Васил Н. Златарски
История на българската държава презъ срѣднитѣ вѣкове. Томъ. II. България под византийско владичество (1018—1187)

 

 

ПРИТУРКИ

 

19. Родътъ на царъ Ивана-Владислава

 

 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]