.
Тържество на Словото. Златният Век на Българската Книжнина
Летописи, жития, богословие, риторика, поезия
 .
Кл. Иванова, Св. Николова, съст., ред. и н. ком. (Агата-А, София, 1995)
 
Българската литература от края на IX до средата на Х в.
Съкращения..
I. Извънкултова поезия (Кл. Иванова)
   Проглас към ЕвангелиетоАзбучна молитва —  Стихове добри Константинови
   Прибавка от самия христолюбив цар СимеонПохвала за цар Симеон

II. Култова поезия  (Кл. Иванова)
   Климент Охридски. Из Трипеснеци на Рождество ХристовоНаум Охридски. Канон за апостол Андрей
   Константин Преславски. Памет на преподобния Методий

III. Риторика  (Кл. Иванова)
Климент Охридски
   Похвала за св. Кирил ФилософПохвално слово за св. Димитър СолунскиПохвално слово за
   св. Архангели Михаил и ГавриилПохвално слово за св. Климент РимскиПохвално слово за
   Йоан КръстителПохвално слово за св. Четиридесет мъченициПохвала за четиридневния Лазар
Константин Преславски. Из „Учително евангелие”: Предисловие. Беседи 28, 37, 42, 43, 45, 48, 51
Черноризец Храбър. За буквите
Йоан Екзарх
   Първо слово за Рождество ХристовоСлово за Сретение ГосподнеСлово за Възнесение Господне
   Слово за Пасха
Григорий Богослов. Слово за Рождество Христово

IV. Житийна литература  (Кл. Иванова)
   Пространно житие на св. МетодийПроложно житие на св.св. Кирил и МетодийЖитие на св. Наум

V. Богословие и знания за света (Кл. Иванова)
Йоан Екзарх. Богословие (Небеса):   Пролог; За небето
Йоан Екзарх. Из „Шестоднев”:  ПрологИз слово за втория денИз слово за третия ден
   Из слово за петия ден Из слово за шестия ден
Из Симеоновия сборник (Изборник от 1073 г.):  Немесий, епископ Емески. За естеството на човека
   От Григорий Богослов срещу ЮлианСвети Епифаний. За дванадесетте камька, които бяха вградени в
   нагръдника на пьрвосвещеникаСвети Августин. От догматичните съчинения; За Явлението Господне.
   От апостолските заповедиЕвсевий. От Хрониките; От същия авторИсихий. За Рождество Христово
   Йоан Дамаскин: За македонските месеци; Месеците според римляните; Месеците според иудеите;
   Месеците според македонците; Месеците според елините; Месеците според египтяните

VI. Летописни творби  (Св. Николова)
   Патриарх Никифор. Кратка хронографияКонстантин Преславски. ИсторикииЛетописец вкратце
   Йоан Малала. Всемирна хроника (кн. 4, 7, 8 и 9)Георги Амартол. ВременникПриписка на Тодор Доксов

(Константин ПреславскиКлимент ОхридскиНаум ОхридскиЙоан Екзарх)


[Back to Main Page]