Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(5. Строителни надписи, №№ 55—58)

 

Образи:

138. 55

139. 56, горна част, естампаж

140. 56, долна част, естампаж

141. 56, факсимиле

142. 57

143. 57, средна част

144. 57, горна част, естампаж

145. 57, средна част, естампаж

146. 57, долна част, естампаж

147. 57, долен край, естампаж

148. 57, факсимиле

 

 


 

 

138. 55

 

 

139. 56, горна част, естампаж

 

 

140. 56, долна част, естампаж

 

 

141. 56, факсимиле

 

 

142. 57

 

 

143. 57, средна част

 

 

144. 57, горна част, естампаж

 

 

145. 57, средна част, естампаж

 

 

146. 57, долна част, естампаж

 

 

147. 57, долен край, естампаж

 

 

148. 57, факсимиле

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]