.

Македония. Етнография и статистика

.

В. Кѫнчовъ (I изд. Бълг. Книжовно Д-во, София, 1900;

                                                    II фототипно изд. "Проф. М. Дринов", София, 1996)

 

Предговор (М. Василева)    Съдържание   —  Прѣдговоръ

Корица   Приложени карти

 I. Етнография

    Общи бѣлѣжки за разселванието на народитѣ по Балканския Полуостровъ

        1. Стари народни пластове на Балканския Полуостровъ

        2. Славянски заселвания

        3. Турска епоха

    Народи въ Македония

1. Българи 10. Цигани
2. Българи мухамедани 11. Черкези
3. Турци 12. Негри
4. Турци християни 13. Арменци
5. Гръци 14. Грузини
6. Гръци мухамедани 15. Руси
7. Арнаути 16. Западно-европейци
8. Власи 17. Сърби
9. Евреи  

   Бѣлѣжки за етнографските карти на Македония

 

II. Статистика

   Общи бѣлѣжки за статистиката на Македония

Легенда към картата на В. Кънчов..

1. Солунска Каза 25. Сари-Шабанска Каза
2. Берска Каза 26. Скопска Каза
3. Енидже-Вардарска Каза 27. Тетовска Каза
4. Воденска Каза 28. Кумановска Каза
5. Гевгелийска Каза 29. Прѣшовска Каза
6. Тиквешъ 30. Кратовска Каза
7. Велешка Каза 31. Криво-Паланска Каза
8. Струмишка Каза 32. Кочанска Каза
9. Дойранска Каза 33. Пехчевска (Малешевска) Каза
10. Кукушка Каза (Авретъ Хисаръ) 34. Щипска Каза
11. Лъгадинска Каза 35. Радовищка Каза
12. Касандра 36. Битолска Каза
13. Св. Гора 37. Прилѣпска Каза
14. Сѣрска Каза 38. Леринска Каза
15. Зъхна 39. Охридска Каза
16. Демиръ-Хисарска Каза 40. Кичевска Каза
17. Петричка Каза 41. Дебърска Каза (Горни Дебъръ)
18. Мелнишка Каза 42. Рѣканска Каза (Рѣка)
19. Горно-Джумайска Каза 43. Костурска Каза
20. Разлогъ 44. Кайлярска Каза
21. Неврокопска Каза 45. Анаселичика Каза (Населица)
22. Драмска Каза 46. Гребенска (Гревенска) Каза
23. Правишка Каза 47. Кожанска Каза
24. Кавалска Каза  

 

Бѣлѣжки за общитѣ числа на населението

Разпрѣдѣление на населението по кази

Македония въ Санъ-Стефанскитѣ граници

Поправки

Азбученъ показалецъ на имената:

__А_  —  __Б_  —  __В_ ;   __Г_  —  __Д_  —  __Е_  —  __Ж_  —  __З_  —  __И_ ;   __К_  —  __Л_ ; __М_  —  __Н_  —  __О_  —  __П_ ;   __Р_  —  __С_  —  __Т_ ;   __У_  —  __Ф_  —  __Х_  — __Ц_  —  __Ч_  —  __Ш_  —  __Щ_  —  __Ъ_  —  __Ю_  —  __Я_

 

[Back to Index Page]