Стара българска литература. Апокрифи
Донка Петканова
 

Апокрифни въпроси и отговори

СКАЗАНИЕ ЗА ПРЕМЪДРОСТТА НА ГРИГОРИЙ, ВАСИЛИЙ И ЙОАН БОГОСЛОВ

Творбата е известна в науката като “Беседа на тримата светители”. Тя е широко разпространена в славянските литератури. Въпросът за произхода й още не е решен убедително. Всеки случай в първоначалната си редакция тя не може да бъде по-ранна от V в. Между многобройните издадени и неиздадени славянски текстове не се срещат абсолютно еднакви. Въпросите са така комбинирани и подредени, че при всеки препис може да се говори за друга редакция, за нов вариант и дори за нова творба при едни и същи разговарящи лица.

Издание на текстове, в които разговарят тримата “светители” — Василий Кесарийски, Григорий Богослов и Йоан Златоуст (в нашия текст “Йоан Богослов” е грешка):  П о р ф и р ь е в, Апокр. сказ. нов. лицах, с. 384—391 (по ркп. от XVII в., р. ред.); пак там, с. 391—395;  Т и х о н р а в о в, Памятники II, с. 433—438 (из Цветник от 1665, р. ред.);  П о л и в к а, Starine, 21, 1889, с. 197—201 (с разночетения по други преписи, заглавие: “Въпроси и отговори на някои старци”);  П о л и в к а,, пак там, с. 202—206 (по южнослав. пр. с разночетения по др. издания);  П ы п и н, Памятники 3, с. 169—178;  В я з я м с к и й, Памятники древней письменности, т. III, 1880, вып. 1, с. 88—123;  Н о в а к о в и ч, Примери, с. 442—447;  Н о в а к о в и ч, Starine, 6, 1874, с. 47—55 (по б. пр. от XVIII в.).

Превода правя по Поливка 2.

Григорий рече: Кое изкуство бе първо на земята?

Василий отговори: Шивачеството, когато Ева и Адам съшиха смокиновите листа и си направиха дрехи.

Григорий рече: Чий глас бе чут от изток до запад?

Василий отговори: Евиният, когато роди Каина.

Григорий рече: Кой първи назова бога?

Василий отговори: Сатанаил, първият ангел, изхвърлен от небето 4 дни преди създаването на Адам; заради гордостта му той бе наречен сатана [1].

Василий рече: Що е глъбина морска, висота небесна и широга земна? — Отец и син и свети дух. [2]

Йоан рече: Що е: един дойде и видя една лежаща риза и кърпата, която бе на главата му, не лежеше с ризата, но отделно свита и положена на друго място?

Григорий рече: Кърпата е служебното платно на блюдото, а неговите дарове горното небе до преизподнята, и там е бездната като риза, а стихаря е 7-те небеса, а поясът е железните стълбове около голямото море, на което плава земята; петрахилът е входът и изходът, а това под пояса на земята е дебелината й, колкото от изтока до запада. Господ заповяда да се сгъсти морската пяна и създаде земята на четири големи кита... (неясно по смисъл). Дълбочината на това море е колкото от изтока на слънцето до запада и дъното на това море се притиска в железния стълб. Дебелината на морето е колкото дълбочината му, неговото дъно се крепи на седем стълба. И тук е адовото жилище, и тук Антихрист лежи вързан, амин. А тези стълбове стоят на неугасим огън. А над всичко това — небе и светла денница, която бе създадена преди слънцето. Там живеят хора, които- летят с мислите си като паяжина и не познават смъртта, нито земята... (неясно).

Василий рече: Къде беше по-рано бог, когато не съществуваше светът?

Йоан рече: Има на небето 3 стаи и там беше с агнеца, там са и неговите дарове, а светлината му няма край.

Йоан рече: В тези стаи е отец, син и свети дух — ангел.

Василий рече: От какво са създадени ангелите?

Йоан: рече: От господния дух.

Йоан рече: От какво е гърма, от какво е мълнията?

Василий рече: Има два ангела гръмовни и два мълниеносни.

Григорий рече: Колко са ветровете?

Йоан рече: 12.

Василий рече: Разтълкувай ми четирите планини.

Григорий рече: Лука е на изток в човешки образ, Матей на юг в образ на телец, Марко на запад в орльов образ, Йоан на север в лъвов образ, всички са крилати.

Йоан рече: Как бе създадено името на Адам?

Василий рече: Бог изпрати своя ангел и той взе 4 думи: “аз” на изток, “добро” на запад, “мислете” на юг, “ер” на север и му даде име Адамъ.

Василий рече: Колко са високите планини, моретата и големите реки?

Григорий рече: Планините са 12 и моретата 12, минават през цялата земя, а големите реки са 30, едната извира от рая и се разделя на четири реки.

Йоан рече: Колко са морските острови?

Василий отговори: Всичко 30 и в тези острови има по 70 различни народи, и по толкова птици, по толкова риби и по толкова дървета.

Йоан рече: Кой научи хората да се кланят с лице към изток?

Василий: Мойсей на Синайската планина.

Василий рече: Кой пророк не бе погребван?

Йоан отговори: Мойсей на Синайската планина, възнесоха го ангелите в рая.

Василий рече: От какво стана просфората? Йоан рече: Когато Мойсей преведе народа през Червеното море, тогава полагаха безквасно тесто на главите си, та се опичаше от слънцето и те принасяха жертва богу; това на главата беше просфората.

Йоан рече: Откъде се взе мирото?

Василий рече: Когато мироносците къпеха господа, тогава Мария взе от този купел и помаза брат си Симеона, който бе лежал болен 6 месеца.

Григорий рече: Коя майка суче децата си?

Йоан рече: Морето суче реките.

Григорий рече: Кой пръв назова божия син на земята?

Йоан рече: Исая бе взет от утробата на своята майка от ангели и занесен до седмото небе. Тогава слезе словото в девичата утроба, а Исая бе отново вложен в утробата на майка си.

Григорий рече: Кои са двамата противници, които се борят от началото до века?

Василий отговори: Денят и нощта.

Григорий рече: Кой човек 100 години не седя на земята и небесата не видя, а на небесата заповядва до четвъртата година?

Василий рече: Илия при Елзавел, когато царуваше и не одъжди земята три години и 6 месеца.

Григорий рече: Кой праведник не говори 9 месеца и 8 дни?

Василий рече: Захария, бащата на Йоан предтеча, когато имаше видение.

Григорий рече: Кой праведник бог избави от смъртта?

Василий отговори: Лот, когато избяга от смъртта.

Василий рече: Кой човек умря нероден и кой роден остана жив?

Василий рече: Адам умря нероден, а Илия роден остана да живее.

Григорий рече: Кой е умрял два пъти и пак е възкръснал?

Василий отговори: Лазар.

Григорий рече: Кой смърт не видял, в смъртта избяга?

Василий рече: Елзавел, когато царуваше.

Григорий рече: Къде се смесват студено и горещо?

Василий рече: Горящи въглени и град.

Григорий рече: Кой не е роден от майка?

Василий рече: Адам.

Григорий рече: Кой нероден остаря и пак влезе в майчината си утроба?

Василий рече: Адам бе създаден от земя и пак в земята влезе.

Григорий рече: Колко години живя Ной след потопа?

Василий рече: Шест години.

Григорий рече: Кой пророк не бе погребан, гроба си носеше и в гроба пееше.

Василий рече: Йона в корема на кита.

Григорий рече: Кога целият свят се зарадва?

Василий рече: Когато Ной излезе от кораба.

Григорий рече: Колко години израилтяните работиха на египтяните?

Василий рече: 400 години.

Григорий рече: На колко се раздели морето?

Василий рече: На 12 пътища.

Григор и рече: Колко хиляди преминаха морето?

Василий: 40 хиляди.

Григорий рече: От тях колко хиляди преминаха Йордан?

Василий рече: 400 хиляди.

Григорий рече: Отгде бог взе пръстта, от която създаде Адам?

Василий рече: От мадиамската земя.

Григорий рече: През кой месец бог създаде Адама?

Василий рече: На 25 март в 6 часа.

Григорий рече: Едного търсих, но не го намерих, показа ми го една мъртва девица.

Василий рече: Когато света Елена търсеше честното дърво, намери три кръста. Но тя не знаеше, кой бе животворният. Тогава положи двата кръста на разбойниците върху мъртва девица, но тя не стана. А когато положи честния кръст Христов, тогава умрялата девица стана.

Григорий рече: Що е от земята 5, а от морето 2?

Василий рече: От земята пет хляба, а от морето 2 риби, които господ благослови.

Григорий рече: Кой удари плесница на господа при спор?

Василий рече: Разслабения, когото при овча купел бог сам излекува.

Григорий рече: Кой накара Петър да се отрече? Как се казва?

Василий рече: Басисал.

Григорий: рече: Как се казва дървото, на което се обеси Юда?

Василий рече: Брекиня. [3]

Григорий рече: Кой прободе господа?

Василий рече: Стотникът Логин.

Григорий рече: Кои двама ангели отместиха камъка от дверите на гроба?

Василий рече: Единият Азаил, който се нарича “силен бог”, а вторият Калоил, което означава “праведен бог”.

Григорий рече: Що е висота небесна, ширина земна и глъбина морска?

Василий рече: Сила [4], мъдрост и разум — троица свята.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. В текста “Сатанаил”, но трябва да се смята за грешка; в други отговори на същия въпрос стои “сатана”, което е логично.

2. Отговорът в текста липсва. Попълвам по Тих., с. 434, същият отговор у Нов. Starine, 6, с. 49.

3. Брекиня — дърво с кисели червени плодове, едри като грах, подобни на глог. У  П ы п и н: “Името на това дърво по славянски е дъб.”

4. В текста “сам” — безсмислено, оправям според Пол. 1, където се намира същият въпрос и отговор.