Високите планини на Република Македония

Пътеводител

 

Евгений Динчев, Петър Атанасов

 

Печат - Ловечпринт ООД

София, 1998

 

Сканове в .pdf формат (11 Мб), любезно предоставени от Ангел Апостолов

 

Съдържание

 

За необходимостта от този пътеводител Планинарството в Република Македония  — Обща характеристика на планините в Република Македония

 

Обща характеристика — Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове: 

   1. Кораб  —  2. Шар  —  3. Баба  —  4. Якупица  —  5. Нидже  —  6. Дешат и Крчин  —  7. Стогово-Караорман  —  8. Ябланица и Радук  —  9. Галичица10. Осогово  —  11. Кожуф  —  12. Бистра  —  13. Челоица  —  14. Беласица

 

                    (Скица въз основа на Карта на Република Македония, www.wikipedia.org)

 

Други обекти в Република Македония, на по-малка надморска височина, но представляващи особен туристически и планинарски интерес  (Планината Водно — Каньонът Матка — Бабуна планина — Крушево)  —  Планински домове (хижи) в по-ниските планини, представляващи интерес

 

Македония - близка и непозната

 

    Използвана литература

    Приложения  (Схеми  —  Фотоси  —  Таблици  —  Азимутни кръгове за ориентиране (Схемите и азимутните кръгове са също добавени към съответните глави, В.К.)

 

[Back to Main Page]