Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

(3. Мирни договори, №№ 41—46)

 

Образи:

102. 41, лява половина

103. 41, лява половина

104. 41, средна част

105. 41, средна част

106. 41, дясна половина

107. 41, дясна половина

108. 41, естампаж

109. 42, лява половина

110. 42, дясна половина

111. 42, естампаж

112. 43

113. 43, естампаж

114. 44

115. 45a

116. 45b

117. 45с

118. 45d

119. 45e

120. 46а, естампаж

121. 46а, факсимиле

 

 


 

 

102. 41, лява половина

 

 

103. 41, лява половина

 

 

104. 41, средна част

 

 

105. 41, средна част

 

 

106. 41, дясна половина

 

 

107. 41, дясна половина

 

 

108. 41, естампаж

 

 

109. 42, лява половина

 

 

110. 42, дясна половина

 

 

111. 42, естампаж

 

 

112. 43

 

 

113. 43, естампаж

 

 

114. 44

 

 

115. 45a

 

 

116. 45b

 

 

117. 45с

 

 

118. 45d

 

 

119. 45e

 

 

120. 46а, естампаж

 

 

121. 46а, факсимиле

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]