Васил Н. Златарски

История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Второ българско царство. България при Асѣневци (1187—1280)

 

Облечка, корица и заглавни страници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Back]