ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 3. Балкански ратови

Валериј Колев и Кристина Кулури (уредници)

 

 

Настава модерне историје Југоисточне Европе

Додатни наставни материјали

 

ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 3

Балкански ратови

 

Уредници: Валериј Колев и Кристина Кулури

Превод са енглеског: Хелена Козул

Teaching Modern Southeast European History, Alternative Educational Materials, The Balkan Wars, Thessaloniki 2005

 

Издавачи: Просветни преглед, Београд и Центар за демократију и помирење у Југоисточној Eвропи, Солун 2005

 

За издаваче: Биљана Ступар и Ненад Шебек

 

Наслов оригинала: Teaching Modern Southeast European History, Alternative Educational Materials, The Balkan Wars, Thessaloniki 2005.

Превод са енглеског: Хелена Козул

Лектура и коректура: Ратомир Деспотовић

 

Прелом и штампа: Цицеро, Београд Тираж: 1500 примерака

 

Спонзори српског издања

USAID, POND ZA OTVORIENO DRUSTVO SRIBJA (FUND FOR AN OPEN SOCIETY SERBIA)

Потпомогнуто и од:

 

Original English Edition:

CDRSEE Rapporteur to the Board for the Joint History Project: Costa Carras

Executive Director: Nenad Sebek

Director of Programmes: Sheila Cannon

Project Co-ordinator: Maria Mylona

Project Administrator: Theano Savvaoglou

English Language Proofreader: Ruth Sutton

Graphic Designer: STEP Pbl.-MAMALAKIS IOANNHS. S.A. - Ethnikis Aminis 13 str., Thessaloniki

Printer: FORUM PUBLISHING HOUSE - „Kosta Novakovic” 16 str., 1000 Skopje

 

Sponsors: The United States Department of State, the United States Agency for International Development (USAID), the German Ministry of Foreign Affairs, and the Stability Pact for South Eastern Europe.

 

USAID

SCP. SPECIAL CO-ORDINATOR OF THE STABILITY PACT FOR SOUTH EASTERN EUROPE

 

Disclaimer: The designations employed and presentation of the material in this book do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the publisher (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe), nor on the part of the sponsors (the US State Department, USAID, the German Ministry of Foreign Affairs, and the Stability Pact for South Eastern Europe). This book contains the views expressed by the authors in their individual capacity and may not necessarily reflect the views of the CDRSEE and the sponsoring agencies.

 

Copyright: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE)

Krispou 9, Ano Poli, 54634 Thessaloniki, Greece

tel.: +30 2310 960820-1, fax: +30 2310 960822

email: info@cdsee.org, web: wwwcdsee.org

ISBN: 86-7055-060-1

 


 

НАСТАВА МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Додатни наставни материјали

 

ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 3

Балкански ратови

 

Уредници: ВАЛЕРИЈ КОЛЕВ и КРИСТИНА КУЛУРИ

Уредница серије: КРИСТИНА КУЛУРИ

Уредница српског издања серије: ДУБРАВКА СТОЈАНОВИЋ

 

ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД

CDRSEE. Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe www.cdsee.org

Београд 2005

 


 

Садржај

 

УВОД 13

Хронологија 17

 

Прво поглавље: Економије и друштва 23

Iа. Људи 24

Табела 1: Пораст балканског становништва, 1878-1912 24

Сл. 1. Монастир / Битољ 24

Табела 2: Становништво у градовима и престоницама балканских националних држава, 1860-1910. 25

Сл. 2. Жене у Касторији, с почетка XX века 25

Табела 3: Процена броја становника у европским покрајинама Османског царства за 1911. годину 26

Сл. 3. Свакодневни живот на улицама и пијацама, Солун 26

Сл. 4. Пијаца оваца у Цариграду 27

Табела 4: Етничка подела становника Цариграда, 1897. 27

Сл. 5. Пастири у Епиру, 1912. 28

Табела 5: Прекоморске миграције из балканских националних држава, 1867-1915 28

Ι-1. Грчки досељеник у САД Стив Хаџис прича о свом животу 29

 

Iб. Економија 30

Табела 6: Буџети балканских држава, 1898-1912 30

Табела 7: Структура државних трошкова по глави становника у 1911. 30

Ι-2. Пољопривреда у османској Македонији, прва деценија XX века 31

Сл. 6. Предионица браће Сајас у Солуну 31

Табела 8а: Балкански извоз, 1901-1911 32

Табела 8б: Балкански увоз, 1901-1911 32

Сл. 7. Превозна средства у Албанији почетком XX века 33

Табела 9: Балканске железничке пруге у употреби, 1862-1912 34

Ι-3. Анализа бугарских железница начелника генералштаба бугарске војске 34

Табела 10. Телеграфи 1910. године 35

Сл. 8. Вила Алатини у Солуну, 1913. 35

 

Iв. Култура 36

Сл. 9. Час историје у женској гимназији, Атина 1911. 36

Ι-4. Јеврејски дечак описује своје школовање у Солуну 37

Табела 11: Неписменост почетком XX века 38

Табела 12: Основне школе и ученици (крајем XIX и почетком XX века) 38

Сл. 10. Јеврејске жене плешу, Солун 39

Сл. 11. Ткаље, Авдела 1907 - први балкански филм 39

 

5

 

 

Друго поглавље: Политика 40

 

ΙΙа. Покретачке идеологије 41

Мапа 1: Националне аспирације балканских земаља 41

Сл. 12. Румунска карикатура, 1913. 41

Табела 13: Супарничке статистике о Македонији 42

ΙΙ-1. Очекивања српског војника 43

ΙΙ-2. Идеологија жртве, румунски војник 43

ΙΙ-3. Турци и османизам 43

ΙΙ-4. Осећања сељака хришћана према Младотурцима у османској Македонији 44

Сл. 13. Комите у области Касторија, почетак XX века 45

ΙΙ-5. Идеја о балканском савезу Ивана Вазова, бугарског песника 45

ΙΙ-6. Балкански савез према Српској социјалдемократској партији 46

А. Из говора лидера Српске социјалдемократске партије Димитрија Туцовића на антиратним демонстрацијама 1912.

Б. Из говора члана Социјалдемократске партије Д. Лапчевића у Народној скупштини 7. (20) октобра 1912.

ΙΙ-7. Извештај Централног комитета Бугарске лабуристичко-социјал-демократске партије (лево крило) ИСБ-у, 1912. 46

ΙΙ-8. Извештај Социјалистичке федерације Солуна послат ИСБ-у, 1912. 47

Табела 14. Људски ресурси за време балканских ратова 1912-1913 48

ΙΙ-9. Новине владајуће партије у Бугарској о српско-бугарском сукобу око Македоније 1913. 48

Сл. 14. Албанија брани Скадар и Јањину од мајмуна-Црне Горе, тигра-Грчке и змије-Србије 49

Сл. 15. Румунија под теретом мандата европске цивилизације 50

ΙΙ-10. Тумачење румунских интереса од стране професионалног историчара непосредно после балканских ратова 51

 

ΙΙб. „Источно питање“ 51

ΙΙ-11. Приказ „источног питања“ једног француског историчара, 1898. 51

А. Исламизам против хришћанства

Б. Османско царство и балкански народи

В. Европски концепт

Сл. 16. Дивно страшило за птице, карикатура Е. Муановића (Београд, 1912) 53

Сл. 17. Крава музара (османска карикатура, 1909) 54

ΙΙ-12. Улога великих сила, према опису македонског револуционара из Велеса 54

ΙΙ-13. Циркуларно писмо руског министра спољних послова Сазонова руским дипломатским представницима у иностранству, 18. октобар 1912. 54

ΙΙ-14. „Добри монарх“ 55

ΙΙ-15. Чланак у румунским новинама, 16. јун 1913. - дан бугарског напада на Србију 55

ΙΙ-16. Одломак из књиге једног румунског политичара 55

ΙΙ-17. Подела ратног плена 56

Сл. 18. Европа и бесна деца (румунска карикатура) 56

 

6

 

 

ΙΙв. Очекивање и објава рата 57

ΙΙ-18. Неочекивање рата у Османском царству 57

ΙΙ-19. Саопштење Ђорђа I, краља Грчке, о објави рата Османском царству, 5. октобра 1912. 57

ΙΙ-20. Манифест бугарског цара Фердинанда о објави рата Османском царству, 5. октобра 1912. 57

Сл. 19. Путовање из задовољства (османска карикатура, 5. октобар 1912) 58

ΙΙ-21. Проглас команданта Источне турске армије Абдулах-паше војницима, 8. октобар 1912. 58

Сл. 20. Балкан против тиранина, 5. октобар 1912. (грчка литографија) 59

ΙΙ-22. Очекивање рата у Србији, 8. октобар 1912. 59

ΙΙ-23. Један Бугарин описује народно расположење пред рат 60

ΙΙ-24. Одломци из двеју новина издаваних на албанском језику у иностранству који износе два различита става о Првом балканском рату 60

А. Из новина издатих у Бостону

Б. Из новина издатих у Софији

Сл. 21. Испраћај - у Софији и у Цариграду 61

ΙΙ-25. Делови из споразума о савезу између Краљевине Грчке и Краљевине Србије, потписаног 19. маја (1. јуна) 1913. 62

Сл. 22. Црногорци се радују објави рата, 1912. 62

ΙΙ-26. Прокламација црногорског краља Николе, 27. јула 1913. 62

ΙΙ-27. Прокламација грчког краља Константина, 21. јуна 1913. 62

ΙΙ-28. Новинско и јавно мњење у Румунији пред румунску инвазију Бугарске у Другом балканском рату 63

А. Хоћемо рат

Б. Огромна маса света

Сл. 23. Хора - румунски војници играју традиционално румунско коло на путу за Бугарску 64

ΙΙ-29. Чланак у румунским новинама којим се желе објаснити разлози и циљеви румунског напада на Бугарску 64

II-30. Изјава бугарског премијера Ст. Данева о румунској инвазији Бугарске 64

 

Треће поглавље: Друштва у рату 66

 

ΙΙΙа. Ратни фронтови 67

Сл. 24. Бугарска војска 67

III-1. Опис победе српске војске код Куманова 68

Сл. 25. Последњи поздрав (Кумановска битка) 68

ΙΙΙ-2. Грчка војска заузима Солун 68

Сл. 26. Престолонаследник Грчке улази у Солун 69

Сл. 27. Бугарски цар Фердинанд на рушевинама тврђаве у Кавали 70

Сл. 28. Грчко-бугарско „братство“, румунска карикатура 71

ΙΙΙ-3. Српски војник помаже турској деци 71

Сл. 29. Турска деца поздрављају српске војнике, 1912. 72

ΙΙΙ-4. Риза Нур објашњава узроке османског пораза 72

ΙΙΙ-5. Мајор Милован Гавриловић описује како је заробио Шукри-пашу 73

ΙΙΙ-6. Извештај француског војног аташеа у Софији о томе како је тврђаву у Једрену освојила бугарска војска 74

ΙΙΙ-7. Једрене је пало! - чланак у румунским новинама 74

 

7

 

 

Сл. 30. Намирење турско-бугарског сукоба, румунска карикатура 1913. 75

 

ΙΙΙб. Живот на фронту 76

ΙΙΙ-8. Од планине Старац до Битоља: Дневник једног обвезника Дунавске санитетске колоне (Кумановска битка), који илуструје ситуацију у српској војсци 76

ΙΙΙ-9. Патње коња, по причи турског поручника 76

Сл. 31. Транспорт рањених војника из солунске луке 77

ΙΙΙ-10. Стање бугарске војске у Тракији, опис једног Француза 77

Сл. 32. Чешки лекар др Јан Левит у кругу болнице Српских сестара 77

ΙΙΙ-11. Хрватски лекар износи своја осећања после посете бојишту код реке Марице 78

ΙΙΙ-12. Изет-Фуад-паша описује оскудицу у хлебу у турској војсци 79

ΙΙΙ-13. Одломци из сећања румунског војника 79

Сл. 33. Грчки логор код Ксантија 80

ΙΙΙ-14. Одломци из дневника Василиса Сурапаса, грчког добровољца 80

ΙΙΙ-15. Морал у бугарској војсци, анализа бугарског начелника генералштаба много година после рата 80

ΙΙΙ-16. Из сећања румунског официра о преласку понтонског моста на Дунаву код Корабије 81

ΙΙΙ-17. Сусрет турских и црногорских војника у Скадру после предаје града 81

 

ΙΙΙв. Паралелни рат 82

ΙΙΙ-18. Писмо Ипократа Папавасилијуа својој жени Александри 82

ΙΙΙ-19. Карнегијева фондација за међунардни мир коментарише „паралелне“ губитке после спаљивања села и егзодуса људи 83

Сл. 34. Рушевине Сера 83

ΙΙΙ-20. Борба муслимана, октобар 1912. 84

III-21. Бугарска егзархија покушава да преобрати бугарске муслимане у хришћане 84

Сл. 35. Бугарски конвој Црвеног крста 84

III-22. Званична осуда насилничког поступања бугарског генералштаба 85

III-23. Разарања узрокована ратом у селима око Скадра и агонија становништва које покушава да нађе „оправдање“ за своју патњу - приказ Мери Едит Дарам 85

Сл. 36. Гладна сиротиња опседа башту италијанског конзулата, Скадар 86

Сл. 37. Бугари деле хлеб изгладнелим становницима Једрена 86

 

IIIг. Иза линије фронта 87

III-24. Опис Београда једног хрватског дописника 87

III-25. Опис Цариграда једног француског новинара 88

А. У новембру 1912.

Б. У марту 1913.

Сл. 38. Дељење помоћи породицама војника мобилисаних у румунско-бугарском рату, 1913. 89

III-26. Ситуација у Скадру за време опсаде града, према опису италијанског новинара 90

Сл. 39. На Цетињу - жене, деца и рањени војници 90

III-27. Српска жена 91

III-28. Гркиња, припадница више класе, нуди своје услуге болничарке и говори и својим искуствима 91

 

8

 

 

Сл. 40. Српкиње вежбају гађање из пушке, 1912. 92

Сл. 41. Болничарке са пацијентима, 1913. 92

Сл. 42. Туркиње нуде своје услуге болничарки у Цариграду, 1912. 92

III-29. Инцидент између бугарских грађана и наоружаних румунских војника у бугарској кафани, по причи румунског официра 92

III-30. Турци и Јевреји у Београду за време Првог балканског рата 93

III-31. Деца се играју рата у Београду 93

Сл. 43. Деца се играју рата у Врању, Србија 94

Сл. 44. Деца као болничари у Подгорици 95

Сл. 45. Српски женски одбор Црвеног крста у Њујорку, организован ради прикупљања помоћи за рањенике 95

III-32. Акције за прикуп љање новца за „јужнословенску браћу“ у Хрватској 96

Сл. 46. Кипарски добровољац у балканским ратовима 96

III-33. Добровољци и новчана помоћ са Кипра 96

III-34. Бугарски млекаџија у Цариграду 97

Сл. 47. Реклама за млеко у Грчкој 98

 

Четврто поглавље: Фронтови и посматрачи 99

 

IVа. Балканске покрајине Османског царства 99

IV-1. Одлуке о ставу Албаније у случају балканског рата, 14. октобар 1912. 99

IV-2. Херберт Адам Гибонс о скадарском отпору 100

Сл. 48. Пре напуштања Скадра: црногорска мајка са сином на гробу свог мужа и његовог оца 100

IV-3. Телеграм председника албанске привремене владе министрима спољних послова Црне Горе, Србије, Бугарске и Грчке, 29. новембра 1912. 101

Сл. 49. Албански устаници из Мирдите спремни да пођу у рат против турске војске, 1912. (пре Балканског рата) 101

IV-4. Званична порука аустроугарског конзула послата министарству спољних послова Аустроугарског царства, Валона, 30. новембра 1912. 101

IV-5. Опасности разграничења Албаније по светски мир - француско виђење 102

IV-6. Меморандум групе македонских интелектуалаца који живе у Санкт Петербургу, од јуна 1913, упућено „владама и друштвима савезничких балканских држава“ 102

Сл. 50. Грчки и српски дипломати и војни представници на Кајмакчалану расправљају о утврђивању граница после поделе Македоније 103

IV-7. Француски новинар о идеји аутономије Македоније, август 1912. 103

 

IVб. Балканске територије Аустроугарске 104

IV-8. Одломци из књиге „Рат на Балкану 1912-1913“, објављене 1914. у Љубљани, Словенија 104

IV-9. Словеначко виђење ситуације у Македонији 105

IV-10. „Обзор“, загребачки дневни лист, 10. октобар 1912. 105

Сл. 51. Хрватска карикатура 106

IV-11. Покрајинска хабзбуршка власт уводи посебне мере у Босни и Херцеговини 106

IV-12. Ограничавање добровољачког покрета у Босни и Херцеговини 107

IV-13. Српски добровољци у Босни и Херцеговини 107

 

9

 

 

Пето поглавље: После рата 109

 

Va. Политичке последице 109

Табела 15: Подручје и популација балканских држава пре и после рата 109

Мапе 2 и 3: Територијалне промене на Балкану. Лондонски и Букурештански мировни споразум 110

V-1. Finis Turquiae? (Да ли је Турска готова) - коментар француског новинара, фебруара 1913. 111

V-2. Одломак из чланка у бугарским новинама, 26. јул 1913. 111

V-3. Из говора Јована Скерлића, писца и народног посланика у Народној скупштини Србије 18. октобра 1913. 111

Сл. 52. Ослобођење поробљене Грчке (грчка литографија) 112

Сл. 53. Букурештанска мировна конференција - румунска карикатура 113

V-4. Последице балканских ратова по Румунију виђене очима румунског историчара Константина Киритескуа 113

Сл. 54. Заставе великих сила на скадарској тврђави, мај 1913. 113

Сл. 55. Српска војска у Битољу 114

V-5. Мартулковљево сећање о првом сусрету српске војске и грађана његовог родног града Велеса, у јесен 1912. 114

Сл. 56. Промена имена градова: Ускуб у Скопље 114

V-6. Српски краљ Петар обећава једнака права свим народима различитог етничког порекла који живе на територијама припојеним Србији 115

V-7. Чланак у румунским новинама о реакцијама народа управо припојене јужне Добруџе као резултат Другог балканског рата 115

V-8. Бугарски национални интереси 115

 

Vб. Социјално-економски резултати 116

Табела 16: Губици у балканским ратовима 116

Сл. 57. Величање Балканског рата - румунска карикатура 117

V-9. Губици српске војске у балканским ратовима 118

V-10. Први светски рат: другачији рат 118

V-11. Нова Србија - резултати пописа становништва 119

Сл. 58. и сл. 59. Избеглице 119

V-12. Број и смештај избеглица у Бугарској, према извештају премијера В. Радославова на 17. седници Народне скупштине 119

V-13. Муслиманске избеглице у Солуну 120

Табела 17: Балкански досељеници у Турску 120

V-14. Економске последице по Солун, према опису Социјалистичке федерације Солуна, 1913. 120

 

Vв. Идеолошке последице 121

V-15. Из читанке за пети разред основне школе, 1914. 121

Сл. 60. Насловна страна читанке за пети разред основне школе 122

V-16. Критички коментар на грчке уџбенике, из извештаја педагога и поборника народног језика, Д. Глиноса, написан 1926. 122

V-17. Радикализација националних осећања у Бугарској, после поезије Ивана Вазова 123

V-18. Одломак из сећања Михаила Маџарова, бугарског политичара из Народне партије у ком он говори о свом болу због синовљеве смрти 124

 

10

 

 

V-19. Коментар Антуна Густава Матоша, познатог хрватског писца, у ком он говори о свом болу због изгубљених српских пријатеља 125

V-20. Резултати ратова виђени од стране Међународне комисије за истраживање узрока и начина ратовања у балканским ратовима 125

V-21. Област Килкис после балканских ратова 126

A. Осећања Турчина Ибош-аге

Б. Сусрет с једним Бугарином

V-22. „Страх“ - роман Некатија Кумалија о наслеђу балканских ратова 127

Мапа 4: Југоисточна Европа после балканских ратова 129

 

Библиографија 131

 

[Back to Index]