Васил Н. Златарски
История на българската държава презъ срѣднитѣ вѣкове. Томъ. II. България под византийско владичество (1018—1187)

 

 

ПРИТУРКИ

 

18. Списъкъ на византийскитѣ императори, на охридскитѣ архиепископи и на известнитѣ български намѣстници-управители презъ разгледваната въ тая книга епоха

 

I. РОМЕЙСКИ ИМПЕРАТОРИ

 

Василий II Българоубиецъ 976—1025

Константинъ VIII

1025—1028

Романъ III Аргиръ

1028—1034
Михаилъ IV Пафлагонъ 1034—1041
Михаилъ V Калафатъ 1041—1042
Констант. IX Мономахъ 1042—1054
Теодóра 1054—1056
Михаилъ VI Стратиотикъ 1056—1057

Исаакъ I Комнинъ

1057—1059

Константинъ X Дука

1059—1067
Романъ IV Диогенъ 1067—1071

Михаилъ VII Дука

1071—1078

Никифоръ Вотаниатъ

1078—1081
Алексий I Комнинъ 1081—1118

Иванъ II Комнинъ

1118—1143
Мануилъ I Комнинъ 1143—1180
Алексий II Комнинъ 1180—1183
Андроникъ I Комнинъ 1183—1185
Исаакъ II Ангелъ 1185—1195

 

 

 

 

 

 

534

 

II. БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОПИ ВЪ ОХРИДЪ

 

Иванъ Дебърски

1019—1036/37

Лъвъ Пафлагонски

1036/37—1056
Теодулъ Иконийски 1056—1064

Иванъ Лампинъ

1064—1079

Иванъ Аиносъ

1079—1090 (?)
Теофилактъ 1090—1109

Лъвъ Мунгъ

1109—1120

Михаилъ Максимъ

1120—1133
Евстатий 1133—1142

Иванъ Комнинъ

1142—1157 (?)

Константинъ

1157 (?)—1166

Неизвестенъ

ок. 1183

Иванъ Каматиръ

сл. 1183.

 

 

III. ИЗВЕСТНИ НАМѢСТНИЦИ-УПРАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ

 

1. Давидъ Арианитъ, катепанъ

1018
2. Константинъ Диогенъ 1026

3. Иванъ Триаконтафилъ

4. Теодоръ Триаконтафилъ

}  презъ 30-тѣ години
5. Василий Монахъ 1048—1053
6. Никифоръ Протевонъ 1053—1055
7. Андроникъ Филокалесъ, катепанъ 1065—1066
8. Романъ Диогенъ, дука 1066—1067
9. Никифоръ Карантинъ, дука 1071
10. Дамианъ Даласинъ, дука 1072
11. Михаилъ Саронитъ, катепанъ 1072
12. Никифоръ Вриенний (дѣдо), дука 1075
13. Александъръ Кавасиласъ, дука 1078
14. Иванъ Дука, дука 1090—1092
15. Никита Карики, дука 1096—1098
16. Никифоръ Вриенний (внукъ) 1098—1101
17. Иванъ Таронитъ 1101—1105/6
18. Константинъ Комнинъ, дука 1105/6— ?
19. Михаилъ Вранà 1147
20. Андроникъ Комнинъ, дука 1153

 

 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]