Българската интелигенция и националната кауза в Първата световна война
Съюзът на българските учени, писатели и художници (1917 – 1918)

(проф. д-р Величко Георгиев, Македонски Научен Институт - София, 2000)

Предговор

1. Основаване, организационна система, цели и задачи
2. Противоречиво посрещане и отстояване правото на съществуване
3. Състав и организационно развитие
4. Въпросът за материалните средства
5. Книжовна дейност
6. Мисии в чужбина

Послеслов

Приложение №1 Списък на основателните и редовните членове на СБУПХ (до 1 април 1918 г.)
Приложение №2 Списък на дарителите за фонда на СБУПХ

Summary

 
[Back to Index]