Венета и Иванка Ботеви, Женева, 1892 г.  

Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство

Венета Рашева-Божинова  (Издателство на Отечествения фронт, София, 1976)


С поклон пред величието на Ботев
и светъл спомен за скъпите ми
баба, леля, баща и майка

Галерия
      Вместо предговор

  1. Младежките сърдечни увлечения на Ботев

  2. Венета Ботева:
       част __1_   —   част __2_   —   част __3_

  3. Иванка Ботева
       част __1_   —   част __2_

  4. Д-р Димитър Рашев

  5. Спомени — завети


[Back to Main Page]