит 220, 223, 233, 234
Методий, епископ Моравски 40, 272, 273
Мехмед II, турски султан 55, 57
Миклошич, Франц 169
Миладинов, Апостол 197
Миладинов, Атанас 197
Миладинов, Димитър (Митре) 197—199 (снимка), 200—202, 208—210, 212, 214—239, 245—247, 257, 280, 285, 293, 324
Миладинов, Константин 197, 201—203 (снимка), 204—210, 212, 214, 216—223, 226, 227, 234, 235, 237, 239, 246—249, 256—258, 324
Миладинов, Матей 197
Миладинов, Наум 197, 228
Миладинов, Христо 197
Миладинова, Ана 197
Миладинова, Кръста (Кърста) 197
Миладинова, Митра 217
Миладинова, Царевна-Алексиева 240, 247
Миладинови, Димитър и Константин, братя 110, 111, 164, 171, 196, 197, 210, 212, 214—224, 226, 227, 231, 234, 235, 237, 239—247, 256, 258, 259
Милев, Александър 61, 63, 64
Милетич, Любомир 335, 342
Милетич, Светлозар 326, 341
Митре Миладинов — вж. Миладинов, Димитър
Михаил, византийски император 273
Михаил, Архангел 42
Михаил — вж. Михаил-Асен
Михаил, българин от Скопие 21
Михаил, българин от Филокарана, Солунско 21
Михаил, Кюстендилски и Кратовски митрополит 65
Михаил, Халкидонски епископ 46
Михаил-Асен, български цар 20
Михаил Дука, византийски хронист 17, 32
Михаил Псел, византийски историк 15
Михайловски, Стоян Ст. — вж. Иларион Макариополски
Миханович, австрийски консул в Солун 16
Михов, Никола 138
Мишайков, Константин, д-р 227
Младенов, Стефан 109, 111, 240, 246
Мойсей, брат на българския цар Самуил 14, 18
Монталамбер, Фурну дьо, геолог и бивш офицер от френската армия 122
Мохамед, пророк 270
Муса Кеседжия, историческа и легендарна личност 318
Мустаксиди, руски консул в Солун 160
Мутафчиев, Петър 33, 92, 93

Н.
Найденов, Георги 12
Натанаил, Охридски митрополит 156, 308

355

Наум, ученик на Кирил и Методий 7, 39—41 (снимка), 80, 168
Небоструев, Капитон Иванович 242
Некрасов, Николай Алексеевич 208
Нектарий, Охридски архиепископ 65
Неофит Бозвели, архимандрит Хилендарски 146, 322
Неофит Рилски, йеромонах 145—147, 152, 168, 169, 226, 262, 277, 302, 322
Нескович, Атанас 91
Нестор, руски летописец 119, 241, 279
Нидерле, Лубор 28, 34
Никита Хониат, византийски хронист 17, 32, 46
Никифор I Геник, византийски император 30, 68
Никифор Григора, византийски хронист 17, 32, 64
Никифор II фока, византийски император 61
Никифор, цариградски патриарх 17, 30, 172, 182
Ников, Петър 192, 196, 281, 301, 310
Никодим, Охридски архиепископ 55
Никодим, светия 80
Никола Габровец 214
Николай, светия, Охридски архиепископ 80
Николай I, римски папа 38, 172, 178
Новакович, Стоян 82, 343
Новиков, Евгений Петрович 228
Норов, Аврам Сергеевич 241

О.
Обрадович, Доситей 320, 323 (снимка), 340
Обретенов, Никола 221
Огнянович, Константин 320, 340
Олга, руска княгиня 62
Омер ага 22
Омуртаг, български хан 31
Орхан, турски султан 52

П.
Павел, апостол 35, 40
Павел Божигробски 144
Павел Ненадович, сръбски митрополит 74, 319
Павел Смедаревски, сръбски митрополит 56
Павлович, Христаки 145, 226, 322
Паисий Хилендарски (Отец Паисий) 66, 69 (снимка), 72, 74, 76, 78—83, 91
Палаузов, Николай 145
Палаузов, Спиридон 182
Палацки, Франтишек 262, 278
Панарет Пловдивски 227
Партений Зографски 191, 192, 201, 202, 227
Пандев, К. 317
Пантев, Андрей 279
Паунчеви, К., братя 233
Паунчеви, Я., братя 233
Пейчинович, Кирил 141, 146, 152, 156
Пенев, Боян 76, 82, 93, 109, 110, 155, 156, 240, 246, 320, 340
Петканова, Д. 340
Петра, патриаршески хартофилакс 46
Петрил 16,17
Петров, Гъорче 314
Петров, П. Хр. 260
Петрониевич, Милан А. 228
Петър I, български цар 14, 44—46, 49, 50
Петър, български цар, брат на цар Асен I 48, 70, 84, 88
Петър Делян 15, 16, 86
Петър Богдан 21
Петър Скарга, полски църковен писател 72

356

Пий IX, римски папа 190, 250, 252
Пикио, Рикардо 82
Поборник, В.Д. 301
Погодин, Михаил Петрович 207
поп Георги, иконом от Скопие 308
поп Филип 31
Попович, Васил 207
Попович, Райно 145—147, 226
Порфирий Успенски, руски митрополит 63
Потли, атински учен 63
Презвитер Козма 85
Прокопий Ксарийски, византийски хронист 13, 172, 175, 182
Прохор, Охридски архиепископ 56, 57
Прохор Пшински, светия 80
Пуквил, Франсоа, френски учен и пътешественик 24
Пушкин, Александър Сергеевич 208
Пърличев, Григор 222, 227, 244, 301

Р.
Радев, Симеон 191, 196, 222, 244, 281, 301, 310
Радкова, Румяна 302
Раич, Йован 76, 84—87 (снимка), 88, 90—93, 319
Райков, Божидар 81, 82
Райкова, Ана 188, 189
Раковски, Георги С. 205, 207, 241, 247, 262, 277, 280, 282, 284, 294, 299, 324, 326, 328, 346
Рали, атински учен 63
Рачински, Александър Викторович 196, 202, 205, 206, 208, 214, 218, 225, 241, 242, 245—247, 284
Рачки, Франьо 260
Ригас, Константин (Велестинлис, Фереос), гръцки национален герой, поет и революционер 200, 240, 337 (снимка), 346
Ризов, Антим, архимандрит 144
Ризов, Димитър 301
Рехберг, граф Й. Бернхард фон Ротенльовен, австрийски министър на външните работи 257
Робев, Константин, д-р 170
Робеви, братя, от Битоля 290
Роберт Реймски 20
Робинсон, А. Н. 76, 82
Роман, български княз 14, 33
Роман II, византийски император 14
Романски, Стоян 169—171
Ростислав (Ростица), великоморавски княз 273
Ростовски, Алексей Лобанов, руски посланик в Цариград 26
Руменин, Р. 348
Ръсел, Джон, английски държавен секретар 238

С.
Сава Доброплодни 322
Сава, ученик на Кирил и Методий 39, 40
Сакъзов, Иван 32
Салгънджиев, Стефан К. 280, 281, 290, 292, 301
Самуил, български цар 14—16, 18, 24, 26, 31, 33, 42, 46, 49, 50, 68, 80, 85, 86, 88, 92, 93, 180
Самуил, цариградски патриарх 60
Сапунов, Петър 91
Свети Евтимий — вж. Евтимий Търновски
Светов, В. 17
Светополк, руски княз 24
Светослав, руски княз (X в.) 42, 61—63, 68, 114, 119
Светослав, руски княз (XI в.) 152
Севастиянов, Петр Иванович 224, 225

357

Селишчев, Афанасий Матвеевич 237, 246, 335, 338, 342
Селим I, турски султан 58
Селимински, Иван 145
Сикст V, римски папа 56
Симеон Магистьр-Логотет, византийски хронист 30
Симеон I (Симеон Велики), български цар 31, 39, 42, 50, 179, 180, 183, 256
Симеон, скопски митрополит 65
Сирма Воеводка 212
Славейков, Петко Рачев (Дядо Славейков) 214, 280, 293, 294
Славейков, Пенчо П. 155
Снегаров, Иван 61, 64, 65, 154—156, 240, 243, 247, 281, 301, 302
Соретич, австрийски консул в Битоля 239
Спиридон, даскал 230
Спространов, Евтим 229, 233, 240, 246
Срезневски, Измаил Иванович 158, 170, 208, 214, 242, 340
Стагирски, Атанаси 144
Станишев, Константин 207, 284
Станишев, Нако 191, 196, 232
Стефан Баторий, полски крал 56
Стефан Душан, сръбски крал 8, 54
Стефан Лазаревич, сръбски деспот 318
Стоилов, Антон П. 156, 281, 284, 301, 302
Стоянов, Андрей 207
Стоянов, В. Д. 240, 246
Стоянов, М. 93
Стоянов, Цв. 341
Стоянович, Натанаил 152
Стрезов, Янаки 227
Стремоухов, П. Н. 237
Стритер, Йохан 17, 18, 32, 172, 182
Строев, Павел Михаилович 241
Строев, Сергей Михаилович 241
Струмски, Захари 228
Сюлейман Великолепни, турски султан 58

Т.
Табаков, Н. 240, 247, 340
Талев, Димитър 222, 244
Тамерлани 297
Теогнос Бурцис 16
Теодор Иванович, руски цар, син на Иван Грозни 60
Теодор, син на никейския император Йоан Дука 64
Теодор Скутариот, византийски писател 21
Теодора, българка от Костур 20
Теодора, българка от Прилеп 20
Теодосий Синаитски 145—147, 150, 152, 154, 155, 161, 170, 284
Теоктист, молдавски митрополит 65
Теофан Изповедник, византийски хронист 17, 30, 172, 182
Теофилакт, Охридски архиепископ 40, 46, 47 (снимка), 48, 172
Теофилакт Симоката, византийски хронист 17, 30
Теохар, светското име на Теодосий Синаитски, вж
Теохаров, Георги 207
Тервел, български хан 174, 183
Тиберий II, византийски император 13
Тимаев, Е. 27
Тодоров, Николай 240, 348
Толстой, Фьодор Андреевич, руски граф 241
Трайков, Веселин 82, 340, 348
Трайков, Никола 165, 240, 241, 246, 346
Тукидит, старогръцки историк 164
Тумински, Д. Т., хърватски журналист, гарибалдиец 27

358

Тъпкова-Заимова, Василка 31
Тъпчилещов, Христо 228

Ф.
Филип II, цар на древна Македония (359-336 пр. н.е.) 7
Филип Тотю (Хвърковатият Тотьо, Канатлъ Тотьо, Крилатият Тотьо), воевода 326, 327
Филипович, Димитър 141
Фосати, Ф. Г. 228
Фотий, цариградски патриарх 36, 38, 178
Фотинов, Константин 145

Х.
Хаджи Калфа 22
Хаджиконстантинов, Йордан-Джинот 144, 280
Хаджи Пецо от Щип 141
Хаджи Станко от Кратово 141
Хаджов, Иван 196, 218—220, 234, 240, 242, 244, 246, 247
Халкокондил, Лаоник, византийски хронист 17, 32
Хилми паша 27, 310
Хилфердинг, Александър Фьодорович 172—175 (снимка), 176, 178, 179
Хитов, Панайот 327
Хитрово, Михаил Александрович, руски консул в Битоля 26, 225, 235—237, 246, 330
Храбър, монах — вж. Черноризец Храбър
Христов, Христо 76, 80—82, 188, 189, 281
Христос — вж. Исус Христос

Ц.
Цанев, Димитър 310
Цар Йоан — вж. Иван Асен II
Царски, Иван Никитич 241
Цветкова, Бистра А. 103, 138
Цвиич, Йован 332, 333, 335, 336, 338—344, 348
Цезар Бароний, римски кардинал, църковен историк 70—73 (снимка), 74, 76, 77, 83, 84, 92
Цемович 340
Цонев, Беньо 110,336

Ч.
Чалъков, Георги 215
Черноризец Храбър 85, 172, 179, 182, 204
Чертков, Александър Дмитриевич 62
Чингисхани, Чингис хан, монголски хан 297
Чомаков, Стоян 277

Ш.
Шапкарев, Кузман А. 196, 197, 218, 240, 246
Шафарик, Павел Йосиф 39, 61, 169, 172, 182
Шишич 260
Шишманов, Иван Димитров 76, 82, 91, 93, 145, 156, 165, 169, 170, 188, 189, 210, 218—220, 226, 227, 240, 243, 244, 248
Шльоцер, Август Лудвиг 119, 241, 279
Шлюмберже, Гюстав 26, 33
Шнирер, Йоан 110
Шопов, А. 146, 156
Штритер, Иван — вж. Стритер Йохан

Щ.
Щросмайер, Иван 250
Щросмайер, Йосиф-Юрай 111, 208, 209, 248—251 (снимка), 252, 253, 256—260, 262
Щросмайерова, Ана 250
Щросмайерови, семейство 250

Ъ.
Ърби, Аделина 147, 156, 261—263, 266, 267, 271, 272, 274—279

Ю.
Южаков, Егор Петрович 225
Ю.И. — вж. Иванов, Юрдан

359

Юринич, Степан 253, 260
Юстиниан I, византийски император 13, 21, 29, 35
Юстиниан И, византийски император 174, 182
Юсуф Бей (Велики) 101
Юсуф Бей 101

Я.
Ягич, Ватрослав 74, 81, 110, 119, 170, 171, 331 (снимка), 335, 338
Якич, Антун 248
Ярополк, руски княз 23


[Previous] [Next]
[Back to Index]