ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 3. Балкански ратови

Валериј Колев и Кристина Кулури (уредници)

 

Библиографија

 

 

Adevărul, новине, 8353, 11. децембар 1912; 8443, 15/28. март 1913.

 

Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, 1878-1912 [Дела албанског националног отпора, 1878-1912] Издавани: Stefanaq Pollo i Selami Pulaha, Тирана 1978.

 

Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată [Стари Букурешт,] књига IV, Букурешт 1933.

 

Балканската война през погледа на един французин. Сборник от документи [Балкански рат виђен очима једног Француза, Збирка докумената] Софија 1977.

 

Балканската война или руската оранжева книга (дипломатически документи, издадени от руското външно министерство, докосващи се до събитията на Балканския полуостров - август 1912 г.-юли 1913 г.) [Балкански рат или Руска наранџаста књига. Дипломатски документи објављени од стране Руског министарства спољних послова о догађајима на Балканском полуострву, август 1912 - јул 1913.] Софија 1914.

 

Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Ελληνική λαϊκή εικονογραφία [Балкански ратови 1912-1913, грчке популарне слике] Атина, Историјско и етнолошко друштво Грчке - Војни генералштаб, 1992.

 

Балкански рат у слици и речи 2, 27. јануар (9. фебруар) 1913; 6, 24. фебруар (9. март) 1913; 7, 3. (16. март) 1913; 12, 7. (20. април) 1913; 13. 14. (27. април) 1913; 29, 31. август (13. септембар) 1913; 35, 20. октобар (13. новембар) 1913; издаван Душан Мил. Шијачки, 2. издање, Београд 1922.

 

Cem Behar, Osmanii Imparatorlugunun ve Türkiyenin Nüfusu (Становништво Османског царства и Турске) 1500-1927, Историјска статистика, књига 2, Анкара 1996.

 

Gino Berri, L’Assedio di Scutari. Sei mesi dentro la citta accerchiata [Опсада Скадра, Шест месеци у опседнутом граду] Милано, Editori Fratelli Treves, 1913.

 

D. Blagoev, Bulletin Périodique du Bureau Socialiste International, Bruxelles, бр.9.

 

Palmira Brummett, Слика и империјализам у османској револуционарној штампи, 1908/1911, New York, State University of New York Press, 2000.

 

Фондација Карнеги за међународни мир, Извештај Међународне комисије за истраживање узрока и вођења балканских ратова, Вашингтон, 1914.

 

Chr. K. Christodoulou, Τα φωτογενή Βαλκάνια των αδελφών Μανάκη [Фотогенични Балкан браће Манаки] Солун 1989.

 

Emil Diaconescu, România şi Marile Puteri după congresul de la Berlin până 1914 [Румунија и велике силе после Берлинског когреса до 1914] Јаши 1937.

 

Dielli [Сунце] новине, 13, фебруар 1913.

 

Ed. Driault, La question d’Orient depuis ses origines jusqu’r la paix de Sévres (1920), превела на грчки Лина Стаматиади, Атина 1997.

 

M. Edith Durham, Борба за Скадар, Лондон, Edward Arnold, 1914.

 

Niki Eideneier, Arzu Toker (ed.), Kalimerhaba. Griechisch-Deutsch-Türkisches Lesebuch, Köln 1992.

 

Милорад Екмечић, Утицај балканских ратова 1912-1913. на друштво у Босни и Херцеговини у „Радови из историје Босне и Херцеговине XIX века“, Београд 1997.

 

Angelos Elefantis, «Η Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης και το εθνικό ζήτημα. Από την αλληλογραφία της Εργατικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης με το Γ ραφείο της Β’ Σοσιαλιστικής Εργατικης Διεθνούς» [Федерација Солуна и национално питање. Документи из кореспонденције Лабуристичко-социјалистичке федерације Солуна са Бироом Друге социјалистичке радничке интернационале] O Πολίτης 28 (1979), стр. 34-49

 

131

 

 

Лист Embros, Атина, 27. октобар 1912.

 

Генерал Иван Фичев, Избрани произведения [Изабрана дела], Софија 1988.

 

Dionyssis Fotopoulos, Атинска мода крајем XIX и почетком XX века, Атина 1999.

 

Furnica, IX, 20, 17. јануар 1913; 48, 1. август 1913; 49, 8. август 1913; 52, 29. август 1913.

 

Constantin Gane, Amintirile unui fost holeric [Сећања бившег колерика] 2. издање, Букурешт 1915.

 

E. Gardika-Katsiadaki, G. Margaritis (ed.), To Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέρων 1912-1913 [Егејски архипелаг у балканским ратовима 1912-1913] Атина, Министарство Егеје, ELIA, 2002.

 

Gazeta Ilustrată, II 6. јул 1913, 13. јул 1913, 10. август 1913, 24. август 1913.

 

Георгијев Г,, Људски ресурси земаља које су учествовале у Балканском рату 1912-1913, Збирка војне историје, 1983, књига 1.

 

В. Георгијев и Ст. Трифонов, История на българите в документи [Бугарска историја у документима] књига 2: 1912-1918, Софија 1996.

 

Gjurme te Historise Kombetare ne Fototeken e Shkodres [Трагови националне историје у фото-архиву Скадра] издавач Kahreman Ulqini, Тирана 1982.

 

Elias Grunberg, Ocupaţiunea mijloc de dobândirea proprietăţii după Dreptul Internaţional Public [Победа, средство за стицање имовине у оквиру међународног права] Iaşi 1913.

 

H Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913. Ανάμνησηκό Λεύκωμα [Атина за време балканских ратова 1912-1913] Атина, Атинска општина, ELIA, 1993.

 

H Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914 [Грчка за време балканских ратова 1910-1914] Атина, ELiA 1993.

 

Katia Hadjidemetriou, Историја Кипра, Никозија 2002.

 

Ch. Hadjiiossif (ed.), Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα1900-1922. Οι Απαρχές, [Историја Грчке у XX веку. 1900-1922, Почетак], књига 2, Атина, Vivliorama, 1999.

 

Tobias Heinzelmann, Die Balkankrise in der osmanischen Karikatur. Die Satirezeitschriften Karagöz, Kalem und Cem 1908-1914, Цариград 1999.

 

Новине Hrvatski pokret, 9. до 31. октобра 1912; 2. децембар 1912; 28. децембар 1912.

 

L’Illustration, t. CXL (1. јул-31. децембар 1912); јануар-децембар 1913.

 

Charles Issawi, Економска историја Турске 1800-1914, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1980.

 

Izzet-Fuad pasha, Paroles de Vaincu... Après le désastre - avant la revanche, Paris 1913.

 

Kemal H. Karpat, Османско становништво 1830-1914, Демографске и социјалне карактеристике, The University of Wisconsin Press 1985.

 

Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919 [Историја рата за интеграцију Румуније 1916-1919] 3. издање, књига 1, Букурешт 1989.

 

П. Кишкилова, Балканските войни по страниците на българския печат 1912-1913 [Балкански ратови у бугарским новинама 1912-1913] Софија 1999.

 

Koprive, сатирички часопис, 1912.

 

Christina Koulouri, Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειμένων. Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων [Историја и георафија у грчким школама (1834-1914). Садржај и идеолошке импликације. Антологија текстова. Библиографија школских уџбеника], Атина 1988.

 

132

 

 

M. Jackson and J. Lampe, Балканска економска историја, 1550-1950, Bloomington 1982.

 

Драгиша Лапчевић, Рат и српска социјална демократија, Слово љубве, Београд 1978.

 

Liri e Shqiperise [Слобода Албаније] новине, 12. октобар 1912.

 

Мир, новине, бр. 3887, 17. мај 1913.

 

Михаил Мађаров, Дипломатическа подготовка на нашите войни. Спомени, частни писма, шифровани телеграми и поверителни доклади [Дипломатске припреме наших ратова. Сећања, приватна писма, шифровани телеграми, тајни извештаји] Софија 1998.

 

Божо Маџар, Балкански ратови и изнимне мјере у Босни у Херцеговини 1912-1913. године у „Годишњак друштва историчара Босне и Херцеговине XXXV“, Сарајево 1984.

 

Ратни албум Ристе Марјановића 1912-1918, „Дечје новине“ - Архив Србије, Београд 1987.

 

Алексо Мартулков, Моето учевство во револуционерните борби на Македонија [Моје учешће у револуционалним борбама у Македонији], Институт за националну историју, Скопље 1954.

 

Антун Густав Матош, Пјесме/Печалба, Самобор 2003.

 

Martin Mayer, „Grundshülen in Serbien wärend des 19. Jahrhunderts...” in Norbert Reiter, Holm Sundha ssen (ed.), Allgemeinbildung als Modernisierungsfaktor. Zur Geschichte der Elementarbildung in Südosteuropa von Aufklärung bis zum Zweiten Weltkrieg, Berlin 1994.

 

Justin McCarthy, Муслиманске избеглице у Турској у балканским ратовима, у Првом светском рату и у турском рату за независност. Есеји у част Andreasa Tietze, Istanbul 1993.

 

Yannis Megas, Слике јеврејске заједнице Солуна 1897-1917, Солун 1993.

 

Славко Мика Мићевић, Српски добровољци у ратовима 1912-1918, Бања Лука 1998.

 

Mişcarea, новине, Букурешт, 20. март/2. април 1913; 8/21 јул 1913.

 

George L. Mosse, Пали војници, Преобликовање сећања на светске ратове, Оксфорд, Oxford University Press, 1990.

 

Riza Nur, Hayat ve Hatiratim I [Мој живот и моја сећања I], Цариград 1992.

 

Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ [Одабрани текстови за историју македонског народа] други део, Универзитет Кирил и Методиј, Скопје 1976.

 

Daniel Panzac, „L'enjeu du nombre. La population de la Turquie de 1914 à 1927“, Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 1988, 4, стр. 45-67.

 

P. Papapolyviou, H Κύπρος καί oi Βαλκανικοί Πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του Κυπριακού εθελοντισμού [Кипар и балкански ратови. Прилог историји кипарских добровољаца] Никозија 1997.

 

Leonidas Papazoglou, Фото-портрети из Касторије и њене околине у време македонске борбе, Збирка Georgea Golobiasa, Солунски музеј фотографије, Солун 2004.

 

Constantin Popescu, Din impresiile unui mobilizat [Утисци једног регрута], Букурешт 1913.

 

Qeveria e Përkohëshme e Vlorës dhe Veprimtaria e Saj, Nentor 1912-Janar 1914 [Привремена влада Влоре и њене активности, новембар 1912-јануар 1914] Издавачи: Dh. Kotini, Xh. Struga, F. Veizi, M. Shuteriqi, K. Dedi, Тирана 1963.

 

Ст. Радев, Това, което видах от Балканската война [Оно што сам видео од Балканског рата] Софија 1993.

 

Mihail Sadoveanu, 44 de zile in Bulgaria [44 дана у Бугарској] Букурешт 1916.

 

Leon Sciaku, Опроштај од Солуна, града на раскршћу, Филаделфија: Paul Dry Books, 2003.

 

133

 

 

Selim bey lieutenant, Carnet de campagne d’un Officier Turc (октобар-децембар 1912) De Sul-Oglou à Tchataldja, Париз-Нанси 1913.

 

Omer Seyfeddin, Ashab-Kehfimiz - Bir Ermeni Gencinin Hatralar [Наших седам спавача. Сећања једног младог Јерменина] 1918.

 

Јован Скерлић, Фељтони, скице и говори, Београд 1965.

 

С. Скоко, Други балкански рат 1913, Београд 1968.

 

Slovenac 122, 31. Maj 1913.

 

Holm Sundhaussen, Historische Statistik Serbiens 1834-1914. Mit europäischen Vergleichsdaten, Munich, R.Oldenbourg Verlag, 1989.

 

L. Trichas, Ημερολόγια καί γράμματα από το μέτωπο. Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 [Дневници и писма са фронта. Балкански ратови 1912-1913] Атина, ELIA 1993.

 

Иван Вазов, Събрани съчинения [Сабрана дела], књига 3, Софија 1943.

 

Ev. C. Vlachos, Асимилација Грка у Сједињеним Америчким Државама, Атина 1968.

 

Universul XXXI, 176, 29. јун/12 јул 1913; 213, 5/18 август 1913.

 

Vojska na Balkanu [Рат на Балкану] издали Антон Шушник и Винко Шарабон, краљевски професори y Katoliska bukvarna v Ljubljani, Љубљана 1914.

 

134

 

 

ОЦЕНИТЕ ОВУ КЊИГУ!

 

Ваше мишљење као читаоца ове књиге веома нам je важно, и као оцена нашег рада и за планирање наших будућих подухвата. Центар за демократију и помирење y југоисточној Европи (CDRSEE) је заједно са бројним колегама и сарадницима уложио огроман труд, време и драгоцене документе у пројекат „Настава модерне историје југоисточне Европе“, а резултат је ова књига коју држите у рукама. Да бисмо проверили успешност нашег метода, корисност овог подухвата и вредност наше инвестиције, волели бисмо да дате своју оцену пројекта.

 

Молимо за ваше искрено мишљење за шта ће вам бити потребно извесно време и труд. После читања ове књиге, или чак њеног коришћења у разреду, молимо вас да одете на наш веб сајт, нађете History Workbooks section и попуните образац за оцењивање.

 

Формулар за евалуацију можете наћи одавде: www. cdsee. org.

 

135

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

 

94(497)“1912/1913“ (035.057.874)

94(4-12)“187/191“ (035.057.874)

 

ИСТОРИЈСКА читанка. 3, Балкански ратови / уредници Валериј Колев и Кристина Кулури ; [превод са енглеског Хелена Козул]. - Београд : Просветни преглед ;

Солун : Центар за демократију и помирење у југоисточној Европи = Thessaloniki :

Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2005 (Београд : Цицеро). - 135 стр. : илустр. ; 27 cm. –

(Настава модерне историје југоисточне Европе : додатни наставни материјали / уредница српског издања Дубравка Стојановић)

 

Превод дела: The Balkan Wars. - Тираж 1.500. - Увод: стр. 13-16: - Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 131-134.

 

ISBN 86-7055-060-1

ISBN 86-7055-057-1 (за издавачку целину)

1. Колев, Валериј 2. Кулури, Кристина

а) Балкански ратови 1912-1913 - Приручници

б) Југоисточна Европа - Историја - Приручници

 

COBISS.SR-ID 126764044

 

 

Ова књига је одобрена за употребу као помоћно наставно средство у настави историје на основу сагласности министра просвете и спорта у Влади републике Србије бр. 6-00-00578/2005-06 и мишљења Завода за унапређивање васпитања и образовања Републике Србије бр. 876/2005.

 

[Previous]

[Back to Index]