Средњовековна керамика Београда

Весна Бикић

 

ФОТОГРАФИЈЕ

PHOTOGRAPHES

 

 

1. Кухињски лонци IX-XI век.

1. Cooking pots from the 9th-11th century.

 

137

 

 

2. Локална грнчарија XII век.

2. Local pottery from the 12th century.

 

3. Увозна керамика XII век.

3. Imported pottery from the 12th century.

 

138

 

 

4. Кухињске посуде XIII-XIV век.

4. Kitchenware from the 13th-14th century.

 

139

 

 

5. Грнчарија из раздобља 1404-1427. године.

5. Pottery (1404-1427)

 

140

 

 

6. Кухињске посуде (1427-1521).

6. Kitchenware (1427-1521).

 

141

 

 

7. Кухињске посуде (1427-1521).

6. Kitchenware (1427-1521).

 

142

 

 

8. Трпезна керамика 1427-1521. године.

8. Tableware (1427-1521).

 

143

 

 

9. Трпезна керамика из средњоевропских радионица (1427-1521).

9. Tableware from middle European workshops (1427-1521).

 

144

 

 

10. Трпезна керамика из средњоевропских радионица (1427-1521).

10. Tableware from middle European workshops (1427-1521).

 

145

 

 

11. Облици пећњака из пећи Палате у Подножју дунавске падине (1456-152).

11. Stove tiles from stove in the Palace at the fool of the Danube slope (1456-1521).

 

[Back to Index]