Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

НАДПИСИ И КОМЕНТАР

 

VII. НЕОПРЕДЕЛЕНИ ОТКЪСЛЕЦИ

 

Надписи:

  _72__

  _73__

  _74__

  _75__

  _76__

  _77__

  _78__

  _79__

 

 

          72.

 

а) Откъслек от варовикова колона, вис. 0,135, шир, 0,105, деб. 0,08, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 607). Образ 167.

 

Издания. Успенский. ИРАИ X, Альбомъ XLIII 9; Бешевлиев. ПН II 43, № 51, фото.

 

 

b) Откъслек от варовикова колона, вис. 0,105, шир. 0,23, деб. 0,08, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 606). Образ 168.

 

Издания. Успенский. ИРАИ X, 192, 9, факсимиле табл. XLIII 9; Бешевлиев. ПН II 43, № 50, фото.

 

 

Буквите и на двата откъслека са високи 0,06 и приличат на тези в № 41. Откъслеците са навярно части от един и същ надпис; Откъслек b представя може би краят на надписа.

 


 

 

73.

 

Откъслек от мраморна колона, вис. 0,11, шир. 0,12, деб. 0,06, намерен в Плиска, до 1955 в Археологическия музей във Варна (инв. № III 620), сега в Шумен. Образ 169.

 

 

Буквите са високи около 0,07 и приличат на тези в надписите с κάστρον.

 


 

 

74.

 

Откъслек от мраморна колона, вис. 0,12, шир. 0,125, деб. 0,045, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 617). Образ 170.

 

 

244

 

 

Буквите са високи около 0,08 и приличат на тези в надписите с κάστρον.

 


 

 

75.

 

Откъслек от мраморна колона, вис. 0,07, шир. 0,155, деб. 0,05, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв, № III 616). Образ 171.

 

 

Буквите са високи около 0,08.

 


 

 

76.

 

Откъслек от мраморна колона, вис. 0,21, шир. 0,25, деб. 0,04, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 612). Образ 172.

 

 

Буквите са високи около 0,07. Трите отвесни хасти могат да бъдат буквите М, ΙΠ или ΠΙ.

 


 

 

77.

 

Откъслек от мраморна колона, вис. 0,105, шир. 0,06, деб. 0,03, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 621). Образ 173.

 

 

Буквите са високи около 0,07.

 


 

 

78.

 

Откъслек от мраморна колона, вис. 0,10, шир. 0,14, деб. 0,07, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 5871). Образ 174.

 

Издания. Успенский. ИРАИ X 227, № 04 b, фото табл. 44, 4.

 

 

Буквата е висока около 0,09.

 


 

 

79.

 

Откъслек от мраморна колона със следи от вторична употреба, вис. 0,15, шир. 0,12, деб. 0,04, намерен в Плиска, сега в Археологическия музей във Варна (инв. № III 602). Образ 175.

 

Издания. Успенский. ИРАИ X 248, № 15, факсимиле табл. 48, 15.

 

 

Буквите са високи 0,10 и приличат на тези в надписите с κάστρον. Според Успенский надписът не е първобългарски.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]