Историческата съдба на македонските българи
Д. Райков
 
Предметно-географски показалец  [*]
__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ю_   —   __Я_


А.
Августениум, бивш богословски институт във Виена 250
Аврет Хисар (Женско), дн. Гинекокастро, с. Кукушко, Гърция 126
Австрия (Австрийска империя, след 1867 г. — Австро-Унгария) 28, 59, 66, 74, 106, 120, 136, 192, 201, 213, 240, 250, 253, 263, 297, 319, 322
Адрианопол — вж. Одрин
Адрианопол (Дринопол), гр., Албания 45
Адриатическо море 36, 295
Азиатски департамент (в руското министерство на външните работи) 237
Азия 67, 101, 102, 225
Айдемир, с. 214
Айтос, гр. 121
Аксиос, р. — вж. Вардар, р.
Албания 21, 22, 39, 45, 54, 60, 113, 121, 176, 184, 198, 263
Албански планини 176
Анастасиева стена (Дълга стена), укрепителна система в Източна Тракия, градена в началото на VI в.14, 29
Англия 28, 67, 120
Апулия, историческа и географска област в Южна Италия 55
Архиерейски събор в Охрид през 1529 г. 57
Асеновград (Станикама), гр. 304 Аспарухова България — вж. България
Аспарухови българи — вж. прабългари
Атина 136, 277, 288, 292, 298, 300, 326
Атински университет 201
Атон (Атос, Света гора), п-ов, Гърция 74, 150, 158, 160, 202
Атонска академия 240
Атонска планина — вж. Атон
Африка 23, 67
Африка, Северна — вж. Африка
Ахрида — вж. Охрид
Ахъчелеби (Смолянско) 29

Б.
Бабин-трап, пл. 212
Бабунци — вж. българи
Балкан (Балкана) — вж. Стара планина
 

*. В показалеца са посочени старите географски наименования, съобразно историческата обстановка, която се разглежда в изложението. Някъде са направени препратки към новите наименования.

361

Балкански владения на Турската империя — вж. Османска империя
Балканска федерация
Балкански земи — вж. Балкански полуостров
Балкански народи 344—347
Балкански полуостров (Балкани) 7, 10, 13,17, 24, 29, 35, 36, 54, 55, 61, 62, 66, 68, 76, 103, 106, 122, 137, 138, 157, 158, 161, 169, 173, 200, 225, 297, 311, 312, 314, 317, 318, 345—347
Банско, гр. 66
Барбура, пл. 212
Балтийско море 274
Бела паланка (Ак паланка, Мустафа паша паланка, ант. Ремесиана), гр. в Нишко, Сърбия 121, 124
Баница, с. Леринско, Гърция 26
Бело поле 80
Белград 27, 44, 120, 121, 124, 125, 137, 180, 184, 207, 263, 275, 282, 288, 324, 326, 328
Белградски затвор 240
Беслер, с., Република Македония 22
Белгия 120
Берковица (Берговац), гр. 126
Берлински конгрес, проведен през лятото на 1878 г., приключва на 1 юли с подписването на Берлинския договор. Ревизира Санстефанския мирен договор 314
Бермус, пл., Гърция 100
Бесарабия, историческа и географска област 28
Бизалтия, историческа и географска област (планински край. Бешик-даг, Богданско, според картата на Кузинери). 95
Библиотека, Ватиканска, в Рим 31
Библиотека, Императорска, във Виена 105
Библиотека, Синодална (Патриаршеска), в Москва 31
Библиотека, Народна, „Св. св. Кирил и Методий” 10, 281, 292
Библиотека, Народна, в Белград 12
Библиотека, Народна, в Нови Сад 12
Библиотека, Народна, в Прага 12
Библиотека, Национална, в Мадрид 31
Библиотека, Обществена държавна, в Санкт Петербург 10
Библиотека, Руска държавна, в Москва 10, 165
Библиотека, Славянска, в Прага 12
Библиотека, Френска национална, в Париж 12, 94
Билища, дн. Билищи, с. Корчанско, Албания 22
Бистрица, р., Гърция 8, 28, 130, 187, 340
Битоля (Голи Манастир, Монастир, Петоля), гр., Република Македония 15, 22, 26, 27, 29, 80, 121, 130—133, 161, 162, 176, 181, 201, 215, 216, 217, 227, 229, 236— 239, 264, 265 (снимка), 267, 273— 276, 290
Битолско 20
Битолско поле 14
Битолски българи 169
Битолски вилает 28
Битолски надпис на българския цар Иван Владислав (1015 г.) 15, 30
Битолски пашалък 132, 316
Благоевград, гр. 121, 128, 130, 168
Близкия изток, географски и политически район 23

362

Бобов дол, гр. 129
Бобощица, с. Корчанско, Албания 290
Бойница, с 28.
Болонски псалтир, Среднобългарски ръкопис, писан в охридското село Равне по времето на цар Иван Асен II 10 (снимка), 12, 336
Босна 22, 106, 121, 201, 261, 263, 297
Браила, гр., Румъния 207
Брезник, гр. 121
Британска академия 261
Бруса, гр., Турция 137
Будапеща, гр. 91, 275
Будим — вж. Будапеща
Букурещ, гр. 91, 125
Булгаркьой, с., Европейска Турция 126
Бургас, гр. 121
Българи 139, 295
Българи, волжки — вж. прабългари
България 7, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 36, 39, 43–46, 49, 50, 54, 60—62, 68, 78, 79, 81, 84—86, 88, 90, 95, 108, 113, 114, 116, 118, 157, 170, 172, 173, 176, 178—180, 228, 259, 261, 263, 267, 272, 275, 294, 296, 311, 312, 314, 316, 327, 328, 330, 338, 339, 344, 346
България, Аспарухова — вж. България
България, Велика, (България, Волжка) 17
България, Долна — вж. България
България, Дунавска — вж. България
България, Западна — вж. България
България, Източна — вж. България
България, Княжество — вж. България
България, Кубратова — вж. България, Волжка
България, Самуилова — вж. България
България, Симеонова — вж. България
България, Североизточна — вж. България
България, Търновска — вж. България
Българска държава — вж. България
Българска екзархия 304, 305, 308, 316
Българска легия в Белград (Първа и Втора) 326, 327
Българска морава, р., сега — преименована — Южна Морава 8, 22, 121, 125, 130, 340
Българска патриаршия 8, 42, 50, 51, 55
Българска православна църква (Българска църква) 36, 38, 39, 43, 66, 113, 271
Българска църковна обишна в Солун 289
Българска църковна обишна в Цариград 191
Български говори — източни и Западни 169, 170
Български исторически архив (БИА) на Народната библиотека „Кирил и Методий” (НБКМ) 312
Български червен кръст 258
Български шивашки еснаф в Солун 144
Българогласни елини 10
Българско възраждане 8, 60, 103, 141, 145, 154, 229, 231, 296, 309, 320,347
Българско опълчение 346
Българско читалище в Цариград 292

353

Бяло (Егейско) море 8, 187, 267, 297

В.
Валандово, с., Дойранско, Република Македония 23
Валовища (Демирхисар), дн. Сидерокастрон, гр., Гърция 168, 300
Вардар (Вардари, ант. Аксиос), р. 7, 8, 22, 26, 96, 121, 128
Вардарска Македония 343
Варна, гр. 29, 125, 137, 235
Варош, в Охрид 164
Василика, с. на Халкидическия п-ов, Гърция 126
Ватикана 23, 50, 236
Велес (Кюприли, Кюпрулю), гр., Република Македония 20, 27, 29, 43, 51, 128, 144, 168, 207, 228, 229, 275, 276, 330, 333
Велешко 146, 210
Велик везир, глава на държавно управление (министър-председател) в Османската империя 340
Великоморавско княжество (Великоморавия, Моравия, Панония) 35, 40, 116, 118
Велика (Дрембица, Тивериопол), епархия в Южна Албания 40
Венеция гр., Италия 55, 158, 169
Верия (Бер, Верея, Караферия), дн. Вергия, гр., Гърция 35, 97, 126
Версайска система 344
Версайски мирен договор 1919 г. 344
Видин, гр. 28, 29, 45, 124, 170, 180, 320
Видраре (Викрар), с., Софийска област 126
Виена, гр. 104, 105, 120—122, 165, 209, 248, 262, 275, 320
Византия (Източна Римска империя, Романия, Византийска империя) 7, 13, 14, 18, 26, 29, 35, 36, 38, 42, 43, 51, 61, 62, 68, 86, 88, 92, 106, 113, 172, 180, 271
Висока порта — правителствени учреждения (Велико везирство) в Османската империя 57, 223, 234, 324, 326
Висше богословско училище на о-в Халки 284, 286, 287 (снимка)
Власи (във Влашко и Молдова) 138
Власи (куцовласи, цинцари) 139
Влашка църква 55
Влашко 22, 49, 55, 60, 68, 108, 176, 228
Воден (Водена, Водина), дн., Едеса, гр., Гърция 20, 22, 26, 45; 97,100, 121, 126, 132, 133, 144, 161, 162, 180, 207, 267
Воденско 110, 187, 210
Войводина, историческа и географска област 322
Воюса, изчезнало селище, било е разположено край албанската река Воюса (Воюца, Въоса) 43
Враня, гр. 28, 121
Враца, гр. 320
Вселенска патриаршия — вж. Цариградска патриаршия
Втора българска държава (Второ българско царство) — вж. България
Втора Санктпетербургска гимназия 311
Вуковар, гр. 122
Върховен македонски комитет (ВМК) 314
Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) 314

Г.
Габрово, гр. 121, 146, 169
Габровско училтце 145
Галачиста, дн. Галатица, с., Халкидически п-ов, Гърция 126

364

Галиполи, гр. и п-ов, Европейска Турция 102
Геоложко дружество в Париж 120
Германия 28, 70, 120, 241
Главиница (Кефалиния), средновековен град и област в Албания 39
Глоговик (Глоги), с., Тетовско, Република Македония 135
Горенци, с., Костурско, Гърция 292
Горна Албания — вж. Албания
Горни Дебър — вж. Дебърско
Гостивар (Костово), гр., Република Македония 122, 128, 135
Градище, с. — вж. Кирос
Грамос, пл., Гърция 8
Грудово (Карабунар), гр. 121
Гърция 12, 18, 22, 137, 240, 272, 292, 298, 346
Гърция, древна — вж. Елада Гърци 139
Гръцка революция (1821-1828) 200, 282, 298
Гръцко възраждане 146, 200
Гръцко училище в Солун 284
Гърло, село и пролом в Брезнишко 121
Гъотинген, гр., Германия 142
Гяури, прозвище, с което турците (правоверните), се обръщат към християните в Османската империя 58

Д.
Дакия, историческа и географска област. Що се отнася до времето, за което става дума, Марин Дринов пояснява: „Под Дакия тогава се е разумявала сегашната българска земля между реките Морава, Тимок и Искър”. (Вж. Дринов, М. Избрани съчинения. Т. II. С., 1971, с. 13). 14, 22, 35
Далмация, историческа и географска област 56
Дардания, историческа област 14, 35
Дарданелски пролив (Дарданели, Хелеспонт), Турция 51
Дебреце, с. Прилепско, Република Македония 43
Дебър (Дебре, Дебри, Дибра, Дибрес, Диброс), гр., Република Македония 28, 130
Дебърско 28, 210, 212
Девелт, дн. Дебелт, с., Бургаско 176
Девол (Дяволте), средновековен град, река и област в Южна Албания 8, 16, 28, 39, 40, 43, 176
Деволски Ливан, средновековна област в Южна Албания — вж. Девол
Девича гора 80
Делфи, гр. Гърция, религиозен център на дребните гърци 294
Делфийски храм, древногръцки храм в Делфи 294, 295
Демирхисар — вж. Валовища
Деркоян, средновековна крепост на Черно море 29
Джумая — вж. Благоевград
Днепър, р. Украйна 62
Добруджа 206
Дойран (Поленин, Полин), дн. Дойран, гр. в Гърция и Нови Дойран гр., Република Македония 146, 154, 187, 227, 319
Доспат, гр. 297
Драма, гр., Гърция 121
Драч (Дирихай, Дирахиум, Дурацо), дн. Дуръс, гр., Албания 20, 24, 45, 88, 125, 130, 198
Душанова държава — вж. Сърбия
Дунав (Истър), р. 13, 14, 22, 27, 28, 29, 36, 68, 120, 121, 137, 174, 176, 263, 267, 319, 334

365

Дунавски вилает 28
Дупница (Дубница), гр. 121, 128, 133
Дълга стена — вж. Анастасиева стена
Държавен исторически музей в Москва 31
Държилово (Дързилово), с., Воденско 282
Дяково гр., Хърватско 248, 250, 258

Е.
Ебр, от Хеброс, античното име на р. Марица, вж. Ерреп
Европа 23, 59, 67, 70, 106, 131, 297, 346, 347
Европа, Западна, Източна, Средна, Средновековна, Християнска, Югоизточна — вж. Европа
Европейска книжнина от средновековието 8
Европейски страни 7
Евскински понт — вж. Черно море
Егри паланка — вж. Крива паланка
Едеса — вж. Воден
Екатерининска болница (в Москва) 205
Елада, дребна 7,13
Елбанас, гр. Албания 130
Елини 294, 295
Елин Пелин, гр. 121
Ем, от Хемус — вж. Стара планина
Ематия, Горна, историческа и географска област в Гърция 96
Енидже Вардар (Йенидже Вардар), дн. Яница, гр., Гърция 126, 162, 187, 267
Еничерски военен корпус в Османската империя 57, 58, 65
Епархия, Битолска 305
Епархия, Варненска 114, 304
Епархия, Велешка 114, 304
Епархия, Видинска 79, 114
Епархия, Воденска 97, 305
Епархия, Врачанска 304
Епархия, Грачанска 80
Епархия, Дебърска 304
Епархия, Драмска 305
Епархия, Италийска, обединява православните църковни общини от Италия 56
Епархия, Касторийска (Костурска) 27, 114, 305
Епархия, Кюстендилска 114
Епархия, Ловешка 114, 304
Епархия, Мелнишка 305
Епархия, Нишка 79, 304
Епархия, Панонска 40
Епархия, Пиротска 304
Епархия, Полалинска или Полянска (Дойранска) 305
Епархия, Преславска (Шуменска) 304
Епархия, Преспанско-Лихнидска или Охридска 35, 40, 61, 114, 233, 304, 308, 309
Епархия, Русенска 304
Епархия, Самоковска 114, 304
Епархия, Силистренска 114, 304
Епархия, Скопска 80, 304, 308, 309, 316
Епархия, Софийска 114
Епархия, Търновска 79, 304
Епархия, филипополска (Пловдивска) 304
Епархия, Щипска 80
Епир, историческа и географска област в Северозападна Гърция 29, 36
Ерусалим, гр. 146
Ески Джумая — вж. Търговище
Етнографска карта на Ами Буе 122
Етрополе (Етропол), гр. 121, 125

366

Ж.
Желеград (до Охрид) 27
Женева 135
Женевско езеро 135
Жеравна, с. 121

З.
Загоричане, с., Костурско, Гърция 290—293, 300, 311
Загреб, гр. 158, 169, 184, 207, 209, 248, 254, 255 (снимка)
Заодрия, старо селище, южно от Остробското езеро, Гърция 43
Западна Македония — вж. Македония
Западна Тесалия — вж. Тесасалия
Зворник гр., Босна 233
Зеленинград, с. 121
Знеполе (Изнебол), географска област, Западна България и Сърбия 124

И.
Извор, с., Велешко, Република Македония 23
Извор (Низворо), дн. Стратоники, с., Халкидически п-ов, Гърция 126
Източноалбански планини 8
Източни крайбрежия на Македония 144
Източна империя — вж. Византия
Източноправославна църква 114, 253
Измир (Смирна), гр., Турция 94, 136
Източна Румелия 344
Илирия (Илирик), историческа и географска област 14, 18, 48, 79, 174
Илинден (Либаново, Либяхово), с., Гоце Делчевско 126
Илинденско-Преображенско въстание 314, 316
Ипек Печ, гр., Метохия 120
Ипекска (Печка) Сръбска патриаршия 54, 55, 56, 91
Ирландия 120
Искър, р. 334
Испания 67
Италия 28, 253
Ихтиманска котловина 121
Ихтимански проход 85

Й.
Йени кьой (Киреч къой, Пейзаново, Ново село), с., дн. Азвестиохорион, Гърция 101, 162
Йенидже, дн. Йенисея, с., Гърция 100
Йерисо (Йерихо), гр., Халкидически п-ов, Гърция 14

К.
Кавадарци (Кафадарци, Кафадан), гр., Република Македония 33, 121, 131
Кавала, гр., Гърция 126
Казан — вж. Котел
Казан, гр., Русия 157, 164
Казълагачка каза 29
Кайлари, дн. Птолемиасу гр., Гърция 132
Калабрия, област в Южна Италия
Калипополско, географска област, Гърция 22
Калкандел — вж. Тетово
Калофер, гр. 169
Кампания (Кепиния), област в Гърция 126
Кандия, гр., о-в Крит, Гърция 20
Караджова, област в Гърция 162
Каратова — вж. Кратово
Караферия — вж. Верия
Карлово, гр. 169
Карловци (Сремски Карловци), гр. 66, 74, 91, 201
Карпатски планини 176, 295
Картинна галерия в Хърватско, открита през 1884 г. 253
Карчин, пл. 212

367

Касандра (Касандрия), гр. и п-ов, Гърция 162
Кастрница, с., Гърция 162
Катерина (Катрин), гр., Гърция
Каури — вж. българи 295
Кварнерски острови 253
Керамисийско поле — вж. Битолско поле
Керкинска планина, на север от Серес, според картата на Кузинери 95
Киев, гр. 224
Кирос (Палеокастро, Градище), с., Гърция 100
Кичево (Кърчево, Кичава), гр., Република Македония 22, 43, 46, 121, 134
Клисали, дн. Профитис, с., Гърция 126
Клисура, с., Костурско, Гърция 290
Княжество България — вж. България
Колоня, с., западно от Костир, Гърция 43
Кониково, с., Ениджевардарско, Гърция 144
Константинопол — вж. Цариград
Конче, с., Република Гърция 43
Копривщица, гр. 207
Корешча, област в Костурско, Гърция 43
Костово — вж. Гостивар
Костур (Кастория), гр., Гърция 16, 20—22, 27—29, 43, 121, 132— 134, 292
Костурски окръг 290, 311
Костурско 24, 27, 187, 210, 311
Костурско езеро 24, 27
Котел, гр. 121
Корча (Горица), гр., Албания 22, 28, 121
Корчански окръг 290
Кошишта, в Охрид 164
Крагуевац, гр. Сърбия 126, 322
Кралство Сърбия 334, 343
Кралство Югославия 343
Кратово (Кратова), гр., Република Македония 23, 121, 130, 141
Кресна, (Крешна), с., Пиринско 121, 126
Крива Паланка (Егри Паланка, Криворечка), гр., Република Македония 23, 80, 121, 128, 133, 141
Крим, п-ов 106
Крушово, гр., Република Македония 212
Кръвен данък (девширме) 57
Кукуш (Киркич), дн. Килкис, гр., Гърция 126, 187, 190—192, 200, 201, 207, 227, 230, 232, 284, 285
Кукушко 210
Куманово (Куманова), гр., Република Македония 128, 133, 333
Курешница, с., Тиквешко, Република Македония 147
Кутмичевци, историческа и географска област, заема част от Западна Македония и Източна Албания 39, 179
Кърчево — вж. Кичево
Кюстендил (Костендил, Гиостендил, Велбъж), гр. 44, 121, 128, 130, 229
Кюстендилско педагогическо училище 258
Кюприли и Кюпрюлю — вж. Велес

Л.
Лампакс 51
Лангаса — дн. Лангадас, гр., Гърция 126
Ларегови (Леригово), дн. Арнея, с., Гърция 126
Лариса, гр., Гърция 85
Лелегийски племена 7
Лерин — вж. Флорина

368

Лесковац (Лесковец), гр., Сърбия 121, 125
Либяхово (Либаново) — вж. Илинден
Лин, с., Стружко, Република Македония 28
Лихнидско езеро (Лихнис) — вж. Охридско езеро
Личища, с., Костурско, Гърция 24
Лобиново, в Охрид 164
Ловеч (Ловица), гр. 121, 124
Лозенград (Кърклисе, Кърк Кенис), дн. Къркларели, гр., Евр. Турция 29, 121
Лънга, с. Костурско 24
Любляна, гр. 213

М.
Магарево, с., Битолско, Република Македония 201
Магдебургски центурии 72
Мадрид, гр. 31
Македония 7, 8, 12, 16, 18, 20—22, 26—28, 35, 39, 48, 54, 60, 68, 79, 80, 85, 94—97, 101, 113, 116, 122, 124, 125, 130, 134, 141, 146, 147, 170,173, 176, 180, 184, 187, 188, 190, 191, 206—208, 215, 218, 224—232, 235, 249, 263, 280, 281, 293, 294, 296—298, 304, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 324, 330, 332— 336, 338, 339, 340, 343—345
Макри (Мери), гр., Гърция 126
Мала Азия 35, 106, 225
Малик, ез. 28
Малина (Горна и Долна), села, Софийска област 121
Манастир (Монастир), гр. — вж. Битоля
Манастир, Ватопед, на Атон 160, 230
Манастир, Зографски, „Св. Георги”, на Атон 150, 166 и 167 (снимка), 201, 224, 230
Манастир, Ибер (Иберски манастир), на Атон 160
Манастир, Йоан Колову 160
Манастир, Киево-печорски (Киевопечорска лавра) 119
Манастир, „Ксеноф” (Ксенофонт), на Атон 230
Манастир, Лешочки, край Тетово 146
Манастир-лавра, „Св. Атанасий”, на Атон 160
Манастир, „Св. Павел” (Павловски манастир), на Атон 160
Манастир, „Симо-Петър”, на Атон 230
Манастир, „Св. Наум”, край Охрид 121, 134, 168, 197
Манастир, Рилски (Рилски манастир „Св. Иван Рилски”) 134, 168, 169
Манастир, Руски, на Атон, („Св. Панталеймон”, Русикон, Русико)160
Манастир, Хилендарски, на Атон 74, 91
Манастир, „Филотей”, на Атон 230
Манастир, Синайски 146
Манастири, Атонски 66, 144, 230
Манастири във Велешко 146
Манастири в Охридско 146
Манастири в Скопско 146 Марица (Хеброс, Ебр), р. 20, 102, 121
Марибор, гр. 213
Марсилия, гр. 94
Мелас, залив 102
Мелник, гр. 51, 168, 180, 187
Места, р. 340
Минино, с., Смолянска губерния 202
Мияци — вж. българи
Мизия — Долна и Горна, исторически и географски области 14, 22, 27, 28, 35, 96, 122, 124, 125, 130, 137, 173, 206, 224

369

Мокра, име на покрайнина и планина, западно от Охридското езеро 43
Молдова 22, 55, 60, 108, 228
Молдовска църква 55
Момина клисура 121
Морава — вж. Българска (Южна) Морава
Морихово, географски район, между Демир капия и Кожух планина 43
Моравия — вж. Великоморавско княжество
Моравска долина 28
Москва, гр. 114, 118, 119, 157, 165, 188, 204, 205, 207, 209, 224, 248
Московски държавен университет 112, 172, 202, 205
Мостар, гр. Босна 201
Мраморно море 29, 121
Мръваци — вж. българи
Музей, Държавен исторически, в Москва 31
Мурад, изчезнало село в Кратовско 23
Мустафа паша — вж. Свиленград
Мустафа паша паланка — вж. Бела паланка
Мъглен (Моглен, Меглен, Мъгленско), област, Гърция, северно от Воден 42, 43, 96, 180
Мюнхен, гр. 94

Н.
Нагоричино (Нагоричани), с., Република Македония 23
Населица, гр. Гърция 22
Неапол, гр. 120
Неврокоп — вж. Гоце Делчев, гр.
Неготино (Неготин), гр., Република Македония 121
Негуш (Ниагуста), дн. Науса, гр., Гърция 126, 187
Незнари — вж. българи
Немска земя — вж. Карловци
Несебър (Месемврия), гр. 176
Низворо (Избор), дн. Стратоники, с., Халкидически п-ов, Гърция 126
Ниш (Ниссе), гр. 28, 29, 44, 121, 125, 128, 261, 275
Нишки пашалък 124
Нова Загора (Йени Загра, Ени Загра), гр. 121
Нови Дойран — вж. Дойран
Нови Пазар (Йени Пазар, Нови Базар), гр., Сърбия 120
Нови Сад, гр. 104, 201, 324
Ноборосийск, гр., Русия 157
Ново село, дн. квартал на гр. Щип, Република Македония 128
Новоселци — вж. Елин Пелин, гр.

О.
Овче поле, Битолско, Република Македония 162
Одеса, гр. 146, 156, 158, 202, 206, 207, 224
Одрин (Адрианопол), гр., Евр. Турция 121, 124, 125, 176, 261, 272, 281
Одрински вилает 28, 316, 317
Одринско 312
Олимп, пл., Гърция 8, 187
Омладина, революционнодемократична организация на сръбската младеж 341
Омуртаг, гр. 121
Ориент, обозначение на географски район, обхващащ, Азия и Африка 136
Орфани, малко пристанище, Кавалско, Гърция 126
Осиек, гр., Хърватско 213, 250
Осман Пазар — вж. Омуртаг

370

Османска империя (Отоманска империя, Турска империя) 28, 29, 32, 54—60, 97, 106, 108, 114, 120, 124, 125, 130, 136, 137, 142, 145, 156—158, 169, 213, 216, 217, 227, 234, 238, 261—263, 266, 267, 274, 275, 289, 292, 297, 308, 309, 311, 312, 316, 326
Осогово, пл. 8
Острово, дн. Арниса, гр., Гърция 43, 162
Охрид (Ахрида, Лихнида), гр., стара българска столица 7, 8, 16, 21, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 51—53 (снимка), 54—57, 60, 80, 85, 113, 121, 134, 135, 158, 161, 162, 164, 165, 168, 176, 180, 188, 200, 215—218, 227, 229, 230, 233, 234, 271, 273, 274, 336
Охридска архиепископия 8, 35, 36, 46, 48, 51, 54, 55, 58—60, 234
Охридска каза 22
Охридска църква — вж. Охридска архиепископия
Охридски затвор 215
Охридски синод 57
Охридско 146, 210
Охридско езеро (Лихнидско езеро, Лихнидис, Лихнис) 21, 22, 28, 40, 85, 134, 135, 168, 176, 197, 324, 340
Охридско каймакамство 239
Очаков, гр., Украйна 108

П.
Пазарджик (Татар Пазарджик), гр. 121
Панагюрище, гр. 207, 210
Панагюрско 212
Панония — вж. Великоморавско княжество
Париж, гр. 120, 122, 213, 322
Патриаршеска библиотека и печатница в Цариград 158
Патриаршеско (Синодално) книгохранилище — вж. Библиотека, Московска синодална
Патриаршия, Българска 42, 50, 55
Патриаршия, Търновска — вж. Патриаршия, Българска
Патриаршия, Цариградска (Вселенска) 36, 38, 42, 49, 55, 56, 58, 147, 184, 223, 226, 228, 229, 233, 234, 271, 299, 305
Пашалък на Манастир — вж. Битолски пашалък
Пезаро, гр., Италия 76
Пела, гр., Гърция 97, 100, 101
Пеласгийски племена (пеласги) 7
Пелопонес (Морея), п-ов, Гърция 18, 24, 36, 176
Петрич, гр. 128, 168, 187
Петрович — вж. Петрич, гр.
Петък — вж. Благоевград
Печатница на даскал Камче 147
Печатница на Московския университет 112
Пиерия, пл., Гърция (по Кузинери) 100
Пиерия, хълм, край Охрид (по Виктор Григорович) 135
Пиринейски планини 120
Пирот (Шаркъой, Шаркое), гр., Сърбия 121, 124, 128—130
Плаошник, в Охрид 164
Платамона (Платамина), гр., Гърция 135
Плачковица (Плашкавица), пл. 130
Пловдив (Филипополис, Филипопол, Тримонциум, Пулпудева, Плъндив, Филибе), гр. 12, 29, 62, 68, 121, 124, 125, 181, 261, 272, 275, 304, 312, 318
Поволжие 173
Пожаравец, гр., Сърбия 124
Поливаци — вж. българи
Полигоро, дн. Полигорос, гр., Халкидически п-ов, Гърция 126
Полин, Поленин — вж. Дойран
Полицейска болница на затвора в Цариград 219

371

Прабългари 173
Превалитана, провинция 14, 35
Прездунавска Дакия — вж. Дакия
Преслав (Велики), гр., стара българска столица 8, 42, 62, 180
Преспа, средновековен български град, сега — област в Република Македония и Гърция 18, 21, 22, 42, 43, 162, 180
Преспанско езеро 158
Призрен, гр. 44, 134, 333
Прилеп, гр., Република Македония 15, 20, 22, 27, 43, 51, 121, 131, 168, 180, 201, 212, 227, 228, 268, 269 (снимка), 275, 276, 290, 333
Прилепско 210
Прищина (Присина, Пристана), гр. 120, 134
Прокупле, гр. 28
Пропондита — вж. Мраморно море
Просек, средновековна крепост в Тиквеш 43
Първа българска държава — вж. България
Първа Юстиниана — вж. Охридска епархия
Първо българско училтце в Солун 288, 289
Пякос или Дупяри, с., Костурско, Гърция 24

Р.
Равне, с., Охридско 8
Рагуза, гр. Италия, о-в Сицилия 24
Радовиш (Радович), гр., Република Македония 43, 128
Радомир, гр. 121, 128
Разказ за Троянската война (Троянска притча) 31
Разлог, гр. 108,109
Ренесанс (Западноевропейско възраждане) 200
Република Македония 343
Република Сърбия 343
Ресен (Ресна), гр., Република Македония 168
Рила, пл. 8, 35
Рим, гр. 35, 38, 72, 239, 273
Римска империя 7, 35
Римска църква (Римокатолическа църква) 49, 50, 70, 253
Римски път от Драч до Солун — VIA EGNATIA 27, 35
Родопа, пл. (Родопска планинска верига) 8, 121, 130, 187
Родопа, провинция 14
Родосто, дн. Тикирдаг, гр., Евр. Турция 126
Рождество Христово 295
Ромейска империя — вж. Византия
Рона, р. 135
Румелия — вж. Тракия
Румъния 169, 214, 324, 328, 332
Русе (Русчук), гр. 137, 169
Русия 17, 24, 26, 28, 34, 60, 61, 68, 106, 113, 116, 118, 157, 179, 184, 202, 207, 214—216, 224, 225, 234, 237, 238, 240, 256, 271, 272, 280, 284, 285, 297
Русия, Древна — вж. Русия
Русия, Киевска — вж. Русия
Руска академия на науките 241
Руска книжнина 204
Руская Беседа, руско списание 204
Руски летописи 278, 279
Руски ръкописни сбирки 204, 241
Ръкописи, славянски 202, 204, 241, 242
Ръкописи, старобългарски и среднобългарски 204, 205

С.
Сава, р., приток на р. Дунав 319
Салоник — вж. Солун
Самоков, гр. 121, 133, 150, 229, 272
Сандански (Свети Врач), гр. 168

372

Санктпетербург (Петроград, Петербург, Ленинград) 17, 23, 67, 84, 150, 224
Санстефанска България — вж. България
Санстефански договор 316
Сараево, гр., Босна 201
Саракина, дн. Бич, пл., Гърция 24
Света София, православен храм в Киев 206
Света София, православен храм в Охрид 58
Света София, православен храм, сега джамия и музей в Цариград 57
Свети Димитър, православен храм в Охрид 58
Свети Димитър, православен храм в Солун
Свети Климент, православен храм в Охрид 41 (снимка), 58
Светия престол в Рим — вж. Ватикана
Светославов-Симеонов сборник от 1073 152
Свиленград (Мустафа паша), гр. 29
Северна Албания — вж. Албания
Северна Африка — вж. Африка
Сервия, гр., Гърция 44, 45
Селимна — вж. Сливен
Серес (Сяр), гр., Гърция 20, 29, 51, 54, 68, 121, 126, 128, 168, 184, 229, 277, 281, 292
Сердика — вж. София
Сетина, средновековна българска крепост, дн.с. в Леринска околия, Гърция 43
Силистра (Доростол, Дръстър, Дриста), гр. 42, 45, 62, 113, 213
Синод на Вселенската патриаршия 228
Сицилия, п-ов 55
Склавиния — вж. България
Скопие (Ускуп, Юскюп), гр., Република Македония 21, 22, 28, 29, 44, 51, 54, 120, 126, 128, 180, 229, 308, 309, 333
Скопски пашалък 126, 128
Славяни (Славянство, славянски племена, славянски народи) 67
Славяния, Славиния, стара — вж. България
Славянски комитет в Москва 205, 218
Сливен (Исливна, Сливно, Селим-на, Силимание), гр. 29, 96, 121
Сливенски санджак 304
Солун (Терми, Солоники, Тесалоники), гр., Гърция 13, 22, 26—28, 35, 68, 90, 94, 96—99 (снимка), 101, 121, 125, 126, 128, 132, 141, 142, 144—146, 148 и 149 (снимка), 150, 154, 155, 158, 160—162, 176, 187, 216, 221, 228, 266, 267, 272, 274, 276, 280—282, 284, 285, 288—290, 285, 298, 300
Солунска равнина 95
Солунски вилает 28
Солунски залив 28, 187
Солунско 144, 282, 300
Сопот, гр. 169
София (Сердика, Средец, Трияди-ца), гр. 13, 24, 29, 35, 42, 44, 45, 48, 85, 121, 124, 125, 137, 169, 180, 184, 210, 261, 272, 288
Софийско 212
Софийско поле 121
Средиземно море (Средиземноморски басейн) 36, 142
Средновековие, историческа епоха 7, 8
Срем, сега — Сремска Митровица, географска област Срем — в ъгъла между Сава и Дунав 44
Сръбска православна църква 66
Стаг, район в Тесалия, Гърция 45

373

Стара Загора (Ески Загра, Захра, Захара), ант. Берое, Верея и Августа Траяна, старобълг. Боруей 68, 121
Стара планина (Балкан, Хемус, Хем, Ем) 29, 62, 121, 130, 137, 180, 334
Старово, гр., Корчанско, Албания 22
Стоби (Пустоградско), местност в Тиквешко, Република Македония 96
Стогово, пл. 212
Струга, гр., Република Македония 21, 22, 121, 132, 164, 165, 197, 198, 200, 201, 207, 210, 214, 215, 218, 220, 223, 227, 230, 231, 238, 249, 324
Струма (Стримон), р. 7, 95, 121, 130
Струмица (Струмница), гр., Република Македония 29, 43, 128, 144, 147, 168, 180, 227
Струмнишко, Струмско 210
Струшко 210
Сукаба (Сукабска река, Сухаба), р. 130
Султанйери (Царичина), област в Родопите 29
Сърбия 8, 22, 54, 68, 106, 116, 118, 179, 201, 213, 214, 250, 274, 297, 322, 327, 328, 330, 332—334, 338, 343

Т.
Тесалия, историческа и географска област в Северна Гърция 20, 36, 45, 85, 113, 121, 173, 187, 295
Тетово (Калкандел, Калканделен), гр., Република Македония 121, 122, 126, 133
Тиквеш, област б Република Македония 23, 29, 96
Тимок, р., в долното си течение е погранична между Сърбия и България 28
Тихи (Велики) океан 274
Тополница, р. 28
Тракия, историческа и географска област 7, 13, 18, 20, 22, 27—29, 68, 79, 85, 102, 113, 125, 134, 173, 176, 206, 228, 304, 312, 314, 345
Тресанче, с. Дебърско 212
Триест, гр., Италия 94, 158, 240
Трън, гр. 121
Тулча, гр., Румъния 29
Турска империя — вж. Османска империя
Турски владения на Балканите — вж. Османска империя
Турци 139
Търново, (Велико Търново), гр., стара българска столица 29, 48, 49, 70, 80, 88, 113, 114, 125, 271
Търновска патриаршия — вж. Патриаршия, Българска
Търновско царство — вж. България
Тършича, с., Херцеговина 104

У.
Угляра, с. Босна 184
Унгария 68, 118, 169, 319
Ускуб — вж. Скопие
„Утеха”, македонско дружество в Пловдив 312

Ф.
Фенер, квартал в Цариград 191, 192, 220, 223, 226, 231, 234, 235, 305
Филипополи — вж. Пловдив
Фисон — вж. р. Дунав
Флорина (Лерин), гр., Гърция 22, 24, 80, 121, 132, 162
Франция (Френска империя) 28, 34, 67, 68, 120, 176, 192, 236, 241
Френско консулство в Солун 94

Х.
Халки, о-в, от групата Принцови острови в Мраморно море 284, 286, 287 (снимка), 299

374

Халкидика (Халкидики), п-ов, Гърция 126, 162
Хасково, гр. 121, 213
Хелеспонт — вж. Дарданелски пролив
Хемус — вж. Стара планина
Херцеговина, историческа и географска област 104, 201, 261, 263
Химара, селище в Южна Албания, на морето 45
Хрупища, паланка в Костурско, Гърция 22
Хървати 139
Хърватски университет, открит през 1874 г. 253
Хърватско 121, 253

Ц.
Цариброд, дн. Димитровград, гр., Западни покрайнини, Сърбия 124
Цариград (Константинопол, Стамбул, Истамбул), гр. 14, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 55, 57, 121, 124, 125, 136, 146, 147, 155, 158, 176, 191, 192, 194 и 195 (снимка), 216—218, 221, 227, 228, 230, 232, 235, 236, 239, 248, 257, 259, 263, 273, 277, 288, 289, 304, 305, 308, 320, 324
Цариградска конференция на европейските сили, края на. 1876 — началото на 1877 г. 28, 29
Цариградска тъмница (Цариградски затвор) 217, 219, 221, 324
Централна Европа — вж. Европа
Цигани 139
Църква „Св. Илия”, православен храм в Дойран 146
Църква „Св. Мина”, православен храм в Солун 147
Църква „Св. София”, православен храм в Киев 206
Църква „Св. Стефан”, български православен храм в Цариград 192, 230
Църковен събор в Скопие през 1346 е. 54

Ч.
Черна вода, гр., Румъния 28
Черна гора (Монтенегро) 8, 169, 184, 263, 297, 326
Черна река, р., Република Македония 33, 162
Черни Дрин, р. 28, 132
Черногорци 139
Черно море (Евскин, Евскински понт) 22, 29, 137, 176, 180, 295, 319
Черноморски степи 173
Чехия 213
Чипровци (Чипровац), гр. 126

Ш.
Шар планина 8, 28, 121, 122, 134, 135, 333, 340
Швейцария 120
Шипка, с. 121, 169
Шипченски балкан 124
Шипченски проход 122
Шкодра (Скутари), дн. Шкодер, гр., Албания 125, 130, 133
Шопе (шопи) — вж. българи
Шотландия 120
Шума — вж. Благоевград
Шумен (Шумла, Шюмла), гр. 121

Щ.
Щип (Истиб, Шииб, ант. Астибе), гр., Република Македония 121, 128, 130, 141, 168

Ю.
Югославска академия на науките и изкуствата, открита в Загреб през 1867 г. 253, 256
Южна Македония — вж. Македония
Южни славяни 76
Южнославянска федерация 327, 346

Я.
Янина, гр., Гърция 45, 198, 200
Янинска гимназия 198, 200, 201


[Previous]
[Back to Index]